Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

WOK niet langer zichtbaar op internet portals!

Sinds 13 december is het WOK signaal niet meer zichtbaar op de diverse Internet Portals. Nadat de RDW eerder per 1 juli 2018 besloot om WOK uit de Open Data te halen, bleef het WOK gegeven toch gedeeld worden met de Data Providers (RDC, VWE en A2SP). Daarmee was ons probleem -zie hiervoor AutoMetWok.NL– nog steeds niet opgelost. Afnemers van de Open Data via de providers, zoals Finnik, AutoTelex, XRay, AutoVerleden, blijven het WOK gegeven ontvangen maar zijn door de RDW dringend verzocht het niet langer te publiceren. Dat lijkt àlles te maken te hebben met onze WOK procedure die actueel bij het Hof Den Haag loopt.

Hiermee lijkt ons doel behaald, maar is de mogelijk veroorzaakte schade nog niet bepaald. Dit zal al dan niet gaan blijken na de beoordeling door het Hof den Haag. Waar voor dit moment ook alle ‘Historische WOK’ gegevens gewist zijn of dat heel snel dienen te worden, lijkt het probleem dat de schade veroorzaakt(e) in ieder geval te zijn verdwenen.

Actuele WOK wordt vooralsnog gepubliceerd als ‘Verbod tot rijden op de weg’ welk gegeven na de herkeuring weer verdwijnt. De RDW zint nog op een methode die diverse gradaties van WOK publiek maakt. Wij zullen dat kritisch volgen op juistheid. Dat Historische WOK terugkeert, lijkt niet aannemelijk.

Nadrukkelijk adviseren wij u om uw klanten, indien u een auto met een herstelde schade verkoopt, goéd te informeren over de herstelde schade. Op grond van de Wet heeft u de PLICHT om te informeren, waarbij de koper de PLICHT heeft te onderzoeken. De informatieplicht rust op de professionele verkoper echter veel zwaarder dan de dat de onderzoeksplicht rust op de consument/koper. Zorg voor goed en deugdelijk herstel en wees transparant daarover. Dat voorkomt ongedaan maken van transacties door de rechter (met terugbetaling).

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?