Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

Wijzigingen in de BPM per 2023

Hoewel de verwachte wijzigingen nog niet definitief zijn; het gonst van de voorgenomen wijzigingen in de bpm per 2023! Het zijn in ieder geval meer dan ‘luchtballonnetjes’, beide Kamers moeten er nog ‘overheen’ maar het lijken nog slechts ‘hamerstukken. In de Rechtspraak worden er momenteel zelfs al voorschotjes op genomen.

Normenkader én: 72% wordt 31%

Het ‘normenkader’ voor gebruiksschade lijkt een bepalend kader te gaan worden voor de calculatie van de daarmee samenhangende waardevermindering. Het NIVRE (Nederlands Instituut van Register Experts) heeft een anoniem rapport (de naam van NIVRE komt nl. niet voor) aan het ministerie aangeboden waarin waardevermindering verder wordt ingekaderd. De herkomst bij NIVRE blijkt uit de Kamerbrief van 30 september 2022 aan Staatssecretaris Van Rij. Samen met KennelijkOnjuist.nl zijn wij kritisch ten aanzien van dit NIVRE-rapport dat énkel stelt, niet onderbouwt en geen verantwoording aflegt over de grondslagen van haar bevindingen. Daarmee is het rapport in onze beleving subjectief en lijkt het een ‘wensuitkomst’ te zijn. Een dergelijk rapport op subjectieve gronden, kan naar onze mening niet dienen als objectieve onderbouwing van een taxatiewaarde.

Het rapport veronderstelt eveneens dat het kan dienen als hulpmiddel dat de importeur zelfstandig kan gebruiken om zónder tussenkomst van een taxateur waardevermindering te beoordelen. De goedgelovige importeur die daar gebruik van maakt raakt al snel verstrikt in de uitleg, zo verwachten wij.

Enkele opvallende zaken in het NIVRE rapport:

  • Waardevermindering mag nooit méér bedragen dan 50% van de ‘dagwaarde'(pagina 7)
  • Steenslag is acceptabel zolang deze onder een diameter van 0,5 cm blijft (pagina 12)
  • Vervormingen zijn acceptabel zolang deze onder een diameter/lengte van 2,5 cm blijven (pagina 12)
  • Krassen in de blanke/kleurlaklaag tot 3 cm. lengte (pagina 12)
  • Bandenslijtage (volledig) acceptabel tot het canvas in beeld komt en zolang maar gelijkmatig (pagina 13)
  • Hondengeur, rookgeur; gewoon acceptabel! en ga zo maar door ….


Het ligt uiteraard voor de hand dat op basis van dit rapport eveneens naheffingsaanslagen zullen worden onderbouwd ‘omdat de branche deze richtlijn heeft aangeleverd’. Uit veel blijkt dat dit rapport meer invulling geeft aan reeds bekende standpunten bij (bepaalde medewerkers van) de Belastingdienst die aversie hebben tegen de taxatie methodiek. KennelijkOnjuist.nl wil deze rapportage bij voorbaat als onheus en onbruikbaar bestrijden.

72% wordt 31% (!!)

In het NIVRE rapport dat basis is voor het aanstaande Normenkader zie je nog de 72% regel consequent toegepast worden in de uitgewerkte voorbeelden. Waar de 72%-regeling in onze overtuiging (gemotiveerd) de toets van kritiek niet overleeft, is deze inmiddels ‘overruled’ door de nieuwe 31% variant!

De 72% regeling is tot in de wetgeving gemotiveerd als afkomstig van ‘Het Verbond van Verzekeraars’. Het verbond wist echter nergens van. Nadere recherche onzerzijds leidde tot de bevinding dat het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (Stichting VbV) in 2013-2014 een ‘rapport’ van één A-4tje heeft aangeleverd met de loutere bevinding dat iedere € 1000 schade zou leiden tot € 720 waardevermindering. Desgevraagd wist het huidige VbV niet eens meer wat ze destijds hadden gedaan, maar dat terzijde. Volgens het ministerie zou de norm jaarlijks worden geactualiseerd. Dat hebben ze echter nooit gedaan.

In het kader van het Belastingplan 2023, met daarin de uitwerking ten aanzien van de wens om ‘fraude bij import middels taxatierapporten’ te elimineren, is de norm dit jaar wél herzien. Dit keer niet meer door VbV maar nu door het bureau VMS-Insight. VMS blijkt echter, zo heeft zij ons laten weten, gebruik gemaakt van dezelfde methodiek als VbV destijds. Om haar uitkomsten voor het rapport dat zij verzocht is op te leveren te kunnen objectiveren, bleek er slechts één gegevensbron beschikbaar die iéts stelt over waardevermindering als gevolg van schade. Deze gegevensbron wordt bijgehouden door…… jawel; het VbV! Het zogenaamde ‘total-lossbureau’ kent een database, die beheert wordt door deze stichting. Op zich al vreemd, waar de doelstelling van de stichting het voorkomen en bestrijden van verzekeringsfraude is, evenals ondersteuning in de belangen van verzekeraars bij het terugvinden en bezorgen van gestolen voertuigen.

Afijn;
VMS-Insight concludeert tot 31%! Jawel; € 10.000 schade, leidt volgens VMS ‘in de branche’ tot slechts € 3.100 waardevermindering! Bent u er nog bij?
Tsja; dát is een uitkomst waar de Belastingdienst wel raad mee weet! Uiteraard zal zij stellen dat het rapport ‘wordt gedragen door door de voertuigbranche’. Immers; ook hier hebben NIVRE, Bovag, Focwa, RDW, VbV, LIV uiteraard toezicht gehouden en de bevindingen van VMS daarmee ‘bevestigd’.

Het VMS-Insight rapport vindt u hier.

Hoé kán dit nu? Want waar die 31% op zich wél te staven is, is die uiteraard niet bruikbaar. Dat weten wij, en dat voelt de Belastingdienst ook wel aan; ze zullen er echter wel mee gaan schermen. Hoe het kán maar niet werkt: De gebruikte database bevat uitsluitend voertuigen waar biedingen op zijn gekomen die gedaan zijn door opkopers van (economisch total-losse) schadevoertuigen. Komt bij dat deze voertuigen zélden of nooit een WOK (rijverbod) hebben, wánt dat is niet in het belang van de verzekeraars/het opkoopbedrag. Dús die voertuigen zijn héél fijn voor de export en bpm-teruggave (!).

Een ándere dataset die iéts zegt over waardevermindering als gevolg van schade, is er gewoon niet! Kán je deze dan voor het beoogde doel (motiveren van nagenoeg geen waardeverlies door schade in relatie tot de bpm-aangifte) gebruiken? Vul het zélf maar in ….

KennelijkOnjuist.NL neemt tot uitgangspunt dat schade, en zéker schade als gevolg van aanrijding, voor minimaal 100% waarde verminderend is. Er is immers geen particulier die zal zeggen; ‘die auto van 20 met 10 schade is mij 17,9 waard’. Dat er een hándelaar is die dat wél vindt maakt dat niet anders. Bovendien is het nog maar de vraag óf die handelaar een importauto met schade en zónder bpm dat in dát geval ook nog zou vinden. Waar iedere vorm van fiscale discriminatie uitgesloten moét zijn is het voor ons duidelijk.

Is het voor ú ook duidelijk dat hier tegen opgetreden moét worden? 

Steun ons in de strijd! Dat kan via Sponsor KennelijkOnjuist.NL

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?