Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

Weer een forse Waardevermindering door schade toegekend

Wederom heeft Bolsenbroek & Partners een forse schadevergoeding als gevolg van waardevermindering na toegebrachte schade weten te bewerkstelligen. Een eerdere succesvol afgewikkelde zaak leidde tot DIT bericht. Regelmatig brengt Bolsenbroek verzoeken daartoe naar een redelijke oplossing in de minne. Soms moet daarvoor worden geprocedeerd en ook dat schuwt Bolsenbroek niet. Dit maal maakte aansprakelijk verzekeraar Voogd & Voogd het wel even bont als relatief eenvoudig.

Bij de aanrijding raakte de exclusive Lamborghini Aventador van achter beschadigd doordat een berijder van de Suzuki Alto, misschien wel verblind door de schoonheid van de Lambo, te laat remde. De pas kort daarvoor, na zorgvuldige selectie, verworven Lambo raakte daarmee zijn maagdelijke status als ‘schadevrije supercar’ in één klap kwijt. De ogenschijnlijk lichte schade werd begroot en vergoed op een bedrag van € 81.000 Dat de officiële Lambo dealer de schade perfect en naar originaliteit herstelde, maakte niet dat voor de Lambo eigenaar (verder ‘X’) daarmee de kous af was. De maagdelijke status van de auto was immers verschoven naar die van ‘schadeauto’ en ook ná herstel blijft die smet aan de auto kleven. Om nog maar niet te spreken over de periode die nog komt, wanneer de auto de status heeft van een zeldzame klassieker. X wendt zich tot Bolsenbroek die inmiddels gekend is als deskundig specialist voor dit soort vraagstukken. Bolsenbroek herkent de problematiek en is ervaren met een gedegen motivering van de waardevermindering.

Regulier standpunt waardevermindering en ‘De klant staat centraal!’

Verzekeringsexperts mijden veelal de discussie omtrent de waardevermindering. En als je beseft hoe het werkt in NIVRE-expertiseland begrijp je ook waarom. Voor verzekeraars is deze bijkomende schade uitermate onwenselijk. Expertisebureaus zijn daarmee uiteraard bekend en gaan mee in het mijden van de discussie. Immers; vandaag treden ze op voor bijvoorbeeld Voogd & Voogd ’tegen’ Turien en morgen is dat weer omgekeerd. Dat levert doorlopend belangenconflicten op die er niet zouden behoren te bestaan. En daarom had een claim, in te dienen via de Casco-verzekeraar van X; Turien, ook bij voorbaat geen zin.

Wij werken allemaal onder erkenning van de Gedragscode schade-expertise organisaties van het Verbond van Verzekeraars die ‘naadloos aansluit op de Gedragscode Verzekeraars‘ van datzelfde Verbond. Die laatste ‘stelt de klant centraal‘. En dát gebeurt nu juist niét. Dat kán ook niet binnen het huidige systeem van expertise. Er bestaat wel een NIVRE Richtlijn ter bepaling van waardevermindering aan personenauto’s veroorzaakt door beschadiging maar behalve dat die in 2010 voor het laatst is herzien, ziet die op een Hoge Raad arrest uit 1963. Vervolgens is de formule voor een eenvoudig expert niet te doorgronden (ik reken mijzelf daar ook toe) laat staan dat deze inzichtelijk is voor ‘de klant die centraal staat’. Verder geldt de formule niet voor auto’s met een consumentenprijs hoger dan € 90.000 en ziet de berekening, ons inziens onterecht, té zeer op de invloed van arbeidskosten en in te geringe mate op spuitkosten en onderdelen.

De Lambo-zaak

Voor de Lambo-zaak is de NIVRE calculator dus geheel niet van toepassing. De benadering is daarmee relatief ‘vrij’ voor de deskundige. Daarmee is het niet minder lastig. Verzekeraars verzetten zich met hand en tand en/of laten het op een procedure aankomen. Immers: ‘de klant staat centraal’ is een uitgangspunt dat niet zelden minachtend -niet- wordt toegepast. Bolsenbroek zet een enquête uit onder relevante bij, het marktsegment betrokken, marktexperts. Daarbij wordt de aard en omvang van de schade uiteraard kenbaar gemaakt. 18 Respondenten geven, behalve hun motivering, een waardevermindering op die varieert van 20 tot 80 duizend euro. Het gewogen gemiddelde bedroeg ruim € 44.000

De aan Bolsenbroek & Partners en haar zusterbedrijf Euro Auto Logic verbonden jurist, stelt de verzekeraar (Voogd & Voogd) aansprakelijk voor de schade en de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Voogd & Voogd negeert de aansprakelijkheidstelling en het rappel daarop door eenvoudigweg niet te reageren. Omdat de vordering meer dan € 25.000 bedraagt, moet de uiteindelijke dagvaarding via een advocaat worden ingediend. Advocaat mr. P. Lodestijn uit Nijmegen laat de dagvaarding betekenen, maar ook deze wordt (wel aangenomen maar) genegeerd. Nog steeds staat de klant (niet) centraal. De vervaldatum waarop een advocaat zich namens Voogd & Voogd zou moeten stellen, laten ze verlopen. Zonder verweer wordt Voogd & Voogd bij verstek veroordeeld voor de volle omvang, zijnde € 48.728.

Wake up

En dán wordt Voogd & Voogd wakker…. maar niet met een excuus richting de klant die centraal hoort te staan. Voogd & Voogd zet via haar kennelijke volmachtgever ASR schadeverzekeringen Van Traa Advocaten in; Van Traa stelt dat niet Voogd & Voogd als volmacht kantoor maar ASR als risicodragende partij, de aan te spreken partij had moeten zijn. Bolsenbroek prikt daar doorheen; een blik op de website van Voogd & Voogd is daarvoor voldoende. En bovendien; Voogd & Voogd had, indien zij zich had kunnen verschuilen achter haar volmacht, veel eerder kunnen reageren. Een laatste briefje van advocaat Lodestijn deed Voogd & Voogd uiteindelijk betalen tegen de laatste dag van de mogelijkheid daartoe.

En zo heeft X, toch nog nét binnen één jaar na de aanrijding, zijn genoegdoening. De klant staat immers centraal! maar niet bij deze verzekeraars ….

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?