Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

Voortgang RDW Corona Procedure

Eerste ervaringen

Waar maandag jongstleden de aftrap is gegeven met de RDW Corona Procedure zijn inmiddels de eerste ervaringen opgedaan. Ervaringen die nog meer vragen opleveren vanuit de branche. De hectiek waaronder de procedure is ingevoerd, kan dat ook niet voorkomen. Nog steeds staan wij in goed contact met de RDW beleidsverantwoordelijken hieromtrent en verkrijgen wij steeds correct en snel antwoord.

Een veel voorkomende onduidelijkheid is:

  • ‘Ik heb volgens de procedure alles ingeleverd maar ik krijg geen terugkoppeling van de RDW’

Wij hebben dit zojuist bevraagd waarbij de RDW nogmaals bevestigd dat de Corona Procedure feitelijk slechts bedoeld is een digitale vervanger te zijn van het normaal fysiek uitgevoerde proces. Ondanks dat in de procedure staat vermeld dat er een bevestiging per e-mail wordt gestuurd waarna BPM aangifte gedaan kan worden, is dit NIET het geval. Binnen het normale, fysieke proces, stuurt de RDW het zgn. ‘Voertuigbeeld’ (de oude Werkorder t.b.v. BPM aangifte) naar de belastingdienst. Dat is wat ook nu gebeurt. Zodra u de procedure heeft voltooid door het verzenden per e-mail, houdt u dat moment aan voor uw BPM aangifte. U dient dan ook direct na het verzenden naar de RDW uw BPM aangifte in bij de belastingdienst. Daarbij is wel van het grootste belang dat u correct en duidelijk aanlevert!

De belastingdienst zal na het ontvangen van het ‘Voertuigbeeld’ (aangeleverd door RDW) het zogenaamde fiscaal akkoord aan de RDW geven, waarna u als erkenninghouder de BIN code zal ontvangen.

Overige vragen:

  • Voertuigen moeten binnen 5 dagen op naam van een koper. Wat wanneer de koper ook weer wederverkoper is? 

Wanneer de koper een wederverkoper is (‘handel met handel’) geldt dit niet. De door RDW (Nijboer/Dietz) uitgesproken intentie van de procedure is dat het normale proces gewoon gehandhaafd blijft en de handel niet behoort te verstoren. Enkel: ‘het fysieke is vervangen door digitaal’. De genoemde 5 dagen staan eveneens voor de periode waarbinnen na fiscaal akkoord de BIN tegemoet gezien moet kunnen worden.

  • Handel met Handel is dus gewoon mogelijk zonder tenaamstelling? 

Ook hierop is de intentie van toepassing dat énkel het fysieke is vervangen door het digitale. Verdere verstoring mag de Corona procedure niet teweeg brengen.

  • Wanneer kunnen de overige voertuigcategorieën binnen de Corona procedure deelnemen? 

RDW verwacht deze in de komende dagen eveneens te kunnen gaan verwerken.

  • Wanneer worden schadeauto’s weer opgepakt? 

RDW is het proces momenteel weer aan het herinrichten op dat ook schadeauto’s weer verwerkt gaan worden. Deze zullen echter wél fysiek moeten worden opgenomen door RDW. Naar verwachting is dit op korte termijn weer mogelijk.

  • Ik heb een aanvraag ingestuurd maar ik krijg deze weer terug om verschillende redenen

Wij bemerken dat de RDW bestanden stelt soms ‘niet te kunnen openen’ of dat de aanvraag volledig opnieuw moet worden ingediend omdat er iéts ontbreekt. Het correct aanleveren van informatie is van het grootste belang. Lees dit bericht. 

  • Op basis van de AVG-privacy wetgeving vraagt de RDW té veel informatie. Ik maak mij zorgen omtrent mijn mogelijk strijdig handelen in relatie tot AVG wetgeving. 

Wij hebben het AVG-privacy wetgeving aspect kenbaar gemaakt en de RDW onderzoekt dat. Waar de RDW stelt dat men de intentie heeft dat énkel het fysieke is vervangen door het digitale, zou men wellicht ook met minder informatie toekunnen. Wij hebben het signaal afgegeven en de RDW kijkt dus hiernaar.

  • Ik ben particulier en heb mijn auto zélf ingevoerd. Kunt u ons helpen Bolsenbroek & Partners / Euro Auto Logic? 

Waar wij dit voorheen konden uitvoeren in samenwerking met een erkenninghouder, kunnen wij ook dat proces voor u oppakken. Ervaring tot aan afgifte kenteken is hier uiteraard nog niet mee, maar wij verwachten ook hier uiteindelijk geen problemen.

Kijk ook op de RDW site naar de veelgestelde vragen hieromtrent.

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?