Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

-Vervallen!!- Coronamaatregel BPM: Taxatierapport blijft vier maanden i.p.v. één maand geldig!Taxatierapport blijft vier maanden geldig

Onderstaande tijdelijke maatregel is per 1 oktober 2020 vervallen! 

Zojuist bereikt ons het nieuws dat een BPM taxatierapport vier maanden geldig blijft! Dit wás altijd slechts één maand.

Dit besluit is het gevolg van een aantal per heden gepubliceerde Fiscale maatregelen. Deze luiden dit aangaande letterlijk:

“(…) De derde maatregel ziet op het taxatierapport dat doorgaans wordt opgemaakt vóór de keuring bij de RDW en vóór het doen van aangifte bpm. Het rapport mag niet ouder zijn dan één maand. Door de beperking in de dienstverlening van de RDW zijn keuringsafspraken komen te vervallen en wordt de termijn van één maand niet in alle gevallen gehaald. Deze maatregel verlengt de maximale geldigheidstermijn van het taxatierapport van RDW naar maximaal vier maanden.”

Download het volledige beleidsbesluit hier.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?