Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

Uitslag enquête Invloed van de Duplicaatcode op het kenteken

Onlangs hielden wij een enquête onder ‘relevant betrokken’ eigenaren en verkopers van motorvoertuigen die een duplicaatcode oplopen. De enquête heeft 121 unieke respondenten (afgewerkte antwoorden) opgeleverd. Dat is (maar liefst) 42,3% van alle bezoekers aan de enquête pagina. Een énorm goed resultaat wat ons betreft. Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft meegewerkt aan het invullen. De enquête-uitslag kunt u hier inzien.

Wie namen deel?
Wij hebben deelnemers gevraagd om hun naam en e-mailadres achter te laten. Bijna 50% van de deelnemers deed dat ook. Dat maakt de uitslag van de enquête nóg bruikbaarder. Deelnemers variëren van voertuigeigenaren en autoverkopers uit de diverse segmenten. Onder de voertuigeigenaren, bevinden zich o.a. ook juristen, (auto)journalisten en medici, mensen uit de autolease- en -consultancywereld.

Wat zijn de korte conclusies?

 • 96% van de ondervraagden ziet in de duplicaatcode overwegend een  groot negatief aspect.
 • 67% van de ondervraagden ziet dat negatieve aspect los van leeftijd en exclusiviteit van het voertuig
 • In A-B-C segment wordt het desondanks als meer acceptabel beoordeeld waarna de acceptatiegraad sterk afneemt naar mate het segment stijgt.
 • In het A-B-C segment wordt het negatieve aspect begroot op -10%
 • In het D segment wordt het negatieve aspect begroot op -12%
 • In het E-F-G segment wordt het negatieve aspect begroot op -15%
 • In het H-I segment wordt het negatieve aspect begroot op -19%
 • De negatieve percepties van de duplicaatcode zijn volgens de respondenten onder meer:
  • uiting van dubieus voertuigverleden (76,3%)
  • ontsierend aspect (67,8%)
  • lastig(er) verkoopbaar (44,1%)
  • lagere waarde (30,5%)
  • nagenoeg Onverkoopbaar (7,6%)
 • Onder de respondenten bevinden zich 71 wederverkopers.  Alle respondenten achten de wetenschap omtrent duplicaatcode belangrijk. Overwegend annuleert men de transactie of men betaalt minder. Het belang neemt toe naarmate de exclusiviteit van het voertuig stijgt.
 • De vorige conclusie wordt door voertuigeigenaren nóg strikter geïnterpreteerd. De wederverkoper betrekt immers eveneens nog het exportaspect bij zijn commerciële kansen. De duplicaatcode is bij export minder van belang.

Samengevat wordt de duplicaatcode middels uiting op de kentekenplaat als zéér problematisch én waardeverminderend ervaren. Een zegsman van de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) geeft aan het ook “niet mooi” te vinden en benieuwd te zijn naar “betere alternatieven” die “eenzelfde doel bereiken”.

Conclusie Frank Bolsenbroek
Het doel bereiken (misbruik van de kentekenplaat) met een andere oplossing lijkt mij niet moeilijk. Voorbeelden in andere landen te over. Een kentekenplaat is m.i. nu ‘slechts’ een RDW voertuigcode. Onder veel gebruikers wordt een kentekenplaat echter ook mede als een sierraad op de auto gezien; een stukje personificatie als het ware. Waarom zouden we de RDW voertuigcode zoals die nu op de plaat staat niet koppelen aan een persoonlijke kentekenplaat? Indien een persoonlijke plaat verloren raakt, is die eenvoudig ongeldig te maken en te wijzigen door de eigenaar. Door RDW is dat commercieel eveneens goéd te benutten! Liefhebbers zijn bereid ervoor te betalen.

Ik heb RDW al voorgesteld zitting te nemen in een commissie hieromtrent. Ik ben nog in afwachting van de uitnodiging.

De enquête-uitslag kunt u hier inzien.

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?