Van onze Jurist – 25 juni 2014:

Voor een auto die in Nederland is geregistreerd op of na 16 oktober 2006 is het mogelijk een teruggaaf van BPM te verzoeken als de auto wordt geëxporteerd naar een andere EU-lidstaat. Het verzoek om teruggaaf van BPM moet worden ingediend binnen 13 weken nadat de auto voor export is afgemeld bij de RDW. In de praktijk komt het voor dat de geëxporteerde auto weer wordt ingevoerd in Nederland (re-import). In dat geval wordt u door de RDW gewaarschuwd dat het oude kenteken ‘herleeft’ en een duplicaatcode krijgt. Nògmaals de rest BPM betalen als deze bij export niet is terugbetaald, kan uiteraard niet de bedoeling zijn.

13 weken periode

Als de auto weer terug komt in Nederland, dan is opnieuw de BPM verschuldigd en moet opnieuw aangifte worden gedaan. Degene die de auto exporteerde heeft namelijk 13 weken de tijd om een teruggaaf van BPM te verzoeken. Het is dus mogelijk dat voor één auto tweemaal BPM wordt betaald, zolang de mogelijkheid tot een teruggaaf van BPM nog openstaat.
Als niet binnen 13 weken na export wordt verzocht om een teruggaaf van BPM, dan wordt de BPM die is betaald door degene die de auto re-importeerde aan hem teruggegeven. In de parlementaire geschiedenis wordt hierover het volgende opgemerkt:

Dit laat uiteraard onverlet dat wanneer blijkt dat voor een teruggekeerd motorrijtuig ten onrechte BPM is geheven omdat bij export geen aanspraak op de teruggaaf bestond, de bij terugkeer geheven belasting alsnog wordt teruggegeven na een daartoe gedaan verzoek of ambtshalve constatering, zie MvT, Kamerstukken II 2012/13, 33 403, nr. 3, p. 27.

Als sprake is van re-import, dan is het raadzaam bij de Belastingdienst te informeren over de status van het eventuele gedane verzoek om teruggaaf van BPM. Is dit teruggave verzoek niet gedaan binnen 13 weken na export? Dan heeft de re-importeur recht op een teruggaaf van BPM!

Het advies dat hieruit volgt is:

– Komt de auto binnen dertien weken na export weer terug in Nederland en u vermoedt of weet dat de rest BPM NIET is teruggeven? Doe dan een gebruikelijke BPM aangifte incl. het formulier berekening BPM. Bel vervolgens na 13 weken met de belastingdienst en vraag hen of de teruggave BPM daadwerkelijk is betaald. Indien dat NIET zo is, kunt u het door u in dat geval dubbel betaalde bedrag aan Rest BPM terugvorderen. Noteer altijd namen en contactgegevens van uw contactpersoon bij de Belastingdienst.

– Komt de auto NA dertien weken na export weer terug in Nederland en u weet dat de rest BPM NIET is teruggeven? Doe dan een “nul-aangifte” door énkel het BPM aangifte formulier compleet in te vullen en het aangiftebedrag op € 0,= te stellen. Maak op het formulier een opmerking: “betreft re-import zonder eerdere BPM teruggave”.