Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

Steun onze strijd!

Misschien heeft u in het verleden al eens een bpm-naheffing ontvangen? U weet zich als klant van B&P dan gesteund door de juristen van Euro Auto Logic De strijd van de belastingdienst tégen bpm-taxaties verhard zich echter merkbaar. Er worden allerhande instrumenten in stelling gebracht die het rechtmatig taxeren van importauto’s onder druk proberen te zetten. Laatstelijk is bedacht dat van iedere € 1.000 aan schade, nog maar € 310 aan waardevermindering kan worden doorgevoerd. Dit zou de zogenaamde 72% regeling moeten gaan vervangen. Onder die regeling zou € 720 waardevermindering acceptabel zijn. Ook zaken als steenslag zouden pas waarde verminderend zijn als het steenslagje de halve vierkante centimeter overtreft.

Aanleiding voor de 31% regeling is een rapport van VMS-insight en het ‘Normenkader rapport’ van NIVRE. Wat B&P betreft, is dit te bizar voor woorden! De rapporten zijn volgens zeggen opgesteld door ‘onafhankelijke onderzoeksinstanties met medewerking van de branche’. Daar is wat ons betreft geen sprake van; de uitkomsten zijn ons inziens ‘besteld’.

Actueel worden de rapporten al ingebracht in naheffingen, hoewel de toepassing nog dient te worden goedgekeurd door de Tweede Kamer. Echter; ook de Rechtspraak wordt al geconfronteerd met de rapporten en die doen ermee ‘wat hen geraden voorkomt’.

B&P is initiatiefnemer van KennelijkOnjuist.NL (samen met collega-taxateur S-Tax) KO strijd namens de belanghebbenden in de importbranche tégen onrechtvaardige wetgeving als voornoemde regelingen. Daar zijn hoge kosten mee gemoeid. Momenteel loopt een wrakingsprocedure tegen het Gerechtshof Den Haag in een zaak waarin voornoemde regelingen al een rol spelen. Als gekende strijder tegen onrecht, hebben wij dit soort strijd altijd gefinancierd uit onze lopende business. Daar hebben wij u als onze klanten nooit mee willen bevragen. De nieuwe situatie is echter zo bizar onrechtvaardig dat wij u al mede belanghebbenden, nu tóch vragen om een financiële bijdrage aan onze strijd.

Steunt u onze strijd? Dat is ook in uw belang!
Steunen kan HIER via KennelijkOnjuist.NL waar u een passend ‘sponsorpakket’ kunt ‘kopen’.

Namens KennelijkOnjuist.NL danken wij u hartelijk!

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?