Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

Snel maakt werk van ‘fraude’ bij import

De politiek maakt zich al enige jaren druk over vermeende fraude bij import. Het beeld dat door middel van taxatierapporten BPM wordt ontdoken, lijkt mogelijk door te gaan slaan in een radicaal systeem dat de gestelde fraude moet voorkomen. In het bpm aangifteproces zou de RDW een spilfunctie moeten gaan vervullen. Nadrukkelijk gaat het nog om plannen na verkenning waarover de Kamer vervolgens is geïnformeerd.  Deze plannen worden nader getoetst waarna deze moeten worden goedgekeurd. De plannen zullen ook leiden tot wetsaanpassingen die door de Eerste en Tweede Kamer moeten worden goedgekeurd. Voordat het zover is zal er nog heel veel over gesproken worden, waaronder met vertegenwoordigers van de experts- en taxateursregisters, het Verbond van Verzekeraars, de BOVAG en de RAI.

Intussen rekent de autobranche er al op dat de plannen worden ingevoerd conform het voorstel van staatssecretaris Snel. Wij zullen in ieder geval een krachtig tegengeluid laten horen. Waar de problemen zijn terug te voeren tot ‘fraude’ door taxateurs en importeurs die het allemaal wat minder nauw nemen, concluderen wij al jaren dat deze nauwelijks worden gecontroleerd  en bestraft met bpm naheffingen en boetes. Dát zou één van de voornaamste instrumenten moeten zijn die fraude tegengaat. Ook de rol van taxateursregisters lijkt in dit kader ‘voor de buhne’ te zijn, waar deze registers eenvoudig zouden kunnen handhaven op gewenste kwaliteit. Registers moeten dan wel worden aangesproken door de belastingdienst nadat registers weten wat van hen wordt verwacht. Taxaties van frauderende taxateurs/importeurs zouden vervolgens eenvoudig geweerd kunnen worden nadat deze gesanctioneerd zijn.

Moeilijker zou het niet hoeven zijn.

Echter; Snel dreigt thans ‘van een mug een olifant’ te maken. Het effect dat hij beoogt zou contraproductief kunnen zijn. Wat beoogt Snel?

  • De importeur moet zijn bpm aangifte aan de RDW keurmeester tonen
  • Fysieke controle van iédere auto door de RDW in relatie tot taxatierapport of koerslijstaangifte
  • Een positief RDW advies (geen hertaxatie) geeft direct rechtszekerheid
  • Een negatief RDW advies leidt mogelijk tot een hertaxatie door Domeinen Roerende Zaken (DRZ)
  • De kosten van de hertaxatie door DRZ komen voor rekening van de importeur
  • Gaat men niet daar DRZ na oproep tot hertaxatie volgt geen fiscaal akkoord en dus geen kenteken Vooralsnog zijn wij niet enthousiast! Al jaren vragen wij om inzage in de omvang en aard van de gestelde ‘fraude’ en dringen wij aan op aanpak d.m.v. naheffing, uitstoting (taxateur) en fiscale boete als meest effectieve en eenvoudige middelen. Plan Snel heeft veel potentie voor ‘willekeur’ die volgt uit menselijke eigenschappen: vind de RDW-er jou als importeur ‘aardig’? Vervolgens maakt Snel in zijn plan klip en klaar duidelijk dat hij DRZ een hertaxatie laat uitvoeren. Waar wij al jaren betogen dat DRZ een eigen worst keurende slager is, werd dat gepareerd door te stellen dat DRZ niet her-taxeert maar de aangifte slechts beoordeelt. Op basis van Europees recht is het niet aan de belastingheffende autoriteit om de hoogte van de BPM aangifte te bepalen. En al zeker niet door middel van een door of namens haar zelf uitgevoerde hertaxatie. Dit dreigt nieuwe grote problemen te veroorzaken die het doel (minder procedures) riant voorbij schiet! De hertaxatie door DRZ voor rekening van de importeur kán niet.Waar het binnen onze mogelijkheden ligt, zullen wij dit tegengeluid absoluut laten horen.
Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?