Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

Schadevoertuig importeren? Let op!

Per 16 oktober 2021 zal de Belastingdienst import van schadevoertuigen ánders gaan beoordelen en bpm-aangifte met taxatierapport niet zonder meer accepteren! Zodra een voertuig bij import door de RDW wordt beoordeeld met ‘verbod voor het rijden op de weg’ gaat dit van toepassing worden. Het ‘verbod’ wordt ook gecommuniceerd als WOK 1 en WOK 2. De bpm zal worden (na)geheven op basis van de bpm-tabel of de koerslijstwaarde van de te importeren auto. Dit volgt uit publicatie in de Staatscourant van vandaag, 15 oktober 2021.

Deze uitwerking is het gevolg van een arrest van 26 maart 2021 door de Hoge Raad. Waar het stopt bij de Hoge Raad, staat nog wel beoordeling hiervan open bij het EU Hof van Justitie. De uitspraak is namelijk een directe benadeling voor de import van schadevoertuigen uit andere EU-lidstaten. Deze zullen hierdoor immers té duur gaan worden. Dit maakt dat wij voor dit moment moeten adviseren op zijn minst voorzichtig te zijn met de import van schadevoertuigen.

Voert u wél een schadevoertuig in, is het nog altijd van belang deze te taxeren én de bpm aan te geven en te betalen op basis van de ‘werkelijke waarde’ (de waarde volgens taxatierapport). Dat er dan een naheffing gaat volgen op tabel- of koerslijstbasis ligt voor de hand. Daar staat echter nog steeds bezwaar en beroep tegen open. Hangende de behandeling voor het EU-hvj én vanwege het feit dat de importeur dan ook áltijd beschikt over een koerslijstwaardering die in het taxatierapport is opgenomen blijft dat feitelijke de verstandigste werkwijze.

Tegelijkertijd zal de branche ook reageren door bij RDW-identificatie te voorkomen dat een voertuig wordt aangemerkt met een verbod voor het rijden op weg. De creatieve importeur zal binnen de kaders zijn weg weten te vinden. Wanneer een te importeren voertuig de APK keuring (bij ieder willekeurig apk-station) zou weten te doorstaan, zal er geen verbod voor het rijden op de weg kunnen worden opgelegd.

Juridische beschouwing:
De criteria voor schadevoertuigen en het rijverbod zijn opgenomen in Hoofdstuk 5 Regeling voertuigen (permanente -APK- eisen/WOK 2) en Hoofdstuk 7 Regeling voertuigen (schadevoertuig/WOK 1) van de Regeling Voertuigen. Onze juristen zijn overtuigd van mening dat WOK 2 voertuigen blijvend tegen werkelijke waarde ingevoerd moéten kunnen worden. Naheffingen zullen dan ook door hen worden opgepakt. Er is met de uitspraak van de Hoge Raad van 26 maart 2021 mogelijk sprake van onrechtmatige rechtspraak. Tegen een naheffingsaanslag op een voertuig met een WOK 1 voertuig zullen onze juristen in principe niet in bezwaar/beroep gaan aangezien deze écht onherroepelijk lijkt te zijn. Vooralsnog is het voor de kopers van schadevoertuigen voordeliger op een reeds NL geregistreerd schadevoertuig te kopen. Júist dát is nu strijdig met het beginsel van vrij verkeer in goederen en diensten binnen de EU op basis van art. 110 VWEU. Transparanter aan de orde dan hierdoor tentoongesteld, hebben wij nog niet eerder gezien.

Hoop en vertrouwen in de Europese Rechtsorde is de branche op dit vlak altijd goed gezind geweest. Wij vestigen ons vertrouwen dan ook daarop!

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?