Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

RDW hervat import ‘keuringen’!!

Onze druk en voorstellen tot een oplossing hebben ertoe bijgedragen dat de RDW de toelating van importvoertuigen weer opstart! 

Het is daarbij fantastisch om te herkennen dat de oplossing exact is zoals Frank Bolsenbroek die heeft voorgesteld. De eer komt zeker niet ons alleen toe. Ook enkele strijdvaardige klanten van ons, Peter Niesink van Bovag en Paul Dietz van RDW hebben een belangrijke rol gespeeld om het ‘keuren’ weer op gang te krijgen. Wij danken hen voor de goede onderlinge communicatie.

Voordat het zover is, wordt er per morgen getest via een beperkt aantal bedrijven. Naar verwachting zal de RDW haar klanten met RDW erkenning bedrijfsvoorraad een gedetailleerde aanvraagprocedure bekend maken. Laat de RDW vooral deze uitzonderlijk korte tijd effectief benutten en wacht dit even af! Als gevolg van dit vreselijke virus krijgen we wellicht toch een soort van cadeau in de vorm van deze oplossing die, als het goed gaat, wellicht dan ook wel behouden blijft.

Zojuist ontving Frank Bolsenbroek de volgende e-mail van de RDW:

————————

Geachte klant, 

U ontvangt deze mail omdat u betrokken bent bij oplossingen rond het corona importdossier bij de RDW. Ik wil u allereerst hartelijk danken voor uw betrokkenheid. Dit houdt ons scherp. Medio vorige week heeft de RDW in verband met het coronavirus maatregelen genomen om onder andere enkele keuringsstations te sluiten en alleen de cruciale dienstverlening (landbouw en transport) te verlenen. Vanaf eind vorige week is er hard gewerkt aan een tijdelijke importprocedure om de meest urgente situaties op te lossen. Daarvoor ligt nu een eerste stap klaar in de vorm van een testfase.

Het idee is dat na deze testfase de nieuwe werkwijze openstaat voor RDW-erkende bedrijven (Erkenning bedrijfsvoorraad). De benodigde documenten worden centraal digitaal aangeleverd en vervolgens door RDW-medewerkers van een keuringsstation beoordeeld. Na afloop krijgt de aanvrager per mail bericht dat het RDW-proces is afgerond. In uitzonderlijke gevallen volgt alsnog een fysiek onderzoek. De RDW kan ook achteraf nog steekproeven uitvoeren.

Voor actuele informatie verwijs ik u naar onze website rdw.nl en https://www.rdw.nl/zakelijk/nieuws/2020/update-coronaberichtgeving-25-maart-2020

Graag maak ik gebruik van deze gelegenheid om u te benadrukken dat de RDW staat voor een dienstverlening die voldoet aan uw vraag. Het raakt onze medewerkers dan ook als wij niet de diensten kunnen bieden die u van ons gewend bent. Het is dan ook fijn om in deze moeilijke tijden wat goed nieuws te kunnen brengen.

Zorg goed op uzelf en uw naasten en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

X.. X….
Manager Beoordeling

Europaweg 205
Postbus 777
2700 AT Zoetermeer

M         +31 6 500000
E          xxxx@rdw.nl
I           www.rdw.nl

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?