Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

RDW Corona Procedure Import

Hoe werkt de RDW Corona Procedure?

Vandaag heeft de RDW de ‘Corona Procedure Individuele inschrijvingen (import)‘ geïntroduceerd. Daarmee is een eerste aanzet gegeven om de import weer mogelijk te maken. Naar verwachting wordt de procedure gaandeweg toegankelijker. De procedure roept zéker ook nog vragen op. De eerste vraag die wij zelf gesteld hebben is

 • Is de ‘Corona Procedure Individuele Inschrijvingen (import)’ nu slechts toepasbaar op aan eindverbruiker verkochte voertuigen?

Het antwoord van P. Dietz (RDW) daarop was dat dit niet zo gelezen moet worden. Oók voertuigen die van (groot)handel aan wederverkopers zijn verkocht, kunnen ‘gewoon’ via de procedure worden ingediend.

Verder hadden wij nog de volgende vragen waar op wij nog antwoord gaan krijgen:

 • Zonder RDW voltooiing geen BPM aangifte; zonder BPM aangifte, geen BPM bedrag, zonder BPM bedrag facturatie nog niet mogelijk.
 • 5 werkdagen dus niet haalbaar!
 • De grootste druk zit hem in voertuigen van groothandelaren die aan wederverkopers hebben doorverkocht. Die wederverkopers zouden dus als eindgebruiker bezien moeten worden.
 • Overschrijven van bedrijfsvoorraad náár bedrijfsvoorraad gaat niet zonder dat de (eerste) ontvanger van de BIN-code (de feitelijke importeur) de auto eerst op zijn naam zet.
 • Waarom uitsluiten beperkt tot personenauto (M1)? Pijn zit ‘m ook in bedrijfsauto’s (N1) en ook motorfietsen (L)
 • Kan een particulier importeur langs deze weg, met behulp van een erkenninghouder (dus zonder koop/verkoop transactie) ook worden bediend?
 • Wordt deze werkwijze gaandeweg nog versoepeld?

De procedure en spelregels volgens de RDW website:

Corona procedure Individuele inschrijvingen (import)

Na alle maatregelen vanwege het coronavirus is inmiddels de cruciale dienstverlening voor nu veilig gesteld en heeft de RDW in nauw overleg met de branche besloten om aanvullend een tijdelijke procedure op te starten die het mogelijk maakt om voertuigen (personenauto, voertuigcategorie M1) met een EU kentekenbewijs of nieuwe, ongebruikte personenauto’s met een Certificaat van Overeenstemming (CVO) in te schrijven in het kentekenregister zonder fysieke identificatie.

Tijdelijke werkwijze

In overleg met de branche is er een tijdelijke werkwijze ontwikkeld waarbij fysieke identificatie van de voertuigen tijdelijk niet nodig is. De nieuwe tijdelijke werkwijze is uitsluitend bedoeld voor RDW-erkende bedrijven. De benodigde documenten moeten centraal digitaal aangeleverd en vervolgens door RDW-medewerkers van een keuringsstation beoordeeld. Na afloop krijgt de aanvrager per mail bericht dat het RDW-proces is afgerond. In specifieke gevallen volgt alsnog een fysiek onderzoek. De RDW kan ook achteraf nog steekproeven uitvoeren.

Doorlooptijd en verwachtingen

Normaal gesproken zou een dergelijke nieuwe procedure enkele weken of maanden getest worden. Vanwege de urgentie is dat nu niet mogelijk. Op dit moment kunnen we nog geen duidelijkheid over de doorlooptijd van de aanvragen geven zoals we dat onder normale omstandigheden wel kunnen geven. Wij vragen begrip als de eerste aanvragen niet helemaal vlekkeloos verlopen. Wij doen er alles aan om de verkochte voertuigen zo snel mogelijk van een kenteken te voorzien.

Voorwaarden voor deelname

 • Uw bedrijf heeft de erkenning Bedrijfsvoorraad;
 • Het voertuig betreft de voertuigcategorie personenauto (M1);
 • Het voertuig betreft geen schadevoertuig als bedoeld in Artikel 1.1 Regelingvoertuigen;
 • Het voertuig voldoet nog aan de beschrijving op het buitenlandse kentekenbewijs;
 • Het voertuig is aantoonbaar verkocht;
 • Het voertuig moet binnen 5 werkdagen na ontvangst van het RDW Bewijs van Inschrijving op naam worden gezet van de koper;
 • U betaalt op rekening: aan het einde van de maand ontvangt u een factuur;
 • U stuurt na afloop het buitenlands kentekenbewijs op.

Verantwoordelijkheid erkenninghouder

De aanvragen worden afgehandeld in overeenstemming met de tijdelijke import procedure voor inschrijving die de RDW heeft vastgesteld. Hierdoor worden de aanvragen administratief afgehandeld, zonder dat het voertuig fysiek is gecontroleerd. Mocht onverhoopt blijken dat het voertuig toch niet beschikt over de door u bij de aanvraag opgegeven identiteit en/of er zijn onjuiste gegevens verstrekt dan zal de RDW op grond van artikel 51a van de Wegenverkeerswet de tenaamstelling laten vervallen.

Het proces

 1.  Als u aan de voorwaarden voldoet, dan mailt u in één email de volgende documenten naar coronanoodprocedure@rdw.nl
  Let op: in onderwerp-regel het VIN vermelden en welk van de zestien RDW keuringsstations voor u gebruikelijk is.
 • Door de erkenninghouder ondertekende aanvraagformulier “Individuele aanvraag inschrijving” (docx, 42kb). Eventueel de bijlage aanvraag met betreffende voertuiggegevens (docx, 39kb).
 • Scan of foto van buitenlands kentekenbewijs en/of certificaat van overeenstemming.
 • Foto’s van het voertuig
  – ¾ linksvoor
  – ¾ rechtsachter
  – constructieplaat
  – foto ingeslagen voertuigidentificatienummer
  – foto van tellerstand. Let op: bij sommige providers geldt er een maximale bestandsgrootte voor email. Controleer dat u deze grens niet overschrijdt (onze inschatting is dat tot 8 MB voor de totale e-mail geen problemen zal opleveren).
 • Buitenlands APK-rapport (indien van toepassing) Belangrijk: het origineel buitenlands APK rapport moet bij het voertuig blijven.
 • Koopovereenkomst met daarop het VIN en de NAW van de uiteindelijk tenaamgestelde Scan of foto van bedrijfsvoorraadpas

2. De RDW stelt vast of uw voertuig in aanmerking komt voor deze tijdelijke corona procedure en beoordeelt de individuele aanvraag voor inschrijving.  Als er nog aanvullende informatie nodig is dan neemt de RDW contact met u op.

3. U ontvangt een mail waarin wordt aangegeven dat uw aanvraag administratief is afgehandeld en dat u BPM aangifte bij de Belastingdienst kunt doen.

4. Origineel buitenlandse kentekenbewijs
Na ontvangst van de bevestiging van inschrijving bent u verplicht het originele buitenlandse kentekenbewijs op te sturen. Het buitenlands kentekenbewijs moet 2 weken na ontvangst van de bevestiging van inschrijving zijn ontvangen. Het buitenlandse kentekenbewijs stuurt u op naar:

RDW
t.a.v. afdeling VRD, COVID
Postbus 30000
9640 RA Veendam

Vragen?

Waar mogelijk staan wij u bij ten aanzien van uw vragen. Op veel vragen hebben wij ook nog geen antwoord. Daarbij werken ook wij met een beperktere bezetting als gevolg van het Corona virus. Wij vragen u om begrip voor een minder alerte reactietijd. Wij verzoeken u nota te nemen van de vragen die wij zelf bovenin reeds aan de RDW hebben gesteld en verwijzen u ook naar de website van de RDW en onderstaande veelgestelde vragen in dit kader:

Heeft u verdere vragen voor ons? Neem dan contact met ons op.

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?