Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

RDW belemmert import met CVO-beleid

De RDW gebruikt het ontbreken van een Certificaat van Overeenstemming (geboortebewijs auto) om de import te belemmeren. Dit treft vooral importauto’s uit Spanje en Denemarken.

Volgens het bedrijf is het bij import niet altijd mogelijk om het CVO te overleggen. Een CVO wordt eenmalig door de fabrikant uitgegeven en vermeldt onder meer de CO2-uitstoot van het betreffende voertuig.  Bij overschrijving tussen lidstaten worden de voertuiggegevens van de buitenlandse registratie overgenomen van het inschrijfbewijs (kentekenbewijs). “Wij zien nu dat dit in voorkomende gevallen onvoldoende is voor de RDW, die eist het tonen van het CVO”, zegt dga Frank Bolsenbroek.

Andere bronnen

Omdat weigering van inschrijving van een auto zonder CVO niet kan, berekent de RDW de CO2 zelf. Maar doet dit met standaard buitenproportioneel hoge CO2-waarden. “De bpm-aangifte staat feitelijk los van de RDW-inschrijving. Echter lijkt de belastingdienst bij de RDW te hebben afgedwongen dat deze de CO2 uitstoot vaststelt. Een importeur (of bpm-aangever) mag zelf de uitstoot invullen, maar de Belastingdienst hecht echter uitsluitend waarde aan de RDW informatie.”

“We zijn nu afhankelijk van de RDW en de Belastingdienst”

Een CVO kan worden besteld. Maar dit is prijzig (150 tot 350 euro, red) en de levertijden kunnen lang zijn. Dus dat is onwerkbaar. Het eisen van een CVO is strijdig met de Europese regelgeving en er werd derhalve nooit naar gevraagd. Door het overschakelen van NEDC naar WLTP staat bij sommige landen, zoals Spanje en Denemarken, de CO2-uitstoot niet langer op het kenteken. De RDW kan het daarvan dan ook niet overnemen. Maar er zijn voldoende andere bronnen zoals het Europees kentekenregister Eucaris of via de landelijke belastingdiensten. De RDW doet daar echter vooralsnog niets mee.

Belemmerend

De Belastingdienst werkt aan een definitieve oplossing. Tot dat moment zijn we afhankelijk van de goede wil van RDW en Belastingdienst. Soms gaat het goed, maar we kunnen niet afhankelijk zijn van iets als goede wil. En nu komt het er vaak op neer dat er weer een maatregel is genomen die importbelemmerend werkt.

We hopen het een en ander in beweging te hebben gezet. Bolsenbroek: “Ik ervaar echter dat mijn bemoeienis weinig gewaardeerd wordt bij de genoemde instanties. Ik ben kritisch, maar kom ook met oplossingen. Zo hebben wij een behoorlijke bijdrage geleverd aan de corona-procedure bij import. Die werkt nu erg goed.”

In gesprek

De RDW meldt in een reactie open te staan voor suggesties vanuit de branche voor verbeteringen in de dienstverlening. “We willen iedereen een gelijk speelveld bieden volgens de geldende regels van het importeren van voertuigen. We herkennen de problematiek die geschetst wordt rond de CO2-waarden en zijn daarover met de Bovag en Belastingdienst in gesprek. Het beeld dat geschetst wordt omtrent het belemmeren van de import van gebruikte voertuigen herkent de RDW niet”, schrijft de organisatie in een reactie aan Automotive.

Update 21 juli

Inmiddels heeft de RDW toelichting gegeven op de problematiek: “wanneer een voertuig eerder geregistreerd is in een ander land, kan het zijn dat de betreffende toelatingsautoriteit de voor dat voertuig geldende CO2-emissie heeft geregistreerd. Recent is gebleken dat de Deense registratieautoriteit (SKAT) inderdaad de CO2-emissie per individueel voertuig registreert. De RDW is nu bezig om het overnemen van gegevens uit het Deense register te implementeren. Dit kost enige tijd, maar de verwachting is dat dit op korte termijn te realiseren is. Zodra dit het geval is, informeert de RDW daarover.”

Uiteraard zullen wij u blijven informeren omtrent deze problematiek.

De Belastingdienst is om een reactie gevraagd.

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?