Kerst Auto

Openingstijden kerst en oud & nieuw

In verband met de kerstdagen en oud & nieuw hanteren wij de volgende aangepaste openingstijden:

24 december: 08.45 - 16.00
25 t/m 27 december: Gesloten
31 december: 08.45 - 16.00
1 januari: gesloten

Uiteraard kunt u ons gewoon een bericht sturen via onze website, een aanvraag doen voor een BPM berekening via de website en ons een email sturen. Alle berichten die wij op 25, 26 en 27 december ontvangen beantwoorden wij op 30 december. Alle berichten van 1 januari zullen wij op 2 januari beantwoorden.


Nieuw of gebruikt voor de BPM

Is mijn auto nieuw of gebruikt voor de BPM?

Een veel voorkomende onduidelijkheid, is de vraag omtrent of een auto 'nieuw of gebruikt' is bij invoer. Dit in relatie tot de BPM aangifte. Als eigenaar van een nieuwe auto bent u de bruto (100%) BPM verschuldigd. Als eigenaar van een gebruikte auto betaalt u rest-BPM die in lijn is met de afschrijving van de gebruikte auto. De afschrijving volgt uit taxatie, koerslijst of afschrijvingstabel.

De inspecteur stelt zich nog wel eens op het standpunt dat een importauto met bijvoorbeeld 2.000 km tóch nieuw is waarmee hij afschrijving op de BPM in een aangifte verwerpt en naheft tot de bruto BPM. Een importeur voert een  voertuig begrijpelijk liefst als gebruikte auto in waarbij de BPM afschrijft. Het spanningsveld tussen beide belangen is al jarenlang een discussie die telkens anders wordt uitgelegd.Read more


Snel maakt werk van 'fraude' bij import

De politiek maakt zich al enige jaren druk over vermeende fraude bij import. Het beeld dat door middel van taxatierapporten BPM wordt ontdoken, lijkt mogelijk door te gaan slaan in een radicaal systeem dat de gestelde fraude moet voorkomen. In het bpm aangifteproces zou de RDW een spilfunctie moeten gaan vervullen. Nadrukkelijk gaat het nog om plannen na verkenning waarover de Kamer vervolgens is geïnformeerd.  Deze plannen worden nader getoetst waarna deze moeten worden goedgekeurd. De plannen zullen ook leiden tot wetsaanpassingen die door de Eerste en Tweede Kamer moeten worden goedgekeurd. Voordat het zover is zal er nog heel veel over gesproken worden, waaronder met vertegenwoordigers van de experts- en taxateursregisters, het Verbond van Verzekeraars, de BOVAG en de RAI.

Intussen rekent de autobranche er al op dat de plannen worden ingevoerd conform het voorstel van staatssecretaris Snel. Wij zullen in ieder geval een krachtig tegengeluid laten horen. Waar de problemen zijn terug te voeren tot 'fraude' door taxateurs en importeurs die het allemaal wat minder nauw nemen, concluderen wij al jaren dat deze nauwelijks worden gecontroleerd  en bestraft met bpm naheffingen en boetes. Dát zou één van de voornaamste instrumenten moeten zijn die fraude tegengaat. Ook de rol van taxateursregisters lijkt in dit kader 'voor de buhne' te zijn, waar deze registers eenvoudig zouden kunnen handhaven op gewenste kwaliteit. Registers moeten dan wel worden aangesproken door de belastingdienst nadat registers weten wat van hen wordt verwacht. Taxaties van frauderende taxateurs/importeurs zouden vervolgens eenvoudig geweerd kunnen worden nadat deze gesanctioneerd zijn.

Moeilijker zou het niet hoeven zijn.

Echter; Snel dreigt thans 'van een mug een olifant' te maken. Het effect dat hij beoogt zou contraproductief kunnen zijn. Wat beoogt Snel?

  • De importeur moet zijn bpm aangifte aan de RDW keurmeester tonen
  • Fysieke controle van iédere auto door de RDW in relatie tot taxatierapport of koerslijstaangifte
  • Een positief RDW advies (geen hertaxatie) geeft direct rechtszekerheid
  • Een negatief RDW advies leidt mogelijk tot een hertaxatie door Domeinen Roerende Zaken (DRZ)
  • De kosten van de hertaxatie door DRZ komen voor rekening van de importeur
  • Gaat men niet daar DRZ na oproep tot hertaxatie volgt geen fiscaal akkoord en dus geen kenteken

 

klik voor vergroting

Vooralsnog zijn wij niet enthousiast! Al jaren vragen wij om inzage in de omvang en aard van de gestelde 'fraude' en dringen wij aan op aanpak d.m.v. naheffing, uitstoting (taxateur) en fiscale boete als meest effectieve en eenvoudige middelen. Plan Snel heeft veel potentie voor 'willekeur' die volgt uit menselijke eigenschappen: vind de RDW-er jou als importeur 'aardig'? Vervolgens maakt Snel in zijn plan klip en klaar duidelijk dat hij DRZ een hertaxatie laat uitvoeren. Waar wij al jaren betogen dat DRZ een eigen worst keurende slager is, werd dat gepareerd door te stellen dat DRZ niet her-taxeert maar de aangifte slechts beoordeelt. Op basis van Europees recht is het niet aan de belastingheffende autoriteit om de hoogte van de BPM aangifte te bepalen. En al zeker niet door middel van een door of namens haar zelf uitgevoerde hertaxatie. Dit dreigt nieuwe grote problemen te veroorzaken die het doel (minder procedures) riant voorbij schiet! De hertaxatie door DRZ voor rekening van de importeur kán niet.

Waar het binnen onze mogelijkheden ligt, zullen wij dit tegengeluid absoluut laten horen.

klik voor vergroting
klik voor vergroting

 


€ 1.000 BPM per auto retour! (?)

De media staan er de laatste weken bol van. We voelen ons weer eens voor de gek gehouden door de overheid. De afbouw van de BPM leidt structureel tot een té hoge BPM. Dat is natuurlijk op z'n minst 'raar'. Iedereen vindt er iets van. Zeker nadat rapporten van de Overheid (uitgevoerd door TNO) en de BOVAG (uitgevoerd door KPMG) elkaar tegenspreken. 

Wat ons betreft is het niets nieuws dat de overheid wederom eens een verkeerde grondslag voor de BPM hanteert. Sinds wij ons in 2004 met BPM bezighouden zijn de foute grondslagen niet meer op twee handen te tellen. Veel daarvan zijn door onze inzet aan de kaak gesteld en gecorrigeerd. Slechts een enkeling maakte consequent bezwaar tegen een foute grondslag. Intussen liepen bezwaar en beroepsprocedures en ontstonden bij de bezwaarmakers soms dikke spaarpotten. Sommigen hebben (onder strikte geheimhouding) miljoenen terugontvangen. Zij die geen bezwaar hadden gemaakt, visten achter het net. De overheid bedacht veelal gewoon weer een nieuw probleem en het 'spel' begon weer opnieuw. Zo ook nu wederom... Wij doén er iets aan! 

Read more


# DCDW podcast: taxatie wordt onterecht in de verkeerde hoek gedreven!

De podcast van Paul de Vries heeft één missie: de online automotive beter maken! Paul is de oprichter van de #DCDW wat staat voor Digital Car Dealer Workshop en is de spokesperson voor Marktplaats en 2dehands.be inzake de Automotive.

Deze keer was Frank Bolsenbroek te gast in de podcast. Een erg interessante podcast voor iedereen die meer wil weten over BPM-taxaties en onze branche.

In de podcast vertelt Frank: “Ik heb een taxatiebureau gespecialiseerd in taxaties voor import. Wij taxeren ook klassieke auto’s en sinds vorig jaar ben ik de eerste en enige LRGD gerechtsdeskundige op het gebied van motorvoertuigen. Ik ben een rechtvaardigheidsstrijder, maar wij zijn zeker niet de vijand van de Belastingdienst. Binnen de Belastingdienst zijn er ook mensen die bereid zijn om naar mijn argumenten te luisteren. De bpm-taxatie bij import wordt vaak gekoppeld aan schade-auto’s. Dat is een verkeerd beeld. Een auto die getaxeerd wordt, kan ook bovengemiddelde gebruiksschade hebben. Het is eerlijk om bij de bpm onderscheid te maken tussen normale gebruikssporen en bovenmatige gebruikssporen.”

Redelijkheid
“Een nieuwe auto is 100 procent waard. Een afgeschreven auto is 0 procent waard. Alles wat er tussen zit, kan je taxeren. We raden taxeren net zo vaak af als dat we het aannemen. In veel gevallen heeft het geen zin. Je moet niet willen taxeren om bpm te ontduiken. Je moet taxeren om de bpm naar redelijkheid af te dragen. Daar moet je niet in uitglijden. Taxateur is geen beschermde titel. Daar wringt de schoen. Er moet goed toezicht zijn op de uitvoering van het werk. Daar moet de politiek afspraken over maken. Maar de tegenwerking van de politiek ten aanzien van import is zo oud als Methusalem.”

Cowboys
“Er wordt veelvuldig geprocedeerd tegen bpm-naheffingen. Vaak ligt het aan bepaalde inspecteurs die tegen taxeren zijn en daarom flink gaan naheffen. Ze komen dan vaak van een koude kermis thuis. Beter samenwerken begint ermee dat je als overheid en branche met elkaar aan tafel gaat. Door het maken van goede werkafspraken kan je daar een betere lijn in brengen. De problemen met importtaxaties hebben meestal betrekking op cowboys. Daardoor worden taxaties in het algemeen in de verkeerde hoek gedrukt. De screening van de kwaliteit van de taxaties door de overheid moet en kan beter. Ook daar is veel winst te behalen.”

Bedankt voor het leuke gesprek Paul!

Wil je de hele podcast luisteren? Dat kan via deze link.

 

 

 


Verzekeraars passen BTW optie bij voertuigschade niet altijd goed toe

Het komt regelmatig voor dat verzekeraars bij de afwikkeling van een total loss het BTW aspect onjuist te interpreteren. Indien dat aan de orde is leidt het tot een benadeling van verzekerden die fors in de papieren kan lopen. Schadebehandelaren struikelen vaak over het vinkje dat men plaatst bij de BTW vraag op het schade aanrijdingsformulier (SAF).

Dat stelt Frank Bolsenbroek, directeur van Bolsenbroek & Partners en Schade Alert Verzekerden Hulpdienst:

 

klik om te vergroten

‘Op de achterzijde van een schadeformulier dient een verzekerde zijn beroep aan te geven met daarachter de vraag: Recht op aftrek BTW? (ja/nee). Stel; je bent zelfstandig communicatieadviseur en vult dat in bij ‘Beroep’. Uit die beantwoording volgt dat je moét beantwoorden dat je recht hebt op aftrek van BTW. Je bent immers ondernemer. En dán gaat het fout. De behandelaar van de aansprakelijke verzekeraar interpreteert dat antwoord vaak met de conclusie dat hij de dagwaarde exclusief BTW gaat uitbetalen. Daarbij wordt hij op zijn wenken bediend door de schade-expert die niéts wordt gevraagd en dus ook niets stelt over de vraag óf het voertuig bijvoorbeeld privé eigendom is. Of; dat het voertuig is gekocht onder de gebruikte goederen regeling (margeregeling). Zélf indien de auto dan zakelijk eigendom is, speelt de BTW geen rol bij de schadeloosstelling. De schade-expert rapporteert vervolgens uitgebreid incl. en excl. BTW. Dat leidt tot verwaring. Ik vind dat ook zeer laakbaar van de expertisediensten die zo handelen.’

Bolsenbroek pleit voor meer kennis dit aangaande bij schadebehandelaren en niet in de laatste plaats ook bij assurantietussenpersonen. De gemiddelde assurantietussenpersoon gaat volgens Bolsenbroek ook niet zelden voorbij aan deze misstand. De BTW die je niet krijgt uitbetaald krijg je niet alsnog terug van de belastingdienst.

Bolsenbroek krijgt in voorkomende gevallen regelmatig een verzoek om ‘contra taxatie’. Bolsenbroek:

‘Een contrataxatie lost hier echter niets aan op. Wat ik wél kan doen, is met een goede schriftelijke uitleg aan de schadebehandelaar de omissie rechtzetten. Een dergelijke interventie behoort verhoogd uiteraard de schadesom. Inzet is echter meer dan redelijk en dus gerechtvaardigd. Er zijn maar weinig mensen die dit goed begrijpen. Mijn inzet behoort dus, in plaats van de kosten voor contrataxatie, vergoed te worden.’


Foto Bolsenbroek & Partners

RDW gaat terug naar identificatie (‘keuren’) op afspraak

De RDW stopt met haar dienst 'KZA' (Keuren Zonder Afspraak). Dit alternatief lijkt nog niet zo heel verkeerd. De invoering binnen de RDW keuringsstations gaat in fases.

Per 1 oktober stopt Arnhem definitief met KZA. Vanaf 1 december 2019 is keuren zonder afspraak op geen enkel RDW keuringsstation meer mogelijk.

Vanaf 1 december a.s. dient iedereen vooraf -online- een afspraak voor identificatie van het te importeren voertuig in te plannen.

Hoe maakt u in het vervolg een digitale afspraak?

  • Ga naar www.rdw.nl/keuren en klik op 'keuringsafspraak maken'.
  • Binnen 10 klikken is een afspraak gemaakt
  • Voor importvoertuigen tot 3500 kg uit een EU-/EVA-land kunt u binnen 1 á 3 werkdagen terecht op een keuringsstation.

Heeft u hier vragen over? Bekijk dan de website van de RDW voor meer informatie.

Meer importgemak?

B&P neemt graag het gehele traject voor u uit handen! Zo bent u verzekerd van de béste BPM aangifte en hoeft u niet zelf naar de RDW. De RDW komt bij B&P op locatie zodat uw voertuigen in principe ook geen rij-risico lopen. Kijk hier voor meer informatie.


Onze concurrenten en uw risico op forse naheffing en boete

Regelmatig worden wij geconfronteerd met concurrentie op ons vakgebied. Niet erg; dat houdt ons scherp en kwaliteit verloochent zich niet waardoor wij de waardering van veel trouwe klanten behouden.

Concurrentie is een gezond marktinstrument. Het maakt dat wij ons tarief sinds de aanvang in 2005 nog nooit hebben aangepast. Ondanks dat de kosten ook voor onze uitoefening stijgen. Waar wij vroeger een taxatierapport op 6 pagina's konden verwerken, beslaat een goed onderbouwd rapport thans al snel 30 pagina's.

In 2005 begon Frank Bolsenbroek als éérste taxateur in Nederland met het taxeren van importauto's. Dat monopolie heeft enkele jaren geduurd. Gaandeweg breidde de markt zich verder uit, kwamen er concurrent-collega's bij en breidde Bolsenbroek ook uit met mensen. Oud medewerkers van Bolsenbroek leerden het vak te Heumen en begonnen niet zelden na enkele jaren voor zichzelf. Zo gaan die dingen...

Concurrentie op ons vakgebied is dus niet erg en kunnen we hebben. Wanneer het wél ernstig wordt is wanneer de kwaliteit van met name die BPM taxatie ondergeschikt wordt gemaakt aan het tarief van de taxatie en de uitkomst voor de af te dragen BPM. Vijftig euro voordeel op de inkoop van een rapport, loopt op een paar honderd rapporten per jaar natuurlijk snel op. Nog interessanter wordt het wanneer de uitkomst van de aangifte óók nog eens veel lager is. Wanneer dat laatste het geval is, vergeleken met een rapport van ons, wéten wij dat er iéts niet klopt aan het concurrent-rapport...

Wanneer hier forse risico's uit blijken voor onze klanten, is het wat ons betreft tijd om u daar nadrukkelijk op te wijzen. Read more


Rookgordijn rond de BPM

In februari jl. ontstond behoorlijk wat politieke onrust de BPM. Wij berichten daarover via dit bericht en ook via dit bericht. De politiek kondigde maatregelen aan die omstreeks deze tijd bekend zouden moeten zijn. Helaas is er niets te melden. Behalve het gerucht dat de RDW zich zal gaan bemoeien met de 'validatie' van de BPM aangifte met taxatierapport, is het momenteel nog totaal onduidelijk hoé daar invulling aangegeven zal worden. De beroepsorganisaties van taxateurs zijn intussen wél allemaal op het ministerie geweest om hun visie te geven. Terugkoppelingen zijn daarop echter nog niet gekomen.

Intussen duren de misstanden, waar de politiek zo zo druk over maakte, onveranderd voort. Ook de Kamer duurt het kennelijk allemaal wat te lang. 17 Juli jl. stelde Helma Lodders van de VVD nog vragen aan de Staatssecretaris (Menno Snel). Deze kunt u hiér inzien. Ook wij zijn inmiddels benieuwd naar de antwoorden en nog meer naar de maatregelen!

Zoals u van ons gewend bent, zitten wij bovenop de ontwikkeling en zullen wij u direct informeren zodra er relevant nieuws hieromtrent ontstaat.


Let op! Typegoedkeuringen vervallen per 1 september 2019

Heeft u nog ongeregistreerde voertuigen? Let dan goed op!

De invoering van de WLTP gaat gefaseerd en de volgende fase begint op 1 september 2019. Nieuwe voertuigen die volgens een bepaalde methode zijn gemeten, mogen dan niet langer geregistreerd worden. Dit betreffen ook WLTP voertuigen!

Hoe herkent u de voertuigen waar het om gaat?

Op het CVO staat onder punt 48 vermeld volgens welke richtlijn en verordening het voertuig is gekeurd. Een voorbeeld:

Dit betreft een voertuig welke volgens de WLTP is gemeten (2017/1347AG). Dit voertuig mag vanaf 1 september 2019 echter niet meer voor het eerst geregistreerd worden.

De voertuigen die het betreft, zijn te herkennen aan de volgende codes in bovenstaand nummer:

Voertuig categorieën Voertuigen met de volgende lettercombinaties worden niet langer als nieuw geregistreerd

 

N1 klasse II, klasse II en N2 X, Y

ZB, ZC, ZE, ZEF, ZH, ZI, ZK, ZL

AC, AB, AH, AI

BB, BC

 

M1, M2 en N1 klasse I AD, AG, AJ

BG

CG

 

Elektrische voertuigen ZX, ZY

 

 

In bovenstaand voorbeeld (715/2007*2017/1347AG) is dat betreffende voertuig vanaf 1 september 2019 dan ook niet langer te registreren! Uiteraard geldt dit NIET voor gebruikte voertuigen  mét een buitenlandse registratie van voor 1 september 2019 Zorg dat de registratie van niet eerder geregistreerde voertuigen binnen het genoemde kader (inclusief tenaamstelling) dan ook uiterlijk 31 augustus 2019 heeft plaatsgevonden!