Gevolgen corona auto

Gevolgen Corona maatregelen

Het Coronavirus heeft aanleiding gegeven voor een flink aantal (noodzakelijke) maatregelen. Maatregelen die wij als bedrijf direct in acht hebben genomen. Gaandeweg worden echter steeds meer maatregelen genomen. Deze maatregelen treffen zowel uw als onze bedrijfsvoering. Met dit bericht informeren wij u nader hieromtrent.

Vanmiddag (16 maart 2020) heeft de RDW besloten om geen voertuigen meer te keuren. Van voertuigen die niet door de RDW zijn gekeurd, kunt u geen BPM aangifte doen. Het taxeren of anderszins opnemen van voertuigen, heeft in het verlengde daarvan ook geen zin. Dit omdat de duur van de maatregelen nu nog volledig onbekend is. Voertuigen die nog niet door de RDW zijn gekeurd worden daarom door ons tot nader order niet opgenomen en uitgewerkt. Zodra weer duidelijk is dat en wanneer de RDW weer gaat keuren, zullen wij de voertuigen zo snel mogelijk bij u opnemen.

Op dit moment verwerkt de Belastingdienst nog steeds wél BPM aangiften. Wij verwachten echter dat ook dit op niet al te lange termijn gestaakt gaat worden. Uiteraard ook als gevolg van het staken door de RDW. Voertuigen die reeds RDW gekeurd én door ons opgenomen zijn, zullen wij uiteraard nog uitwerken en van een BPM aangifte met taxatierapport, koerslijst of tabel aangifte voorzien.

Wij zullen u via telefoon en mail van dienst blijven. Dat betekent dat u, zoals u van ons gewend bent, met al uw vragen en voorberekeningen tussen 08.45 en 17.30 bij ons terecht kunt.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben verzoeken wij u om een mail te sturen naar info@bbpartners.nl

We gaan allemaal een onzekere periode tegemoet. Pas goed op uzelf en uw naasten. Wij hopen u snel weer volledig van dienst te mogen zijn.

 


Brexit

Brexit: wat zijn de gevolgen voor de auto import?

Wat als het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat? Hoe zit na de Brexit met de auto import? Wij zochten het voor u uit.

Op 17 oktober 2019 bereikten het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese unie (EU) een akkoord over de voorwaarden voor het vertrek en een overgangsperiode. Op 31 januari verlaat het VK de EU.

Vanaf 1 februari gaat het VK een overgangsfase in die duurt tot en met 31 december 2020. Tijdens deze overgangsperiode blijven alle EU regels en wetten voor het VK van kracht. Dat betekent dat er voor de auto import vanuit het VK tot en met 31 december 2020 niets vanwege de Brexit veranderd. Deze periode kan na instemming van het VK en de EU eenmalig met twee jaar verlengd worden tot en met 31 december 2022. Als het echter aan premier Johnson ligt komt er geen verlenging.

Kort gezegd verandert er dus tijdens deze Brexit overgangsperiode niets ten behoeve van de import van auto's vanuit het VK naar Nederland. Tijdens de overgangsperiode gaan de EU en het VK onderhandelen over de toekomstige handelsrelatie. Het is nu nog niet bekend of de onderhandelingen tot een akkoord leiden, of wat de inhoud van dat akkoord zal zijn. Zodra hier nieuws over is leest u dat wederom op onze website en in onze nieuwsbrief. Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Dat kan hier.

Heeft u vragen? Of bent u van plan een auto vanuit het Verenigd Koninkrijk te importeren? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag op weg.


Vrouwe justitia

Hof: er moet bpm-aangifte gedaan kunnen worden mét essentiële gebreken

De rest-bpm mag in het geval van een auto met WOK-status (essentiële gebreken), gewoon worden berekend over de status van het voertuig op dat moment. Dit heeft het Gerechtshof in Den Bosch bepaald in een tweetal procedures gevoerd door Euro Auto Logic. De belastinginspecteur stelde zich op het standpunt dat de bpm moet worden berekend over de waarde van het voertuig ná herstel, en spande een hoger beroep aan tegen een eerdere uitspraak. Maar dat standpunt is volgens het Gerechtshof Den Bosch in strijd met het Europees recht.

In 2016 werd door een VOF een Suzuki Swift geïmporteerd, deze had een WOK-status (Wacht Op Keuren). Dat betekent dat het voertuig niet aan de wettelijke eisen voldoet en hij niet de weg op mag.

Na het keuren van de auto werd door de RDW een WOK-status afgegeven. De Inspecteur heeft belanghebbende vervolgens telefonisch benaderd en hem ertoe bewogen zijn aangifte in te trekken, omdat hij geen aangifte met een WOK zou kunnen doen, waarop de eigenaar van de auto er voor koos de bpm-aangifte in te trekken en het voertuig te repareren. Na reparatie van de door de RDW genoemde essentiële gebreken deed de eigenaar van het voertuig nogmaals bpm-aangifte op basis van de afschrijvingstabel hetgeen tot een verschuldigd bedrag aan belasting leidde van € 1.967.

Tegen deze aanslag werd bezwaar ingediend, welke werd afgewezen door de belastingdienst. Belanghebbende ging daarop in beroep bij de rechtbank. De rechtbank verklaarde dit beroep gegrond. De Belastingdienst ging tegen deze uitspraak in hoger beroep, maar werd wederom in het ongelijk gesteld.

In de uitspraak staat dat er sprake is van een handelsbelemmering indien er géén rekening gehouden mag worden met de schade die is toe te rekenen aan de essentiële gebreken, en dat is in strijd met de Europese wetgeving. De werkwijze van de Belastingdienst zorgt er namelijk voor dat er een hogere belasting wordt geheven op het in te voeren voertuig, dan nog rust op soortgelijke voertuigen met WOK-status die reeds geregistreerd zijn. Dit is in strijd met de Europese wetgeving, aldus het Hof.

Hiermee werd ook het standpunt van de Inspecteur verworpen dat de kosten die moeten worden gemaakt om van een wrak of doos met losse onderdelen een rijwaardig voertuig te maken, niet aan bpm-heffing kunnen worden onttrokken. Dit is naar oordeel van het Hof niet juist. Ten aanzien van deze vergelijking stelt het hof dat de heffing van bpm op een personenauto rust. Een personenauto is een motorrijtuig op drie of meer wielen. Dat kan dus onder omstandigheden een wrak zijn, maar in elk geval geen doos onderdelen.


WLTP of NEDC waarde op de bpm aangifte?

Met ingang van 1 juli 2020 gaan de nieuwe bpm tarieven gelden. Deze zijn gebaseerd op waarden die niet meer voortvloeien uit de NEDC meetmethode, maar uit de nieuwe COmeetmethode: WLTP. Hiermee komt een einde aan de overgangsperiode, die sinds 1 september 2018 loopt.

Zou het interessant kunnen zijn om de bpm aangifte te baseren op de (in veel gevallen) hogere WLTP waardes?

Kort gezegd: jazeker! Onderstaand schetsen wij voor beide waarden een voorbeeld van een Opel Mokka 1.4 Turbo automaat:

NEDC waarde:
-          162 gr/km
-          Bruto bpm-bedrag € 15.969, - (tarieven 2020 jan-jun)

WLTP waarde:
-          187 gr/km = 25 gram hoger!
-          Bruto bpm-bedrag € € 14.170,00 (voorlopige bpm tarieven 2020 jul-dec)

Dit voorbeeld komt uit op een hogere WLTP waarde, maar een lager bruto BPM bedrag. Namelijk € 1.799, - minder ten opzichte van de NEDC waarde.

Bovenstaand voorbeeld maakt dus inzichtelijk dat het voordeliger kan zijn om de bpm aangifte te doen op basis van de WLTP-waarde.
De grove scheidslijn ligt bij een verschil van 25 gr/ km. Is het verschil groter dan 25 gr/ km dan blijft een bpm aangifte op basis van de NEDC-waarde het voordeligst.

Conclusie:
U zou hieruit kunnen opmaken dat het onder omstandigheden verstandig is te wachten met importeren. LET OP! Dit is slechts een voorbeeld. Wilt u meer informatie of samen met één van onze taxateurs bekijken of het ook voor uw import auto ook voordeliger is? Neem dan gerust contact met ons op!

Wilt u altijd op de hoogte blijven van het laatste bpm-nieuws? Abonneer dan op onze nieuwsbrief. Geen spam, maar actueel en relevant bpm-nieuws.


Bedankt Jeroen!

Bedankt Jeroen!

Per januari 2020 is Jeroen Weyn niet langer werkzaam voor Bolsenbroek & Partners. Jeroen heeft ons zeven jaar met wederzijds genoegen gediend. Jeroen heeft er voor gekozen om zijn carrière voort te zetten bij CarWise welk bedrijf software maakt voor de autoverhuur en –lease branche. CarWise haalt daarmee een fijne collega binnen. Wij wensen Jeroen en CarWise veel succes met elkaar en danken Jeroen van harte voor zijn inzet.

Werd u als klant van Bolsenbroek & Partners door Jeroen bediend? Uiteraard worden zijn werkzaamheden gewoon voortgezet door één of meer van zijn collega’s. Dat zal weer even wennen zijn wellicht, maar de kwaliteit die u gewend was, zal er niet onder leiden. Wij vertrouwen op uw begrip en voortzetting van de relatie.


Reis met ons mee door 2020!

Van harte welkom in onze rit van 2019 naar 2020!


Wij verzoeken u om uw beste herinneringen aan 2019 in de kofferruimte te leggen.
Gedurende onze rit blijft de kofferruimte toegankelijk via het skiluik.
Zo kunnen de laatste herinneringen nog worden toegevoegd.

Vervelende, droevige en foute momenten zullen we tijdens de rit verbranden.
Waarna deze ons via de katalysator en de uitlaat weer zullen verlaten.

De rit van 2019 naar 2020 staat gepland voor een reisduur van 12 maanden.
Er is ons alles aan gelegen om deze reis voor u comfortabel te laten verlopen.
Maak de stoelriemen vast en laat verder alles los.

 

Tijdens onze rit serveren wij:

 • Een Cocktail van vriendschap, gezelligheid en welzijn
 • Een Gratin van rechtvaardige en evenredige belasting
 • Een medium rare, doch uitermate malse Tournedos met een saus van zakelijk succes
 • Een Salade van Succes met knapperige croutons en knetterende lachsalvo's
 • Een Mousse van gezondheid met een Parfait van geluk
 • Een krachtige Espresso geserveerd met een schaal met winst gevulde Bonbons

Bolsenbroek & Partners dankt u voor een jaar van plezierige samenwerking in 2019 en wenst u en allen die u lief zijn een goede reis naar en door 2020! 


BPM wijzigingen per 2020 (?)

BPM wijzigingen per 2020 (?)
Terugkijkend op 2019 kan worden vastgesteld dat het een vrij rumoerig BPM jaar was. Traditioneel zijn weer meerdere proefballonnen opgelaten die onrust en vertwijfeling in de branche hebben gezaaid. Wat blijft daar uiteindelijk van over en hoé gaan we 2020 in?

Een effectieve aanpak van de onwenselijke excessen bleef in 2019 wederom uit. De Belastingdienst kreeg het als organisatie zwaar te verduren met als climax het vertrek van wéér een Staatssecretaris die een reorganisatie van de Belastingdienst niet voor elkaar krijgt. Dat trekt merkbaar een wissel op veel medewerkers voor wie het soms allemaal weinig meer lijk uit te maken. Dé BPM proefballon van 2019 was wel de aankondiging van Snel dat hij de Rijksdienst Wegverkeer een voorname rol wil laten spelen in het aangifteproces. Zijn brief aan de Kamer waarin Snel deze plannen nader uitwerkt, roept meer vragen op dan dat er oplossingen inzitten. De grote vraag is wat er van overblijft nu Snel zijn post heeft verlaten.

Als organisaties van taxateurs (RETM, VRT, ROTA, NIVRE en TMV) hebben wij op 16 december jl. in een intervisiebijeenkomst omtrent de in de brief aangekondigde plannen onze visie erop mogen geven. De taxateursorganisaties erkennen dat er onwenselijke excessen plaatsvinden maar vinden de voorgestelde oplossingen té draconisch. Wij hebben aanbevelingen kunnen doen. Dé grote vraag is nu wat er überhaupt nog van terecht gaat komen en of de excessen waar zowel de branche, de taxateursorganisaties en de Belastingdienst tegen aanlopen, in 2020 nog worden aangepakt.

bpm wijzigingen 2020
Wijzigingen BPM tabel per 01-07-2020

Wijziging BPM tabel per 1 juli 2020
Per 1 juli 2020 zouden de nieuwe BPM tarieven moet ingaan. Deze tariefwijziging moet het ongewenste effect van BPM stijging oplossen dat is ontstaan door de WLTP meetmethode. Deze nieuwe tabel houdt een feitelijke erkenning in van dit effect. Sinds september 2018 betalen we dus té veel BPM voor iédere auto die WLTP gemeten is (mogelijk sinds 09-2017). Hiertegen is dan ook in 2020 nog steeds een kansrijk bezwaar te maken. Laat u deze kans vooral niet schieten!

Conclusie
De énige in het verschiet liggende wijziging betreft dan ook de wijziging van de BPM tabel. Verder is 2020 wat ons betreft weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen!
Bolsenbroek & Partners gaat die uitdaging wederom graag met u aan!


Kerst Auto

Openingstijden kerst en oud & nieuw

In verband met de kerstdagen en oud & nieuw hanteren wij de volgende aangepaste openingstijden:

24 december: 08.45 - 16.00
25 t/m 27 december: Gesloten
31 december: 08.45 - 16.00
1 januari: gesloten

Uiteraard kunt u ons gewoon een bericht sturen via onze website, een aanvraag doen voor een BPM berekening via de website en ons een email sturen. Alle berichten die wij op 25, 26 en 27 december ontvangen beantwoorden wij op 30 december. Alle berichten van 1 januari zullen wij op 2 januari beantwoorden.


Nieuw of gebruikt voor de BPM

Is mijn auto nieuw of gebruikt voor de BPM?

Een veel voorkomende onduidelijkheid, is de vraag omtrent of een auto 'nieuw of gebruikt' is bij invoer. Dit in relatie tot de BPM aangifte. Als eigenaar van een nieuwe auto bent u de bruto (100%) BPM verschuldigd. Als eigenaar van een gebruikte auto betaalt u rest-BPM die in lijn is met de afschrijving van de gebruikte auto. De afschrijving volgt uit taxatie, koerslijst of afschrijvingstabel.

De inspecteur stelt zich nog wel eens op het standpunt dat een importauto met bijvoorbeeld 2.000 km tóch nieuw is waarmee hij afschrijving op de BPM in een aangifte verwerpt en naheft tot de bruto BPM. Een importeur voert een  voertuig begrijpelijk liefst als gebruikte auto in waarbij de BPM afschrijft. Het spanningsveld tussen beide belangen is al jarenlang een discussie die telkens anders wordt uitgelegd.Read more


Snel maakt werk van 'fraude' bij import

De politiek maakt zich al enige jaren druk over vermeende fraude bij import. Het beeld dat door middel van taxatierapporten BPM wordt ontdoken, lijkt mogelijk door te gaan slaan in een radicaal systeem dat de gestelde fraude moet voorkomen. In het bpm aangifteproces zou de RDW een spilfunctie moeten gaan vervullen. Nadrukkelijk gaat het nog om plannen na verkenning waarover de Kamer vervolgens is geïnformeerd.  Deze plannen worden nader getoetst waarna deze moeten worden goedgekeurd. De plannen zullen ook leiden tot wetsaanpassingen die door de Eerste en Tweede Kamer moeten worden goedgekeurd. Voordat het zover is zal er nog heel veel over gesproken worden, waaronder met vertegenwoordigers van de experts- en taxateursregisters, het Verbond van Verzekeraars, de BOVAG en de RAI.

Intussen rekent de autobranche er al op dat de plannen worden ingevoerd conform het voorstel van staatssecretaris Snel. Wij zullen in ieder geval een krachtig tegengeluid laten horen. Waar de problemen zijn terug te voeren tot 'fraude' door taxateurs en importeurs die het allemaal wat minder nauw nemen, concluderen wij al jaren dat deze nauwelijks worden gecontroleerd  en bestraft met bpm naheffingen en boetes. Dát zou één van de voornaamste instrumenten moeten zijn die fraude tegengaat. Ook de rol van taxateursregisters lijkt in dit kader 'voor de buhne' te zijn, waar deze registers eenvoudig zouden kunnen handhaven op gewenste kwaliteit. Registers moeten dan wel worden aangesproken door de belastingdienst nadat registers weten wat van hen wordt verwacht. Taxaties van frauderende taxateurs/importeurs zouden vervolgens eenvoudig geweerd kunnen worden nadat deze gesanctioneerd zijn.

Moeilijker zou het niet hoeven zijn.

Echter; Snel dreigt thans 'van een mug een olifant' te maken. Het effect dat hij beoogt zou contraproductief kunnen zijn. Wat beoogt Snel?

 • De importeur moet zijn bpm aangifte aan de RDW keurmeester tonen
 • Fysieke controle van iédere auto door de RDW in relatie tot taxatierapport of koerslijstaangifte
 • Een positief RDW advies (geen hertaxatie) geeft direct rechtszekerheid
 • Een negatief RDW advies leidt mogelijk tot een hertaxatie door Domeinen Roerende Zaken (DRZ)
 • De kosten van de hertaxatie door DRZ komen voor rekening van de importeur
 • Gaat men niet daar DRZ na oproep tot hertaxatie volgt geen fiscaal akkoord en dus geen kenteken

 

klik voor vergroting

Vooralsnog zijn wij niet enthousiast! Al jaren vragen wij om inzage in de omvang en aard van de gestelde 'fraude' en dringen wij aan op aanpak d.m.v. naheffing, uitstoting (taxateur) en fiscale boete als meest effectieve en eenvoudige middelen. Plan Snel heeft veel potentie voor 'willekeur' die volgt uit menselijke eigenschappen: vind de RDW-er jou als importeur 'aardig'? Vervolgens maakt Snel in zijn plan klip en klaar duidelijk dat hij DRZ een hertaxatie laat uitvoeren. Waar wij al jaren betogen dat DRZ een eigen worst keurende slager is, werd dat gepareerd door te stellen dat DRZ niet her-taxeert maar de aangifte slechts beoordeelt. Op basis van Europees recht is het niet aan de belastingheffende autoriteit om de hoogte van de BPM aangifte te bepalen. En al zeker niet door middel van een door of namens haar zelf uitgevoerde hertaxatie. Dit dreigt nieuwe grote problemen te veroorzaken die het doel (minder procedures) riant voorbij schiet! De hertaxatie door DRZ voor rekening van de importeur kán niet.

Waar het binnen onze mogelijkheden ligt, zullen wij dit tegengeluid absoluut laten horen.

klik voor vergroting
klik voor vergroting