BPM vergunninghouders: U draagt wellicht te veel rest BPM af!

Bent u BPM vergunninghouder en doet u BPM aangifte achteraf? U draagt dan mogelijk te veel (rest) BPM af!

Juíst als u BPM aangifte doet met alleen een 'koerslijst' als waardebepaling is dit artikel voor u uitermate van belang. De 'misstand' valt dan wellicht minder goed op. Echter ook bij Taxatierapporten van collega taxateurs waarin de herrekende bruto BPM niet wordt gecommuniceerd is de 'misstand' niet inzichtelijk. Het kan dus in alle gevallen voorkomen.

Geeft u BPM aan als BPM vergunninghouder, dan wordt de door u ingediende BPM aangifte verwerkt als een 'melding' tot het later gaan doen van BPM aangifte. Nadat u de melding heeft gedaan wordt het 'herrekende Bruto BPM bedrag' door de belastingdienst aan u teruggemeld en opgegeven in het kentekenregister. Via het kentekenregister of een rechtstreekse retourmelding van de inspecteur, komt dit Bruto BPM dan weer bij u retour, waarna u dit bedrag overneemt in de feitelijke aangifte; de zgn. 'Maandaangifte BPM'.  

Regelmatig blijkt ons dat aan importeurs een (veel) te hoog Herrekend Bruto BPM bedrag wordt teruggemeld. Wanneer u of uw administratie dit te hoge bedrag verwerkt in de maandaangifte, betaalt u vervolgens (veel) te veel BPM! Het is dus uitermate belangrijk te weten dat u de juiste 'Herrekende Bruto BPM' gebruikt in uw maandaangifte.

Herrekende Bruto BPM

In onze taxatierapporten vindt u de 'herrekende Bruto BPM na import' altijd terug op pagina 3 van het rapport. Wij adviseren u deze altijd te checken met de retour gecommuniceerde Herrekende Bruto BPM. Wanneer u een dergelijk rapport niet heeft, kunt u eenvoudig zélf checken of u het juiste herrekende Bruto BPM bedrag retour gecommuniceerd heeft gekregen.

Check uw Herrekende Bruto BPM:
De berekening is eenvoudig en als volgt: Aangegeven rest BPM / rest BPM percentage. U kunt hier ook een calculator downloaden.

Voorbeeld:
U heeft € 1000 BPM aangegeven/gemeld
De tabelkorting bedroeg op dat moment 28%
Het rest BPM percentage is dan (100-28) 72%
De herrekende Bruto BPM moet dan zijn: 1000 / 0,72 = € 1.389

Juist nu is er wellicht een moment om u als BPM vergunninghouder te verdiepen in de juiste afdracht van rest BPM. Indien u concludeert dat u op grond van onjuist retour gemelde Herrekende Bruto BPM teveel rest BPM heeft afgedragen, verwijzen wij u graag door naar mr. Tom Vriesema van Euro Auto Logic B.V. Hij kan namens u zorg dragen voor een correctie en teruggave.

Uiteraard kunt u zowel bij ons als bij mr. Vriesema terecht indien u hieromtrent nog vragen heeft.


Problemen met aanleveren bij RDW en BPM aangifte

Uit meerdere bronnen vernemen wij dat het aanleveren van voertuiginformatie bij de RDW in het kader van de Corona procedure Individuele inschrijvingen (import, het doen van bpm aangifte) niet altijd even soepel verloopt. Wanneer een gegeven ontbreekt volgt een terugkoppeling dat de aanvraag volledig opnieuw moet worden ingediend. Soms kan de RDW de aangeleverde bestandsformaten ook niet openen.

Binnen de procedure verwerken RDW-ers 'thuis' en met beperkte middelen uw bestanden. Dat geeft ook aan die zijde beperkingen.

Het is daarom van groot belang, uw eigen belang, dat u uw bestanden duidelijk en compact aanlevert. Wanneer u dát doet kunt u des te veiliger ook uw BPM aangifte indienen en voorkomt u dat deze buiten behandeling wordt geplaatst of wordt aangehouden.

Adviezen lopen momenteel door elkaar heen en worden razendsnel opgevolgd door nieuwe adviezen. Wij doen ons uiterste best om u telkens actueel te informeren. 

Advies per heden:
Dien uw BPM aangifte 2 tot 3 dagen na het indienen van gegevens bij RDW in. Daarmee voorkomt u stagnatie en mogelijke non-behandeling van uw BPM aangifte.

Tips:

 • verstuur foto's met een bestandsgrootte van maximaal 500 kB. Verklein uw te grote foto's voor u deze verzend;
 • gebruikelijk fotobestand is JPG of JPEG formaat;
 • scan uw documenten naar PDF formaat;
 • verstuur uw bericht met een leesbevestiging. Dit schakelt u met een vinkje in, in uw e-mailprogramma. U krijgt dan een geautomatiseerde bevestiging van de ontvangst.

Komt u er niet uit?
Bolsenbroek & Partners is graag bereid u van dienst te zijn en te helpen met een juiste aanlevering. U levert daarvoor uiteraard zélf de juiste foto's aan. Wij vragen hiervoor wel een vergoeding. Deze bedraagt per auto (excl. BTW):
- € 40,00 voor bestaande klant-autobedrijf
- € 60,00 voor 'passanten'.
- badges/meer auto's: op aanvraag

Aangifte BPM ingediend en aanvraag door RDW geretourneerd?
Uw BPM aangifte moet dan worden geheractiveerd. U moet dat zélf doen. Voor dit moment wordt u daarvoor nog doorverwezen naar de Belastingdienst Autotelefoon 0800 - 0749. Dat is echter niet altijd evengoed werkbaar. U kunt daarvoor wellicht ook een u bekend belastingdienst afzender e-mail adres gebruiken. Wij hebben dit probleem onder de aandacht gebracht en hopen op een praktische oplossing.

Heeft u een vraag over deze nieuwe RDW corona procedure? Neemt u dan contact met ons op.

 


Voortgang RDW Corona Procedure

Eerste ervaringen

Waar maandag jongstleden de aftrap is gegeven met de RDW Corona Procedure zijn inmiddels de eerste ervaringen opgedaan. Ervaringen die nog meer vragen opleveren vanuit de branche. De hectiek waaronder de procedure is ingevoerd, kan dat ook niet voorkomen. Nog steeds staan wij in goed contact met de RDW beleidsverantwoordelijken hieromtrent en verkrijgen wij steeds correct en snel antwoord.

Een veel voorkomende onduidelijkheid is:

 • 'Ik heb volgens de procedure alles ingeleverd maar ik krijg geen terugkoppeling van de RDW'

Wij hebben dit zojuist bevraagd waarbij de RDW nogmaals bevestigd dat de Corona Procedure feitelijk slechts bedoeld is een digitale vervanger te zijn van het normaal fysiek uitgevoerde proces. Ondanks dat in de procedure staat vermeld dat er een bevestiging per e-mail wordt gestuurd waarna BPM aangifte gedaan kan worden, is dit NIET het geval. Binnen het normale, fysieke proces, stuurt de RDW het zgn. 'Voertuigbeeld' (de oude Werkorder t.b.v. BPM aangifte) naar de belastingdienst. Dat is wat ook nu gebeurt. Zodra u de procedure heeft voltooid door het verzenden per e-mail, houdt u dat moment aan voor uw BPM aangifte. U dient dan ook direct na het verzenden naar de RDW uw BPM aangifte in bij de belastingdienst. Daarbij is wel van het grootste belang dat u correct en duidelijk aanlevert!

De belastingdienst zal na het ontvangen van het 'Voertuigbeeld' (aangeleverd door RDW) het zogenaamde fiscaal akkoord aan de RDW geven, waarna u als erkenninghouder de BIN code zal ontvangen.

Overige vragen:

 • Voertuigen moeten binnen 5 dagen op naam van een koper. Wat wanneer de koper ook weer wederverkoper is? 

Wanneer de koper een wederverkoper is ('handel met handel') geldt dit niet. De door RDW (Nijboer/Dietz) uitgesproken intentie van de procedure is dat het normale proces gewoon gehandhaafd blijft en de handel niet behoort te verstoren. Enkel: 'het fysieke is vervangen door digitaal'. De genoemde 5 dagen staan eveneens voor de periode waarbinnen na fiscaal akkoord de BIN tegemoet gezien moet kunnen worden.

 • Handel met Handel is dus gewoon mogelijk zonder tenaamstelling? 

Ook hierop is de intentie van toepassing dat énkel het fysieke is vervangen door het digitale. Verdere verstoring mag de Corona procedure niet teweeg brengen.

 • Wanneer kunnen de overige voertuigcategorieën binnen de Corona procedure deelnemen? 

RDW verwacht deze in de komende dagen eveneens te kunnen gaan verwerken.

 • Wanneer worden schadeauto's weer opgepakt? 

RDW is het proces momenteel weer aan het herinrichten op dat ook schadeauto's weer verwerkt gaan worden. Deze zullen echter wél fysiek moeten worden opgenomen door RDW. Naar verwachting is dit op korte termijn weer mogelijk.

 • Ik heb een aanvraag ingestuurd maar ik krijg deze weer terug om verschillende redenen

Wij bemerken dat de RDW bestanden stelt soms 'niet te kunnen openen' of dat de aanvraag volledig opnieuw moet worden ingediend omdat er iéts ontbreekt. Het correct aanleveren van informatie is van het grootste belang. Lees dit bericht. 

 • Op basis van de AVG-privacy wetgeving vraagt de RDW té veel informatie. Ik maak mij zorgen omtrent mijn mogelijk strijdig handelen in relatie tot AVG wetgeving. 

Wij hebben het AVG-privacy wetgeving aspect kenbaar gemaakt en de RDW onderzoekt dat. Waar de RDW stelt dat men de intentie heeft dat énkel het fysieke is vervangen door het digitale, zou men wellicht ook met minder informatie toekunnen. Wij hebben het signaal afgegeven en de RDW kijkt dus hiernaar.

 • Ik ben particulier en heb mijn auto zélf ingevoerd. Kunt u ons helpen Bolsenbroek & Partners / Euro Auto Logic? 

Waar wij dit voorheen konden uitvoeren in samenwerking met een erkenninghouder, kunnen wij ook dat proces voor u oppakken. Ervaring tot aan afgifte kenteken is hier uiteraard nog niet mee, maar wij verwachten ook hier uiteindelijk geen problemen.

Kijk ook op de RDW site naar de veelgestelde vragen hieromtrent. 


RDW Corona Procedure Import

Hoe werkt de RDW Corona Procedure?

Vandaag heeft de RDW de ‘Corona Procedure Individuele inschrijvingen (import)‘ geïntroduceerd. Daarmee is een eerste aanzet gegeven om de import weer mogelijk te maken. Naar verwachting wordt de procedure gaandeweg toegankelijker. De procedure roept zéker ook nog vragen op. De eerste vraag die wij zelf gesteld hebben is

 • Is de ‘Corona Procedure Individuele Inschrijvingen (import)’ nu slechts toepasbaar op aan eindverbruiker verkochte voertuigen?

Het antwoord van P. Dietz (RDW) daarop was dat dit niet zo gelezen moet worden. Oók voertuigen die van (groot)handel aan wederverkopers zijn verkocht, kunnen ‘gewoon’ via de procedure worden ingediend.

Verder hadden wij nog de volgende vragen waar op wij nog antwoord gaan krijgen:

 • Zonder RDW voltooiing geen BPM aangifte; zonder BPM aangifte, geen BPM bedrag, zonder BPM bedrag facturatie nog niet mogelijk.
 • 5 werkdagen dus niet haalbaar!
 • De grootste druk zit hem in voertuigen van groothandelaren die aan wederverkopers hebben doorverkocht. Die wederverkopers zouden dus als eindgebruiker bezien moeten worden.
 • Overschrijven van bedrijfsvoorraad náár bedrijfsvoorraad gaat niet zonder dat de (eerste) ontvanger van de BIN-code (de feitelijke importeur) de auto eerst op zijn naam zet.
 • Waarom uitsluiten beperkt tot personenauto (M1)? Pijn zit ‘m ook in bedrijfsauto’s (N1) en ook motorfietsen (L)
 • Kan een particulier importeur langs deze weg, met behulp van een erkenninghouder (dus zonder koop/verkoop transactie) ook worden bediend?
 • Wordt deze werkwijze gaandeweg nog versoepeld?

De procedure en spelregels volgens de RDW website:

Corona procedure Individuele inschrijvingen (import)

Na alle maatregelen vanwege het coronavirus is inmiddels de cruciale dienstverlening voor nu veilig gesteld en heeft de RDW in nauw overleg met de branche besloten om aanvullend een tijdelijke procedure op te starten die het mogelijk maakt om voertuigen (personenauto, voertuigcategorie M1) met een EU kentekenbewijs of nieuwe, ongebruikte personenauto’s met een Certificaat van Overeenstemming (CVO) in te schrijven in het kentekenregister zonder fysieke identificatie.

Tijdelijke werkwijze

In overleg met de branche is er een tijdelijke werkwijze ontwikkeld waarbij fysieke identificatie van de voertuigen tijdelijk niet nodig is. De nieuwe tijdelijke werkwijze is uitsluitend bedoeld voor RDW-erkende bedrijven. De benodigde documenten moeten centraal digitaal aangeleverd en vervolgens door RDW-medewerkers van een keuringsstation beoordeeld. Na afloop krijgt de aanvrager per mail bericht dat het RDW-proces is afgerond. In specifieke gevallen volgt alsnog een fysiek onderzoek. De RDW kan ook achteraf nog steekproeven uitvoeren.

Doorlooptijd en verwachtingen

Normaal gesproken zou een dergelijke nieuwe procedure enkele weken of maanden getest worden. Vanwege de urgentie is dat nu niet mogelijk. Op dit moment kunnen we nog geen duidelijkheid over de doorlooptijd van de aanvragen geven zoals we dat onder normale omstandigheden wel kunnen geven. Wij vragen begrip als de eerste aanvragen niet helemaal vlekkeloos verlopen. Wij doen er alles aan om de verkochte voertuigen zo snel mogelijk van een kenteken te voorzien.

Voorwaarden voor deelname

 • Uw bedrijf heeft de erkenning Bedrijfsvoorraad;
 • Het voertuig betreft de voertuigcategorie personenauto (M1);
 • Het voertuig betreft geen schadevoertuig als bedoeld in Artikel 1.1 Regelingvoertuigen;
 • Het voertuig voldoet nog aan de beschrijving op het buitenlandse kentekenbewijs;
 • Het voertuig is aantoonbaar verkocht;
 • Het voertuig moet binnen 5 werkdagen na ontvangst van het RDW Bewijs van Inschrijving op naam worden gezet van de koper;
 • U betaalt op rekening: aan het einde van de maand ontvangt u een factuur;
 • U stuurt na afloop het buitenlands kentekenbewijs op.

Verantwoordelijkheid erkenninghouder

De aanvragen worden afgehandeld in overeenstemming met de tijdelijke import procedure voor inschrijving die de RDW heeft vastgesteld. Hierdoor worden de aanvragen administratief afgehandeld, zonder dat het voertuig fysiek is gecontroleerd. Mocht onverhoopt blijken dat het voertuig toch niet beschikt over de door u bij de aanvraag opgegeven identiteit en/of er zijn onjuiste gegevens verstrekt dan zal de RDW op grond van artikel 51a van de Wegenverkeerswet de tenaamstelling laten vervallen.

Het proces

 1.  Als u aan de voorwaarden voldoet, dan mailt u in één email de volgende documenten naar coronanoodprocedure@rdw.nl
  Let op: in onderwerp-regel het VIN vermelden en welk van de zestien RDW keuringsstations voor u gebruikelijk is.
 • Door de erkenninghouder ondertekende aanvraagformulier “Individuele aanvraag inschrijving” (docx, 42kb). Eventueel de bijlage aanvraag met betreffende voertuiggegevens (docx, 39kb).
 • Scan of foto van buitenlands kentekenbewijs en/of certificaat van overeenstemming.
 • Foto’s van het voertuig
  – ¾ linksvoor
  – ¾ rechtsachter
  – constructieplaat
  – foto ingeslagen voertuigidentificatienummer
  – foto van tellerstand. Let op: bij sommige providers geldt er een maximale bestandsgrootte voor email. Controleer dat u deze grens niet overschrijdt (onze inschatting is dat tot 8 MB voor de totale e-mail geen problemen zal opleveren).
 • Buitenlands APK-rapport (indien van toepassing) Belangrijk: het origineel buitenlands APK rapport moet bij het voertuig blijven.
 • Koopovereenkomst met daarop het VIN en de NAW van de uiteindelijk tenaamgestelde Scan of foto van bedrijfsvoorraadpas

2. De RDW stelt vast of uw voertuig in aanmerking komt voor deze tijdelijke corona procedure en beoordeelt de individuele aanvraag voor inschrijving.  Als er nog aanvullende informatie nodig is dan neemt de RDW contact met u op.

3. U ontvangt een mail waarin wordt aangegeven dat uw aanvraag administratief is afgehandeld en dat u BPM aangifte bij de Belastingdienst kunt doen.

4. Origineel buitenlandse kentekenbewijs
Na ontvangst van de bevestiging van inschrijving bent u verplicht het originele buitenlandse kentekenbewijs op te sturen. Het buitenlands kentekenbewijs moet 2 weken na ontvangst van de bevestiging van inschrijving zijn ontvangen. Het buitenlandse kentekenbewijs stuurt u op naar:

RDW
t.a.v. afdeling VRD, COVID
Postbus 30000
9640 RA Veendam

Vragen?

Waar mogelijk staan wij u bij ten aanzien van uw vragen. Op veel vragen hebben wij ook nog geen antwoord. Daarbij werken ook wij met een beperktere bezetting als gevolg van het Corona virus. Wij vragen u om begrip voor een minder alerte reactietijd. Wij verzoeken u nota te nemen van de vragen die wij zelf bovenin reeds aan de RDW hebben gesteld en verwijzen u ook naar de website van de RDW en onderstaande veelgestelde vragen in dit kader:

Heeft u verdere vragen voor ons? Neem dan contact met ons op.


Maandag a.s. 'administratief keuren operationeel'

Tijdens een interview vandaag op de Automotive Corona-Update met Paul Dietz van RDW, werd bevestigd dat de testen die gisteren en vandaag zijn uitgevoerd aanleiding geven om maandag aanstaande de Erkenninghouders Bedrijfsvoorraad nader te informeren omtrent hoé op te starten met het administratief identificeren van importvoertuigen ('de niet fysieke import 'keuring').
Dietz maakte eveneens duidelijk dat het wat hem betreft een tijdelijke maatregel betreft maar wel een die, na een positieve uitrol in deze crisis, mogelijk leidt tot een blijvertje. Maar we zullen waarschijnlijk wel weer even terug gaan naar het oude!

'Was het maar vast zover!' (terug naar het oude) zou ik zeggen .... :-)

zie ook de RDW website

https://youtu.be/wGaGlorDlno


B&P in de media! Gerechtsdeskundige bij De Rijdende Rechter

Op 25 maart 2020 was Frank Bolsenbroek voor de tweede keer te zien als gerechtsdeskundige bij de rijdende rechter. Dit maal vanwege een conflict over een onderhoudsbeurt.

In deze aflevering van 'De Rijdende Rechter' hebben garagehouder Hartendorp en mevrouw Ploeg een conflict over een 'kleine beurt' voor de auto van Ploeg en wie voor deze kosten op moet draaien. Mevrouw Ploeg wilde enkel een apk-keuring, maar volgens de garagehouder Hartendorp, heeft ze ook om een onderhoudsbeurt verzocht. Mevrouw Ploeg wil de rekening van € 350,- dan ook niet betalen en het meningsverschil loopt hoog op. Een geschil waar beide partijen niet uit gaan komen, dus moet mr. Reid er aan te pas komen. Mr. Reid schakelt voor dit geschil tevens Frank Bolsenbroek als 'de deskundige' in.

Bekijk deze aflevering hier terug.

De eerste aflevering waar Frank Bolsenbroek als deskundige bij 'De Rijdende Rechter' betrokken was, kunt u hier terugkijken.


RDW hervat import'keuringen'!!

Onze druk en voorstellen tot een oplossing hebben ertoe bijgedragen dat de RDW de toelating van importvoertuigen weer opstart! 

Het is daarbij fantastisch om te herkennen dat de oplossing exact is zoals Frank Bolsenbroek die heeft voorgesteld. De eer komt zeker niet ons alleen toe. Ook enkele strijdvaardige klanten van ons, Peter Niesink van Bovag en Paul Dietz van RDW hebben een belangrijke rol gespeeld om het 'keuren' weer op gang te krijgen. Wij danken hen voor de goede onderlinge communicatie.

Voordat het zover is, wordt er per morgen getest via een beperkt aantal bedrijven. Naar verwachting zal de RDW haar klanten met RDW erkenning bedrijfsvoorraad een gedetailleerde aanvraagprocedure bekend maken. Laat de RDW vooral deze uitzonderlijk korte tijd effectief benutten en wacht dit even af! Als gevolg van dit vreselijke virus krijgen we wellicht toch een soort van cadeau in de vorm van deze oplossing die, als het goed gaat, wellicht dan ook wel behouden blijft.

Zojuist ontving Frank Bolsenbroek de volgende e-mail van de RDW:

------------------------

Geachte klant, 

U ontvangt deze mail omdat u betrokken bent bij oplossingen rond het corona importdossier bij de RDW. Ik wil u allereerst hartelijk danken voor uw betrokkenheid. Dit houdt ons scherp. Medio vorige week heeft de RDW in verband met het coronavirus maatregelen genomen om onder andere enkele keuringsstations te sluiten en alleen de cruciale dienstverlening (landbouw en transport) te verlenen. Vanaf eind vorige week is er hard gewerkt aan een tijdelijke importprocedure om de meest urgente situaties op te lossen. Daarvoor ligt nu een eerste stap klaar in de vorm van een testfase.

Het idee is dat na deze testfase de nieuwe werkwijze openstaat voor RDW-erkende bedrijven (Erkenning bedrijfsvoorraad). De benodigde documenten worden centraal digitaal aangeleverd en vervolgens door RDW-medewerkers van een keuringsstation beoordeeld. Na afloop krijgt de aanvrager per mail bericht dat het RDW-proces is afgerond. In uitzonderlijke gevallen volgt alsnog een fysiek onderzoek. De RDW kan ook achteraf nog steekproeven uitvoeren.

Voor actuele informatie verwijs ik u naar onze website rdw.nl en https://www.rdw.nl/zakelijk/nieuws/2020/update-coronaberichtgeving-25-maart-2020

Graag maak ik gebruik van deze gelegenheid om u te benadrukken dat de RDW staat voor een dienstverlening die voldoet aan uw vraag. Het raakt onze medewerkers dan ook als wij niet de diensten kunnen bieden die u van ons gewend bent. Het is dan ook fijn om in deze moeilijke tijden wat goed nieuws te kunnen brengen.

Zorg goed op uzelf en uw naasten en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

X.. X....
Manager Beoordeling

Europaweg 205
Postbus 777
2700 AT Zoetermeer

M         +31 6 500000
E          xxxx@rdw.nl
I           www.rdw.nl


Gevolgen corona auto

Corona, import, taxatie, voortgang:

Waar het Corona net zich steeds verder om ons sluit, blijven wij naar lichtpuntjes zoeken! Onze druk op RDW en BOVAG, samen met enkele importeurs, lijkt nu toch echt effectief in de richting van een RDW verwerking van de nog te kentekenen importvoertuigen. Zie daartoe dit bericht met update.

Onze fantastische medewerkers werken waar zij kunnen en blijven thuis waar dat moét. Beide omstandigheden zijn niet altijd even makkelijk voor iedereen.

Wij begrijpen de wens van sommigen onder u en nemen binnen onze mogelijkheden beperkt auto's op zolang dat gaat. Waar u geen RDW inschrijving heeft, kunnen wij ons werk ook niet 100% afronden. Het 'vast aan de auto kunnen beginnen' nadat wij hebben opgenomen, is een begrijpelijke wens. Waar u dat doet, wéét u dat dit onder normale omstandigheden (het Pré-Corona tijdperk) niet de bedoeling is wat betreft de belastingdienst. Waar u dat doet, doet u dat voor eigen risico waarbij wij u in geval van latere problemen zullen helpen of laten helpen.

Tegelijkertijd vragen wij aan hén die die risico willen nemen, ons dan ook te laten factureren, ondanks de gedeeltelijke uitwerking. De factuur betaalt u binnen de geldende betaaltermijn. U helpt ons en onze medewerkers daarmee! Lonen moeten immers primair uit omzet betaald worden. Wanneer wij komen opnemen, stemt u daarmee in met dit standpunt.

Uiteraard voltooien wij onze werkzaamheden zodra u een datum van de RDW identificatie heeft en deze met ons communiceert, zodat u BPM aangifte kunt doen en een kenteken verkrijgt.


Oproep aan Ab van Ravestein (dir. RDW)!

Geachte heer van Ravestein,

Eerder heb ik de RDW een praktisch idee aan de hand gedaan om de importeurs van gebruikte auto's tegemoet te komen met registratie van hun importauto's waarmee u acuut bent gestopt. Daardoor zijn honderden bedrijven in grote mate geschaad. Ik heb alle begrip én respect voor de noodzaak ten aanzien van de volksgezondheid, maar dit had u anders kunnen aanpakken. Ik heb diverse malen via (social)media het voorstel geopperd om voertuigen uit andere lidstaten administratief over te schrijven zónder fysieke controle. Waar we zien hoé andere, ook overheids-, organisaties problemen oplossen momenteel kan ik mij niet voorstellen dat dit niet mogelijk zou zijn.

Van Peter Niesink van BOVAG vernam ik dat u 'binnen de regelgeving' naar een oplossing zoekt. Voor het maken van 'regelgeving' heeft u 'discretionaire bevoegdheid'. Deze eenvoudige en gezondheid-veilige oplossing ligt dus volledig binnen uw mogelijkheden!

De moeilijkheid kan daar dus niet liggen. Het lijkt mij meer 'iets met wil en weg'.

Ik wens u, uw naasten en u medewerkers bovenal goede gezondheid.

Frank Bolsenbroek

UPDATE 15.00 uur: 
Vanmorgen werd Frank Bolsenbroek vrij direct op het plaatsen van dit bericht gebeld door Paul Dietz van RDW, met wie hij in goed contact staat. Ook Niesink van BOVAG reageerde. Er werd wederom gesteld dat 'er aan gewerkt wordt'. De uitleg daaromtrent kan hier nog even niet gepubliceerd worden maar het lijkt erop dat die in de richting van ons voorstel/idee gaat worden ingevoerd:
- Administratieve inschrijving zonder fysieke schouwing door RDW


Corona: Hoe nu verder met de handel?

Vooropgesteld dat wij de gezondheid van onze klanten, medewerkers en hun verwanten het áller belangrijkste vinden, kijken wij ook naar de mogelijkheden om úw en ónze 'handel' te continueren binnen de mogelijkheden. Feitelijk is de autoimport volledig stil komen te liggen door het RDW standpunt om geen voertuigidentificaties meer uit te voeren.

De abruptheid waarmee dit standpunt de importbranche heeft overvallen, heeft de handel net zo zeer getroffen als dat het Corona-virus ons allemaal treft. Uiteraard moet dit érnstig gerelativeerd worden waar nog veel meer mensen ziek worden en velen het leven gaan laten aan dit vreselijke drama. Maar dit standpunt leidt tot order annuleringen bij kwetsbare bedrijven en onnodige stagnatie van doorgang waar dit nu nog kan.

Bolsenbroek & Partners denkt altijd in oplossingen! En .... wij bedenken ze ook nog! :-) Ook nu hebben wij dinsdag jl. al zowel de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) áls de Belastingdienst en de Bovag realistische ideeën aan de hand gedaan waarmee de boel vlot getrokken kan worden. Beide organisaties hullen zich echter in stilzwijgen. Onze haalbare oplossingen zijn:

 1. Laat de noodzaak van een fysieke identificatie ('keuren') door de RDW achterwege! 
  Het fysiek controleren door de RDW van voertuigen voegt ons inziens te weinig toe aan de vermeende noodzaak. Een voertuig uit een andere EU lidstaat moét EU rechtelijk sowieso eenvoudiger over te schrijven zijn zonder identificatie. Buitenlandse kentekens kunnen heel goed administratief worden ingeschreven. Handelaren kunnen dan hun afspraken nakomen, hun handel zo lang mogelijk drijven én hoeven dan ook geen aanspraak te maken op steunmaatregelen. Dat kan veilig, scheelt veel stress én miljoenen.
 2. Maak BPM aangifte mogelijk vóórdat de auto is ingeschreven!
  Onze jurist mr. Tom Vriesema bracht het eerder deze week al naar buiten via het AutoMotive Corona-Liveblog. Normaal gesproken doen we pas aangifte na de RDW identificatie ('keuring') maar dat moeten we maar even loslaten. Dat kán en past binnen het systeem van de aangifte belasting. Waar de Belastingdienst het inbrengen van dit idee vooralsnog volledig negeert, doen wij nu een test met het indienen van BPM aangifte op deze wijze. Wij wachten even de reactie af. Als die uitblijft, zetten we dit mogelijk toch als advies door om het verlopen van de 1 maand geldigheid van taxatierapporten op deze wijze uit te sluiten.

Het stilzwijgen (volledig negeren) door voornoemde organisaties, is op zijn minst jammer. We zouden juist nu voor een saamhorige aanpak moeten willen gaan.

Geruchten dat het killen van de import wordt ingegeven door onderliggende 'importhaat' van het RAI bestuur en haar machtige politieke lobby/lobbyist, doen dan ook al de ronde. Het is niet uit te sluiten!