Geen 'schade'? Taxeren loont!

Twijfelt u of u uw auto óók zonder schade kunt laten taxeren? In sommige gevallen is zonder fysieke schade ook sprake van éxtra waardevermindering.

Het maken van een taxatierapport is zinvol, wanneer er sprake is van éxtra waardevermindering buiten de waardering die koerslijsten weergeven voor voertuigen die 'in gemiddelde staat' verkeren. In die lijn adviseerden wij altijd dat er sprake moest zijn van bovenmatige gebruiksschade, aanrijdingsschade, technisch gebrek, achterstallig onderhoud, e.d.

Zoals bekend staat Bolsenbroek & Partners altijd vooraan in de ontwikkelingen rond import en fiscaliteit. Doorlopende bewegingen in de markt leiden continue tot andere inzichten. Door met ons samen te werken, loopt u niet achter de feiten aan en doet u uw voordeel met onze kennis.

Er is recent (los van Corona) echter nóg een aspect dat een parallel-importauto een lagere waarde geeft dan een 'niet importauto'. Volledig gerechtvaardigd, objectief bepaald en zeer verdedigbaar. Extra(!) BPM 'voordeel' varieert van € 200 tot € 2.000.

Dús: maakt u bijvoorbeeld zélf altijd uw koerslijstaangifte? Overweeg dan toch nog eens een taxatierapport! Om het vermeende tijdverlies hoeft u het bij Bolsenbroek & Partners niet te laten. Wij bedienen u altijd razendsnel!

Neem de proef op de som, mail ons uw eigen aangifte en laat u verrassen!


LET OP! Lage bpm door dalende occasionprijzen - Bezwaar tegen recente aangifte?

Momenteel laten koerslijstsystemen, die de bron zijn voor waardering van importvoertuigen, een forse daling zien van de handelsinkoopwaarde. Dit heeft vooral invloed op de (hogere) middenklasse en dan meest op de diesels. Dat maakt het zinvol om uw nog niet ingediende BPM aangifte(n) te herzien en te heroverwegen. Heeft u de afgelopen maand aangifte gedaan? Dan bestaat de mogelijkheid van bezwaar tegen de eigen aangifte.

Ten opzichte van een maand geleden ligt de daling van de handelsinkoopwaarde tussen 7,5 en 15%.

Uiteraard heeft dit ook invloed op de aan te geven BPM! Een voorbeeld:

Audi A6 Avant 2019 | Cat. prijs € 126.000
BPM < 15 april 2020: € 6.300
BPM > 15 april 2020: € 5.300  (-/- € 1.000 !!) 

Met het bezwaar tegen eigen aangifte is het mogelijk aan te sluiten bij de herwaardering die wordt weergegeven op de datum tenaamstelling van het Nederlandse kenteken.
Zo kunt u alsnog een lagere BPM afdracht te bewerkstelligen.

Uiteraard zijn wij u hierbij graag van dienst waarbij wij vrijblijvend een kosten/baten analyse voor u maken.

Lees ook dit artikel op Automotive-Online.nl.

 


-Vervallen!!- Coronamaatregel BPM: Taxatierapport blijft vier maanden i.p.v. één maand geldig!

Onderstaande tijdelijke maatregel is per 1 oktober 2020 vervallen! 

Zojuist bereikt ons het nieuws dat een BPM taxatierapport vier maanden geldig blijft! Dit wás altijd slechts één maand.

Dit besluit is het gevolg van een aantal per heden gepubliceerde Fiscale maatregelen. Deze luiden dit aangaande letterlijk:

"(...) De derde maatregel ziet op het taxatierapport dat doorgaans wordt opgemaakt vóór de keuring bij de RDW en vóór het doen van aangifte bpm. Het rapport mag niet ouder zijn dan één maand. Door de beperking in de dienstverlening van de RDW zijn keuringsafspraken komen te vervallen en wordt de termijn van één maand niet in alle gevallen gehaald. Deze maatregel verlengt de maximale geldigheidstermijn van het taxatierapport van RDW naar maximaal vier maanden."

Download het volledige beleidsbesluit hier.  


BPM aangifte: Kan het béter én voordeliger?

Nu het overwegend in uw en onze branche een stuk rustiger is geworden, is het wellicht een goed moment om eens te onderzoeken of u met uw uw huidige taxateur/importadviseur nog wel op het juiste spoor zit. Is uw BPM aangifte op het juiste niveau qua afdracht en is deze bestand tegen potentiële naheffing en boete? Kan uw BPM aangifte kwalitatief en financieel beter? Is het wel 'slim' om zelfstandig BPM aangifte te doen?

Bolsenbroek & Partners is bekend als meest proactieve, innovatieve taxateur en importadviseur. Bekend is dat wij het meestal 'bedenken' en onze collega's in de markt 'volgen'. Waarom zou ú  nog geen gebruik maken van die bron van kennis en ontwikkeling?

Met nieuwe inzichten en werkwijzen overtuigden wij juist in het eerste kwartaal van 2020 aan meerdere importeurs van onze toegevoegde waarde. Verschillen in BPM afdracht van € 300 tot soms zelfs duizenden Euro's werkten overtuigend voor nu meerdere, nu inmiddels nieuwe, relaties.

Wij bieden ook u graag vrijblijvend een BPM Security Check waarbij we transparant en objectief uw eerdere BPM aangiften vergelijken met onze werkwijze en het daaruit volgende resultaat. Daarmee maken we ook u graag inzichtelijk hoeveel BPM u had aangegeven wanneer u ons had ingezet.

INTERESSE?
Stuur ons daartoe graag de volgende stukken waarna wij u éérlijk zullen adviseren; ook indien u wél op het goede spoor zit!

 • Enkele BPM aangiften (max. 5)
 • (Buitenlands) kentekenbewijs voertuig
 • Kilometerstand
 • CVO (indien beschikbaar)
 • Verleden als huurauto ja/nee

Mail dit naar info@bbpartners.nl o.v.v. BPM Security Check.

Vragen? Meer weten of ons en onze werkwijze? Neem dan contact met ons op.


Wijzigingen corona import procedure RDW

In verband met de corona crisis heeft de RDW een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de import procedure

 1. Vanaf nu moeten auto's niet langer per e-mail worden aangemeld maar via de RDW Website. Dit werkt voor iedereen gebruiksvriendelijker. HIER gaat u naar de betreffende RDW pagina. 
 2. Naast de categorie personenauto’s (categorie M1) zijn vanaf nu ook motorfietsen (categorie L) en lichte bedrijfsauto’s (categorie N1) via de tijdelijke procedure aan te melden voor identificatie ter registratie.
 3. Het criterium dat een voertuig 'verkocht' moet zijn met bijbehorend bewijs, is komen te vervallen.

De RDW geeft aan dat aangemelde voertuigen middels steekproef gecontroleerd kunnen worden.

Zware bedrijfsauto’s en schadekeuringen
De RDW bekijkt ook of importkeuringen voor schadekeuringen en zware bedrijfsauto’s op korte termijn weer doorgang kunnen vinden. Naar verwachting zijn deze processen in week 18 (28 april) operationeel.

Heeft u hulp nodig om uw auto te importeren bij deze nieuwe procedure? Wij zijn ons graag van dienst. Lees hier meer, of neem contact met ons op voor meer informatie.


RDW corona procedure import wordt uitgebreid

klik hier voor het interview

In de Automotive Livestream van 8 april jl.  met Paul Dietz van de RDW wordt op de huidige 'tijdelijke' corona import procedure teruggeblikt en wordt de mededeling gedaan dat deze procecure uitgebreid gaat worden.

In de livestream wordt teruggeblikt op de afgelopen anderhalve week dat de 'tijdelijke procedure' operationeel is. Het was een periode van gewenning waarin wederzijds best veel frustratie ontstond. Tegelijkertijd maken zowel de RDW áls als branche complimenten aan elkaar voor wat betreft het verloop. Oók wij hebben flink gemopperd op de RDW maar, of het nu wel of niet noodzakelijk was, ze hebben wel een 'Huzarenstuk' geleverd.

AutoMotive heeft ons vooraf gevraagd of wij nog vragen hadden voor het interview met Dietz. Deze vragen worden dan ook behandeld.  Sinds gisteren is dúidelijk vooruitgang merkbaar waarbij de RDW digitale identificaties heeft voltooid. Ook zien we de eerste betaalberichten verschijnen nadat de RDW dus het 'voertuigbeeld' naar de belastingdienst heeft verstuurd. Daarbij blijkt eveneens dat de Belastingdienst éérder verzonden BPM aangiften keurig 'aanhoudt' in plaats van dat deze 'buiten behandeling' worden gesteld. In eerdere berichten meldden wij dat volgens RDW en Belastingdienst vooraf ingediende aangiften 'geheractiveerd' zouden moeten worden door te bellen met de Belastingtelefoon Auto. Hier blijkt dat ook de Belastingdienst dit toch vriendelijker aanpakt in de praktijk.

De meest aanloopproblemen lijken inmiddels achter ons te liggen waardoor de RDW nu uitkijkt naar het opschalen van deze dienstverlening met uitbreiding naar bedrijfsauto's, schadeauto's en motorfietsen. Daarbij komen ook de keuringsstations weer in beeld voor de fysieke identificatie van bijvoorbeeld schadeauto's. Wij verwachten dat dit binnen één á twee weken ook weer op gang is.

Kijk en luister het hele interview met Paul Dietz (sinds één week de trotse vader van dochter Fay) hier. 


Wij helpen u met de RDW corona import procedure!

Heeft u onlangs (particulier) een auto geïmporteerd, maar loopt u door de huidige corona maatregelen vast bij de RDW met de registratie op Nederlands kenteken? Wij helpen u met de import procedure!

Doordat de RDW-keuringsstations de afgelopen periode gesloten waren vonden er geen fysieke keuringen plaats en lag de autoimport stil. Echter mede vanwege onze druk en voorstellen tot een oplossing, start de RDW de toelating van importvoertuigen weer op!

Voor RDW-erkende bedrijven heeft de RDW het nu mogelijk gemaakt om middels de 'Corona-noodprocedure' de auto te registreren. Wij helpen zowel particulieren als bedrijven bij deze procedure. Uiteraard helpen wij iedereen binnen de nu geldende maatregelen, zodat het voor iedereen veilig en verantwoord is.

Graag helpen wij u als koper van een buitenlands voertuig aan het Nederlandse kenteken. Uiteraard doen wij dat dan graag in combinatie met het opstellen van de BPM-aangifte, al dan niet op basis van taxatierapport.

Heeft u al een BPM aangifte of taxatierapport? Ook dan zijn wij u graag van dienst.

Meer informatie?
Neem dan contact met ons op.


BPM vergunninghouders: U draagt wellicht te veel rest BPM af!

Bent u BPM vergunninghouder en doet u BPM aangifte achteraf? U draagt dan mogelijk te veel (rest) BPM af!

Juíst als u BPM aangifte doet met alleen een 'koerslijst' als waardebepaling is dit artikel voor u uitermate van belang. De 'misstand' valt dan wellicht minder goed op. Echter ook bij Taxatierapporten van collega taxateurs waarin de herrekende bruto BPM niet wordt gecommuniceerd is de 'misstand' niet inzichtelijk. Het kan dus in alle gevallen voorkomen.

Geeft u BPM aan als BPM vergunninghouder, dan wordt de door u ingediende BPM aangifte verwerkt als een 'melding' tot het later gaan doen van BPM aangifte. Nadat u de melding heeft gedaan wordt het 'herrekende Bruto BPM bedrag' door de belastingdienst aan u teruggemeld en opgegeven in het kentekenregister. Via het kentekenregister of een rechtstreekse retourmelding van de inspecteur, komt dit Bruto BPM dan weer bij u retour, waarna u dit bedrag overneemt in de feitelijke aangifte; de zgn. 'Maandaangifte BPM'.  

Regelmatig blijkt ons dat aan importeurs een (veel) te hoog Herrekend Bruto BPM bedrag wordt teruggemeld. Wanneer u of uw administratie dit te hoge bedrag verwerkt in de maandaangifte, betaalt u vervolgens (veel) te veel BPM! Het is dus uitermate belangrijk te weten dat u de juiste 'Herrekende Bruto BPM' gebruikt in uw maandaangifte.

Herrekende Bruto BPM

In onze taxatierapporten vindt u de 'herrekende Bruto BPM na import' altijd terug op pagina 3 van het rapport. Wij adviseren u deze altijd te checken met de retour gecommuniceerde Herrekende Bruto BPM. Wanneer u een dergelijk rapport niet heeft, kunt u eenvoudig zélf checken of u het juiste herrekende Bruto BPM bedrag retour gecommuniceerd heeft gekregen.

Check uw Herrekende Bruto BPM:
De berekening is eenvoudig en als volgt: Aangegeven rest BPM / rest BPM percentage. U kunt hier ook een calculator downloaden.

Voorbeeld:
U heeft € 1000 BPM aangegeven/gemeld
De tabelkorting bedroeg op dat moment 28%
Het rest BPM percentage is dan (100-28) 72%
De herrekende Bruto BPM moet dan zijn: 1000 / 0,72 = € 1.389

Juist nu is er wellicht een moment om u als BPM vergunninghouder te verdiepen in de juiste afdracht van rest BPM. Indien u concludeert dat u op grond van onjuist retour gemelde Herrekende Bruto BPM teveel rest BPM heeft afgedragen, verwijzen wij u graag door naar mr. Tom Vriesema van Euro Auto Logic B.V. Hij kan namens u zorg dragen voor een correctie en teruggave.

Uiteraard kunt u zowel bij ons als bij mr. Vriesema terecht indien u hieromtrent nog vragen heeft.


Problemen met aanleveren bij RDW en BPM aangifte

Uit meerdere bronnen vernemen wij dat het aanleveren van voertuiginformatie bij de RDW in het kader van de Corona procedure Individuele inschrijvingen (import, het doen van bpm aangifte) niet altijd even soepel verloopt. Wanneer een gegeven ontbreekt volgt een terugkoppeling dat de aanvraag volledig opnieuw moet worden ingediend. Soms kan de RDW de aangeleverde bestandsformaten ook niet openen.

Binnen de procedure verwerken RDW-ers 'thuis' en met beperkte middelen uw bestanden. Dat geeft ook aan die zijde beperkingen.

Het is daarom van groot belang, uw eigen belang, dat u uw bestanden duidelijk en compact aanlevert. Wanneer u dát doet kunt u des te veiliger ook uw BPM aangifte indienen en voorkomt u dat deze buiten behandeling wordt geplaatst of wordt aangehouden.

Adviezen lopen momenteel door elkaar heen en worden razendsnel opgevolgd door nieuwe adviezen. Wij doen ons uiterste best om u telkens actueel te informeren. 

Advies per heden:
Dien uw BPM aangifte 2 tot 3 dagen na het indienen van gegevens bij RDW in. Daarmee voorkomt u stagnatie en mogelijke non-behandeling van uw BPM aangifte.

Tips:

 • verstuur foto's met een bestandsgrootte van maximaal 500 kB. Verklein uw te grote foto's voor u deze verzend;
 • gebruikelijk fotobestand is JPG of JPEG formaat;
 • scan uw documenten naar PDF formaat;
 • verstuur uw bericht met een leesbevestiging. Dit schakelt u met een vinkje in, in uw e-mailprogramma. U krijgt dan een geautomatiseerde bevestiging van de ontvangst.

Komt u er niet uit?
Bolsenbroek & Partners is graag bereid u van dienst te zijn en te helpen met een juiste aanlevering. U levert daarvoor uiteraard zélf de juiste foto's aan. Wij vragen hiervoor wel een vergoeding. Deze bedraagt per auto (excl. BTW):
- € 40,00 voor bestaande klant-autobedrijf
- € 60,00 voor 'passanten'.
- badges/meer auto's: op aanvraag

Aangifte BPM ingediend en aanvraag door RDW geretourneerd?
Uw BPM aangifte moet dan worden geheractiveerd. U moet dat zélf doen. Voor dit moment wordt u daarvoor nog doorverwezen naar de Belastingdienst Autotelefoon 0800 - 0749. Dat is echter niet altijd evengoed werkbaar. U kunt daarvoor wellicht ook een u bekend belastingdienst afzender e-mail adres gebruiken. Wij hebben dit probleem onder de aandacht gebracht en hopen op een praktische oplossing.

Heeft u een vraag over deze nieuwe RDW corona procedure? Neemt u dan contact met ons op.

 


Voortgang RDW Corona Procedure

Eerste ervaringen

Waar maandag jongstleden de aftrap is gegeven met de RDW Corona Procedure zijn inmiddels de eerste ervaringen opgedaan. Ervaringen die nog meer vragen opleveren vanuit de branche. De hectiek waaronder de procedure is ingevoerd, kan dat ook niet voorkomen. Nog steeds staan wij in goed contact met de RDW beleidsverantwoordelijken hieromtrent en verkrijgen wij steeds correct en snel antwoord.

Een veel voorkomende onduidelijkheid is:

 • 'Ik heb volgens de procedure alles ingeleverd maar ik krijg geen terugkoppeling van de RDW'

Wij hebben dit zojuist bevraagd waarbij de RDW nogmaals bevestigd dat de Corona Procedure feitelijk slechts bedoeld is een digitale vervanger te zijn van het normaal fysiek uitgevoerde proces. Ondanks dat in de procedure staat vermeld dat er een bevestiging per e-mail wordt gestuurd waarna BPM aangifte gedaan kan worden, is dit NIET het geval. Binnen het normale, fysieke proces, stuurt de RDW het zgn. 'Voertuigbeeld' (de oude Werkorder t.b.v. BPM aangifte) naar de belastingdienst. Dat is wat ook nu gebeurt. Zodra u de procedure heeft voltooid door het verzenden per e-mail, houdt u dat moment aan voor uw BPM aangifte. U dient dan ook direct na het verzenden naar de RDW uw BPM aangifte in bij de belastingdienst. Daarbij is wel van het grootste belang dat u correct en duidelijk aanlevert!

De belastingdienst zal na het ontvangen van het 'Voertuigbeeld' (aangeleverd door RDW) het zogenaamde fiscaal akkoord aan de RDW geven, waarna u als erkenninghouder de BIN code zal ontvangen.

Overige vragen:

 • Voertuigen moeten binnen 5 dagen op naam van een koper. Wat wanneer de koper ook weer wederverkoper is? 

Wanneer de koper een wederverkoper is ('handel met handel') geldt dit niet. De door RDW (Nijboer/Dietz) uitgesproken intentie van de procedure is dat het normale proces gewoon gehandhaafd blijft en de handel niet behoort te verstoren. Enkel: 'het fysieke is vervangen door digitaal'. De genoemde 5 dagen staan eveneens voor de periode waarbinnen na fiscaal akkoord de BIN tegemoet gezien moet kunnen worden.

 • Handel met Handel is dus gewoon mogelijk zonder tenaamstelling? 

Ook hierop is de intentie van toepassing dat énkel het fysieke is vervangen door het digitale. Verdere verstoring mag de Corona procedure niet teweeg brengen.

 • Wanneer kunnen de overige voertuigcategorieën binnen de Corona procedure deelnemen? 

RDW verwacht deze in de komende dagen eveneens te kunnen gaan verwerken.

 • Wanneer worden schadeauto's weer opgepakt? 

RDW is het proces momenteel weer aan het herinrichten op dat ook schadeauto's weer verwerkt gaan worden. Deze zullen echter wél fysiek moeten worden opgenomen door RDW. Naar verwachting is dit op korte termijn weer mogelijk.

 • Ik heb een aanvraag ingestuurd maar ik krijg deze weer terug om verschillende redenen

Wij bemerken dat de RDW bestanden stelt soms 'niet te kunnen openen' of dat de aanvraag volledig opnieuw moet worden ingediend omdat er iéts ontbreekt. Het correct aanleveren van informatie is van het grootste belang. Lees dit bericht. 

 • Op basis van de AVG-privacy wetgeving vraagt de RDW té veel informatie. Ik maak mij zorgen omtrent mijn mogelijk strijdig handelen in relatie tot AVG wetgeving. 

Wij hebben het AVG-privacy wetgeving aspect kenbaar gemaakt en de RDW onderzoekt dat. Waar de RDW stelt dat men de intentie heeft dat énkel het fysieke is vervangen door het digitale, zou men wellicht ook met minder informatie toekunnen. Wij hebben het signaal afgegeven en de RDW kijkt dus hiernaar.

 • Ik ben particulier en heb mijn auto zélf ingevoerd. Kunt u ons helpen Bolsenbroek & Partners / Euro Auto Logic? 

Waar wij dit voorheen konden uitvoeren in samenwerking met een erkenninghouder, kunnen wij ook dat proces voor u oppakken. Ervaring tot aan afgifte kenteken is hier uiteraard nog niet mee, maar wij verwachten ook hier uiteindelijk geen problemen.

Kijk ook op de RDW site naar de veelgestelde vragen hieromtrent.