Hoge Raad: BPM tabel voorgaand jaar mag worden toegepast

Een geïmporteerde auto met een eerste toelating in februari 2013 mag gebruik maken van de bpm-tabellen van 2012.

De Hoge Raad heeft Euro Auto Logic in het gelijk gesteld in een zaak van de juridisch dienstverlener tegen de Belastingdienst. Dat blijkt uit het arrest, dat begin mei is gepubliceerd. De Hoge Raad handhaafde het oordeel van het Gerechtshof, die stelde eerder dat bij de bpm het mogelijk is om een ander, eerder, regime te gebruiken als een vergelijkbaar Nederlandse voertuig dat ook heeft kunnen doen.

De zaak draaide om een voertuig dat in februari 2013 zijn eerste toelating had. In 2014 werd het voertuig ingevoerd in Nederland. Bij de bpm-aangifte moet dan altijd gekeken worden naar het referentievoertuig, in dit geval dus een auto met een eerste tenaamstelling van februari 2013. Maar de bpm-regelgeving kent een overgangsregeling, die tot twee maanden na een tariefwijziging toegepast mag worden. En dus kan gebruik gemaakt worden van de 2012 bpm-regelgeving. "De Belastingdienst accepteerde in veel gevallen niet dat er gebruik werd gemaakt van deze overgangsregeling. De Hoge Raad heeft nu niet voor redelijke twijfel vatbaar geacht dat dit geaccepteerd moet worden", zegt Tom Vriesema, die namens Euro Auto Logic, het juridische zusterbedrijf van Bolsenbroek en Partners, de zaak heeft gevoerd.

Erkenning
In de afgelopen jaren is de bpm-tabel vaak met ingang van 1 januari aangepast. Met betrekking tot al geïmporteerde auto's zijn de gevolgen van dit arrest niet heel groot, denkt Vriesema. "Iedereen die op deze wijze aangifte heeft gedaan of bezwaar heeft gemaakt tegen de bpm-aangifte op een auto met als eerste toelating januari of februari in de afgelopen jaren, is spekkoper. Met onmiddellijke ingang is het arrest van toepassing bij import. Maar het wordt niet met terugwerkende kracht alsnog toegepast op het rijdend park." Vooral bij relatief jonge auto's met een hogere CO2-uitstoot kan het verschil groot zijn. "In de praktijk kan door een eerder jaar te gebruiken de bpm een paar honderd tot rond de duizend euro lager zijn."

mr. Tom Vriesema

Deze uitspraak laat opnieuw zien dat een importeur in beginsel kan vertrouwen op een gedegen taxateur of adviseur.

- mr. Tom Vriesema

 

Los van de winst in deze zaak is Vriesema vooral blij met de erkenning, die de Hoge Raad geeft. "De Belastingdienst creëert een bepaalde stemming waarbij een (nieuw) standpunt als onmogelijk wordt bestempeld. Dat past in een patroon, want eerder werden taxaties stelselmatig als onjuist bestempeld en de taxateur –bijna- als ‘fraudeur’. Of vergelijk de discussie over aangifte doen van de marge waarde, ondanks dat het voertuig als btw voertuig is aangekocht. Deze uitspraak laat opnieuw zien dat een importeur in beginsel kan vertrouwen op een gedegen taxateur of adviseur."

WLTP 1juli 2020
Op 1 juli worden de nieuwe op de WLTP gebaseerde bpm-tabellen van kracht. Dat wordt volgens Vriesema ook voer voor rechtszaken. "Dat wordt een interessante periode. Bij aangifte van een voertuig mét een eerste toelating in juli kun je in mijn optiek een vergelijking maken met een identiek voertuig uit juli, die dankzij de overgangsregeling dan nog valt onder de NEDC, waardoor de bpm lager kan (!) zijn. De Hoge Raad is daarover helder, de relevante kenmerken zijn leeftijd en ouderdom en die worden bepaald door de datum eerste toelating."

Download

Lees de uitspraak hier.
Juridische beschouwing mr. Tom Vriesema


Huurauto importeren? Pas op!

Bij het importeren van een huurauto of meerdere huurauto's is het zaak goed op te letten bij het doen van uw bpm aangifte. Wanneer een (import)auto een verleden heeft als huurauto, kent de markt daar een lagere waarde aan toe. Dat blijkt onder andere ook uit de specifiek benoemde waardering als 'ex-rental' in taxatiesysteem Xray. Steeds vaker zien wij 'slimme taxateurs' van andere bureau's en ook 'slimme importeurs' die standaard de huurauto optie aanvinken om zo tot een lagere BPM afdracht te komen. Is dat wel slim?

 

Huurauto importeren
Rental? Alleen Ja bij Ja! (klik afbeelding)

Nee dus! En zeker niet waar recent ons hoogste rechtsorgaan, de Hoge Raad der Nederlanden (HR), hierover een uitspraak heeft gedaan. De HR oordeelde dat ex-huurauto's niét te vergelijken zijn met niet ex-huurauto's. Dat houdt in dat de HR het eens is met een afwijkende waardering. Wanneer je een niet ex-huurauto waardeert als een wél ex-huurauto doe je onjuist aangifte met alle gevolgen van naheffing en boete die daarbij horen. De inspecteur zal voor zijn naheffing teruggrijpen naar de 'tabel BPM' die op het aangiftemoment gold aangezien bij de aangifte die je deed geen alternatief door u als aangever is aangeleverd. Waar de aangifte bewust onjuist is geweest, geeft hem dit zélfs ruimte voor een fiscale boete.

De Hoge Raad oordeelt verder dat bij toepassing van een koerslijst die géén huurautocorrectie doorvoert, je deze koerslijst daarop niet zelfstandig op kunt aanpassen. Je kunt in de praktijk daarmee énkel Xray als koerslijst voor ex-rental toepassen. Met een taxatierapport is, mits goed gemotiveerd en geobjectiveerd, wél een waardevermindering voor ex-rental door te voeren.

Heeft uw 'slimme taxateur' zich, al dan niet in uw opdracht, 'vergist'? De gevolgen zijn voor de aangever en niet voor de taxateur. Het is zaak uw aangiften te beoordelen op onjuistheden wat dit betreft. De inspecteur kan u hierop, zoals bij iedere aangifte, 5 jaar lang naheffen en beboeten. Graag beoordelen wij vrijblijvend en discreet uw huidige wijze van aangifte waarna wij u een eerlijk advies geven; ook als u wél al op het slimme spoor zit. U mag daarvoor contact opnemen met Frank Bolsenbroek of via ons centrale e-mailadres.

Wilt u maximaal rendement bij uw BPM aangifte en daarbij oprecht BPM aangifte doen? Bolsenbroek & Partners adviseert u professioneel en gedegen binnen de normale mogelijkheden. Dat kan zowel met een koerslijst aangifte, een tabel aangifte als met een taxatierapport aangifte. De resultaten, ook na aftrek van van onze kosten, zullen u positief verrassen.

Het arrest Hoge Raad 28-02-2020


RDW: (nog) Geen herstart importschade keuringen

hervatting schadekeuringen?

Gisteren publiceerde de RDW 'Herstart import zware voertuigen en schadekeuringen vanaf 28 april'. Hier uit maakten niet alleen wij, maar ook BOVAG op dat importauto's met schade weer door de RDW geïdentificeerd gaan worden op het keuringsstation. De titel van het bericht is dan ook even hoopgevend als 'misleidend'. De RDW verduidelijkt verder:

 

Vanaf 28 april start de RDW weer met importkeuringen van zware bedrijfsauto’s en zware aanhangwagens. Daarnaast start de RDW weer met het keuren van Nederlands gekentekende personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s die na schade een status ‘verbod voor rijden op de weg’ hebben gekregen en weer zijn gerepareerd. Afspraken maken is inmiddels weer mogelijk.

De vaagheid zit hem in 'Nederlands gekentekende'. Het gaat dus énkel om Nederlands geregistreerde auto's die eerder een WOK (1) schade (zware schade) hebben opgelopen waarna het NL kenteken tijdelijk ongeldig (verbod rijden op de weg) is gemaakt. Een met dergelijke schade geïmporteerde auto wordt dus nog altijd door de RDW niet geïdentificeerd.

Hiaat in RDW Corona Noodprocedure

Binnen de RDW Corona noodprocedure wordt bij opgave identificatie een vraag gesteld:

Een héle lastige vraag wanneer je deze moet beantwoorden en:

 1. je weet dat het voertuig bij een vorige eigenaar, 3 jaar geleden, een scherm en koplamp in elkaar heeft gehad.
 2. je weet dat RDW geen schadevoertuig als bedoeld in Artikel 1.1 Regeling voertuigen (WOK/zware schade) identificeert binnen de noodprocedure.
 3. je je afvraagt: wanneer je voertuig dus geen WOK schade heeft; kan je dan nee invullen?
 4. wanneer je geen WOK schade schade voertuig hebt, en je vult 'ja' in; wat doet RDW dan met de auto? Mag je de auto dan wél laten zien onder de noemer van 'steekproef'?
 5. je je afvraagt: hoe interpreteert de individuele RDW-er het antwoord 'Ja' maar jij wéét of meent dat je geen WOK schade hebt.
 6. je je afvraagt: hoe belangrijk kan (al dan niet in (ver) verleden herstelde schade) voor de identificatie zijn?
 7. je al eens hebt meegemaakt dat je op een herstelde schade, die niet onder de WOK viel, toch alsnog een WOK kreeg.
BOVAG: 'blij'

Het is lastig te begrijpen waarom de RDW zo krampachtig om blijft gaan met de herstart van identificatie van importvoertuigen met schade. Ook 'BOVAG heeft diverse gesprekken gevoerd met RDW en is blij dat RDW ook deze importkeuringen weer gaat uitvoeren. Die is namelijk erg belangrijk voor de bedrijfsvoering van BOVAG-leden.'
BOVAG en RDW hebben elkaar dus ook niet goed begrepen.

 

Tijdelijke importprocedure

De tijdelijke coronaprocedure voor import van personenauto’s, lichte bedrijfsauto’s, twee- en driewielers, blijft voorlopig ongewijzigd. Wanneer de RDW weer importkeuringen aan particulieren gaat aanbieden, is op dit moment onduidelijk. Zij kunnen momenteel wél met onze hulp een voertuig importeren en op naam zetten. Meer informatie hierover vindt u hier.

 

 


Geen 'schade'? Taxeren loont!

Twijfelt u of u uw auto óók zonder schade kunt laten taxeren? In sommige gevallen is zonder fysieke schade ook sprake van éxtra waardevermindering.

Het maken van een taxatierapport is zinvol, wanneer er sprake is van éxtra waardevermindering buiten de waardering die koerslijsten weergeven voor voertuigen die 'in gemiddelde staat' verkeren. In die lijn adviseerden wij altijd dat er sprake moest zijn van bovenmatige gebruiksschade, aanrijdingsschade, technisch gebrek, achterstallig onderhoud, e.d.

Zoals bekend staat Bolsenbroek & Partners altijd vooraan in de ontwikkelingen rond import en fiscaliteit. Doorlopende bewegingen in de markt leiden continue tot andere inzichten. Door met ons samen te werken, loopt u niet achter de feiten aan en doet u uw voordeel met onze kennis.

Er is recent (los van Corona) echter nóg een aspect dat een parallel-importauto een lagere waarde geeft dan een 'niet importauto'. Volledig gerechtvaardigd, objectief bepaald en zeer verdedigbaar. Extra(!) BPM 'voordeel' varieert van € 200 tot € 2.000.

Dús: maakt u bijvoorbeeld zélf altijd uw koerslijstaangifte? Overweeg dan toch nog eens een taxatierapport! Om het vermeende tijdverlies hoeft u het bij Bolsenbroek & Partners niet te laten. Wij bedienen u altijd razendsnel!

Neem de proef op de som, mail ons uw eigen aangifte en laat u verrassen!


LET OP! Lage bpm door dalende occasionprijzen - Bezwaar tegen recente aangifte?

Momenteel laten koerslijstsystemen, die de bron zijn voor waardering van importvoertuigen, een forse daling zien van de handelsinkoopwaarde. Dit heeft vooral invloed op de (hogere) middenklasse en dan meest op de diesels. Dat maakt het zinvol om uw nog niet ingediende BPM aangifte(n) te herzien en te heroverwegen. Heeft u de afgelopen maand aangifte gedaan? Dan bestaat de mogelijkheid van bezwaar tegen de eigen aangifte.

Ten opzichte van een maand geleden ligt de daling van de handelsinkoopwaarde tussen 7,5 en 15%.

Uiteraard heeft dit ook invloed op de aan te geven BPM! Een voorbeeld:

Audi A6 Avant 2019 | Cat. prijs € 126.000
BPM < 15 april 2020: € 6.300
BPM > 15 april 2020: € 5.300  (-/- € 1.000 !!) 

Met het bezwaar tegen eigen aangifte is het mogelijk aan te sluiten bij de herwaardering die wordt weergegeven op de datum tenaamstelling van het Nederlandse kenteken.
Zo kunt u alsnog een lagere BPM afdracht te bewerkstelligen.

Uiteraard zijn wij u hierbij graag van dienst waarbij wij vrijblijvend een kosten/baten analyse voor u maken.

Lees ook dit artikel op Automotive-Online.nl.

 


Coronamaatregel BPM: Taxatierapport blijft vier maanden i.p.v. één maand geldig!

Zojuist bereikt ons het nieuws dat een BPM taxatierapport vier maanden geldig blijft! Dit wás altijd slechts één maand.

Dit besluit is het gevolg van een aantal per heden gepubliceerde Fiscale maatregelen. Deze luiden dit aangaande letterlijk:

"(...) De derde maatregel ziet op het taxatierapport dat doorgaans wordt opgemaakt vóór de keuring bij de RDW en vóór het doen van aangifte bpm. Het rapport mag niet ouder zijn dan één maand. Door de beperking in de dienstverlening van de RDW zijn keuringsafspraken komen te vervallen en wordt de termijn van één maand niet in alle gevallen gehaald. Deze maatregel verlengt de maximale geldigheidstermijn van het taxatierapport van RDW naar maximaal vier maanden."

Download het volledige beleidsbesluit hier.  


BPM aangifte: Kan het béter én voordeliger?

Nu het overwegend in uw en onze branche een stuk rustiger is geworden, is het wellicht een goed moment om eens te onderzoeken of u met uw uw huidige taxateur/importadviseur nog wel op het juiste spoor zit. Is uw BPM aangifte op het juiste niveau qua afdracht en is deze bestand tegen potentiële naheffing en boete? Kan uw BPM aangifte kwalitatief en financieel beter? Is het wel 'slim' om zelfstandig BPM aangifte te doen?

Bolsenbroek & Partners is bekend als meest proactieve, innovatieve taxateur en importadviseur. Bekend is dat wij het meestal 'bedenken' en onze collega's in de markt 'volgen'. Waarom zou ú  nog geen gebruik maken van die bron van kennis en ontwikkeling?

Met nieuwe inzichten en werkwijzen overtuigden wij juist in het eerste kwartaal van 2020 aan meerdere importeurs van onze toegevoegde waarde. Verschillen in BPM afdracht van € 300 tot soms zelfs duizenden Euro's werkten overtuigend voor nu meerdere, nu inmiddels nieuwe, relaties.

Wij bieden ook u graag vrijblijvend een BPM Security Check waarbij we transparant en objectief uw eerdere BPM aangiften vergelijken met onze werkwijze en het daaruit volgende resultaat. Daarmee maken we ook u graag inzichtelijk hoeveel BPM u had aangegeven wanneer u ons had ingezet.

INTERESSE?
Stuur ons daartoe graag de volgende stukken waarna wij u éérlijk zullen adviseren; ook indien u wél op het goede spoor zit!

 • Enkele BPM aangiften (max. 5)
 • (Buitenlands) kentekenbewijs voertuig
 • Kilometerstand
 • CVO (indien beschikbaar)
 • Verleden als huurauto ja/nee

Mail dit naar info@bbpartners.nl o.v.v. BPM Security Check.

Vragen? Meer weten of ons en onze werkwijze? Neem dan contact met ons op.


Wijzigingen corona import procedure RDW

In verband met de corona crisis heeft de RDW een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de import procedure

 1. Vanaf nu moeten auto's niet langer per e-mail worden aangemeld maar via de RDW Website. Dit werkt voor iedereen gebruiksvriendelijker. HIER gaat u naar de betreffende RDW pagina. 
 2. Naast de categorie personenauto’s (categorie M1) zijn vanaf nu ook motorfietsen (categorie L) en lichte bedrijfsauto’s (categorie N1) via de tijdelijke procedure aan te melden voor identificatie ter registratie.
 3. Het criterium dat een voertuig 'verkocht' moet zijn met bijbehorend bewijs, is komen te vervallen.

De RDW geeft aan dat aangemelde voertuigen middels steekproef gecontroleerd kunnen worden.

Zware bedrijfsauto’s en schadekeuringen
De RDW bekijkt ook of importkeuringen voor schadekeuringen en zware bedrijfsauto’s op korte termijn weer doorgang kunnen vinden. Naar verwachting zijn deze processen in week 18 (28 april) operationeel.

Heeft u hulp nodig om uw auto te importeren bij deze nieuwe procedure? Wij zijn ons graag van dienst. Lees hier meer, of neem contact met ons op voor meer informatie.


RDW corona procedure import wordt uitgebreid

klik hier voor het interview

In de Automotive Livestream van 8 april jl.  met Paul Dietz van de RDW wordt op de huidige 'tijdelijke' corona import procedure teruggeblikt en wordt de mededeling gedaan dat deze procecure uitgebreid gaat worden.

In de livestream wordt teruggeblikt op de afgelopen anderhalve week dat de 'tijdelijke procedure' operationeel is. Het was een periode van gewenning waarin wederzijds best veel frustratie ontstond. Tegelijkertijd maken zowel de RDW áls als branche complimenten aan elkaar voor wat betreft het verloop. Oók wij hebben flink gemopperd op de RDW maar, of het nu wel of niet noodzakelijk was, ze hebben wel een 'Huzarenstuk' geleverd.

AutoMotive heeft ons vooraf gevraagd of wij nog vragen hadden voor het interview met Dietz. Deze vragen worden dan ook behandeld.  Sinds gisteren is dúidelijk vooruitgang merkbaar waarbij de RDW digitale identificaties heeft voltooid. Ook zien we de eerste betaalberichten verschijnen nadat de RDW dus het 'voertuigbeeld' naar de belastingdienst heeft verstuurd. Daarbij blijkt eveneens dat de Belastingdienst éérder verzonden BPM aangiften keurig 'aanhoudt' in plaats van dat deze 'buiten behandeling' worden gesteld. In eerdere berichten meldden wij dat volgens RDW en Belastingdienst vooraf ingediende aangiften 'geheractiveerd' zouden moeten worden door te bellen met de Belastingtelefoon Auto. Hier blijkt dat ook de Belastingdienst dit toch vriendelijker aanpakt in de praktijk.

De meest aanloopproblemen lijken inmiddels achter ons te liggen waardoor de RDW nu uitkijkt naar het opschalen van deze dienstverlening met uitbreiding naar bedrijfsauto's, schadeauto's en motorfietsen. Daarbij komen ook de keuringsstations weer in beeld voor de fysieke identificatie van bijvoorbeeld schadeauto's. Wij verwachten dat dit binnen één á twee weken ook weer op gang is.

Kijk en luister het hele interview met Paul Dietz (sinds één week de trotse vader van dochter Fay) hier. 


Wij helpen u met de RDW corona import procedure!

Heeft u onlangs (particulier) een auto geïmporteerd, maar loopt u door de huidige corona maatregelen vast bij de RDW met de registratie op Nederlands kenteken? Wij helpen u met de import procedure!

Doordat de RDW-keuringsstations de afgelopen periode gesloten waren vonden er geen fysieke keuringen plaats en lag de autoimport stil. Echter mede vanwege onze druk en voorstellen tot een oplossing, start de RDW de toelating van importvoertuigen weer op!

Voor RDW-erkende bedrijven heeft de RDW het nu mogelijk gemaakt om middels de 'Corona-noodprocedure' de auto te registreren. Wij helpen zowel particulieren als bedrijven bij deze procedure. Uiteraard helpen wij iedereen binnen de nu geldende maatregelen, zodat het voor iedereen veilig en verantwoord is.

Graag helpen wij u als koper van een buitenlands voertuig aan het Nederlandse kenteken. Uiteraard doen wij dat dan graag in combinatie met het opstellen van de BPM-aangifte, al dan niet op basis van taxatierapport.

Heeft u al een BPM aangifte of taxatierapport? Ook dan zijn wij u graag van dienst.

Meer informatie?
Neem dan contact met ons op.