Berichtgeving BPM Fraude 26 juni 2013

Geheel volgens de traditie van de laatste jaren is er vandaag wederom een bericht via de media gelanceerd over “Fraude” met importauto’s. Dit keer gaat het om “30 tot 40 duizend malversaties per jaar!”. De berichtgeving is tendentieus als altijd en het lijkt een slimme aktie van BOVAG en Belastingdienst te zijn om de Import van gebruikte auto’s met gebruikmaking van taxatierapporten te ontmoedigen. Uiteraard wordt Bolsenbroek Van den Boogaard & Partners b.v. als Bench Mark-er weer aan de tand gevoeld voor het hoor en wederhoor! Doen we graag!!

Het vakblad AutoMotive plaatste dit artikel op haar website met een quote en commentaar van Frank Bolsenbroek

Het tendentieuze artikel op de website van BNR Nieuwsradio met de vreselijke ondeskundige inputt van PVV Fiscaal Jurist Roland van Vliet kunt u hier lezen inclusief de commentaren van Frank Bolsenbroek

Op basis van het commentaar dat Frank Bolsenbroek op het BNR artikel uitte gaf hij later die dag een radio interview alhier te horen!

Vervolgens werd Frank Bolsenbroek uitgenodigd voor een mp3interview door Radio 1 van de NOS en die hoor je hier!

De moraal van het verhaal? De BOVAG heeft de klok horen luiden bij enkele leden die malversaties van andere leden terecht als concurrentievervalsend ervaren. Malversaties zoals de BOVAG het noemt, Fraude volgens PVV-er Van Vliet opgetekend door BNR vinden zeker plaats maar zeker niet op de veronderstelde schaal. Het is inderdaad vreemd dat een BOVAG garage in Staphorst nieuwe Tiguans kan aanbieden met de helft van de bruto BPM die een VW dealer moet afdragen. Daar komt echter geen taxateur of taxatierapport aan te pas. Hier is een belastingambtenaar onheus aan het werk in samenwerking met iemand die gewoon een naheffing met wellicht een fikse boete tegemoet kan zien. Dat zijn echter de uitzonderingen die het voor de massa niet vervelend moet maken. Er is al helemaal geen sprake van een feit dat “handelaren zelf mogen taxeren” en dat iedereen zo maar kan taxeren op iedere straathoek. Taxateurs erkenning is duidelijk genoeg en opgenomen in de Wet BPM 1992.

Dit doet de rechtschapen autoimporteurs en taxateurs geen goed! Alhoewel, bij eerdere soortgelijke acties mochten we altijd goed garen spinnen. Feit is dat Fred Schippers (voormalig directeur Belastingdienst Noord Oost) hier heeft laten opnemen “van Taxatierapporten af te willen”  Tegelijkertijd gaf hij te kennen dat dat niet kan omdat Europese Wetgeving niet overruled kan worden door Nederlandse wetgeving. Dat is waar we mee te maken hebben hier!

De huidige commotie is dan ook niet ontstaan door een uitspraak van “De Hoge Raad in 2002” (mijnheer Van Vliet!) maar door een uitspraak van het EU hof van Justitie (Arrest: Gomes Valente). Bezint eer je begint (te bléren)! De BOVAG lobby van dinsdag aanstaande zal nergens toe gaan leiden!

Bedankt voor de Free Publicity!!


Update: schadevoertuigen en WOK per 1 juli 2013

24-07-2013: Inmiddels tekent de praktijk rondom het toekennen van WOK op schadeauto’s zich af. De schadecriteria die van toepassing zijn voor het toekennen van een WOK status zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswet. Daarmee is in iedergeval een duidelijke basis gelegd. De schadecriteria voor WOK status, treft u hier aan. Verder is er sinds 1 juli 2013 sprake van “WOK 1” en “WOK 2”. De RDW informeert summier op haar website. De BPM aangifte mag in beginsel -ook mét WOK registratie!- niet worden geweigerd door de Belastingdienst!

“WOK 1” duidt op een schade welke voldoet aan de schadecriteria . Doel van de WOK 1 is toezicht houden op deugdelijkheid van het schadeherstel. De deugdelijkheid van het schadeherstel dient om die reden na het herstel te worden gecontroleerd door de RDW. Bij het aanbieden van een voertuig dat valt onder voornoemde criteria wordt verwacht dat u zelf de voorselectie doet en via de RDW website een afspraak maakt voor het product “schadekeuring”.

Hiervoor kunt u een afspraak maken bij de keuringsstations Amsterdam, Arnhem, Elsloo, Veldhoven, Zwijndrecht en Zwolle. Deze stations zijn voorzien van de juiste apparatuur. Bij de schadekeuring doet de RDW een meting om de maten van de carrosserie te vergelijken met de oorspronkelijke fabrieksgegevens. De RDW controleert ook de wieluitlijning. Hiervoor moet u alle beplating aan de onderzijde van het voertuig verwijderen. Heeft uw voertuig aanzienlijke schade gehad dan is het verstandig om vóór de keuring de uitlijning te (laten) controleren en zo nodig te (laten) corrigeren. Hier leest u wat u moet doen om na de schadereparatie weer te mogen rijden.

U moet de hele bodembeplating verwijderen. Bodembeplating kan bijvoorbeeld bestaan uit kunststof afdekkingen die op de onderkant van een auto gemonteerd zitten voor bescherming of een betere stroomlijning. Deze belemmeren het correct uitvoeren van de schadekeuring.U moet het originele Tenaamstellingsbewijs en het Overschrijvingsbewijs (Deel II) meenemen naar het RDW-keuringsstation.U betaalt de kosten van de keuring.Na goedkeuring stuurt de RDW u na 5 werkdagen een nieuw kentekenbewijs en wordt de melding in het kentekenregister verwijderd.Pas als u het kentekenbewijs heeft ontvangen, mag u weer rijden met het voertuig.

Ook APK: De RDW keurt uw voertuig niet automatisch voor APK. Als u uw voertuig ook direct voor de APK wilt laten keuren, dan moet u dit duidelijk aangeven als u de afspraak maakt. Hieraan zijn extra kosten verbonden.

Kosten: Voertuigen met een gewicht t/m 3500 kg:

APK keuring, motorvoertuig tot 3.500 kg (tarief excl. BTW) € 55,00
Schadekeuring voertuig t/m 3500 kg € 46,00
Heractivering kentekenbewijs € 64,00

Tel. RDW Klantenservice: 0900-0739 Bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. 0900 0739(€ 0,10 per minuut)

Dit artikel staat (deels) ook op de website van de RDW!

WOK 2: Geldt voor iedere andere schade aan het voertuig die de verkeersveligheid in gevaar brengt bij deelname aan het verkeer mét die schade. Deze keuringen kunnen op elk van de 16 RDW keuringsstations plaatsvinden. De visuele herinspectie / controle kan plaatsvinden via keuren zonder afspraak of via het maken van een afspraak op de RDW site.

Bij zowel een WOK 1 als een WOK 2 worden foto’s gemaakt welke gekoppeld aan het chassinummer worden vastgelegd in de systemen van de RDW. Doel van de gewijzigde werkwijze is het terugdringen van de voertuigcriminaliteit en het bevorderen van de verkeersveiligheid.

01-07-2013: Over WOK (Wacht Op Keuren) is op deze website al veel geschreven. Op basis van de Motie Van Bemmel (Tweede Kamerlid) heeft de Minister van Verkeer een Ministeriële brief geschreven aan de Tweede Kamer. Hierin wordt benadrukt dat de RDW de uitvoering van de WOK strikt dient na te leven! Nieuwe wet of regelgeving is er echter niet aan gekoppeld, enkel strenger toezicht op strikte naleving! Een en ander zou per 1 juli bij de RDW stations worden ingevoerd. Helaas is de instructie voor WOK toekenning nog altijd even onduidelijk. Strikter naleven leidt in de recente praktijk al tot WOK toekenning bij enkel gebruiksschade! Wanneer op basis van WOK toekenning uw BPM aangifte wordt geweigerd adviseren wij u dat niet toe te laten! Uw BPM aangifte mag en kàn nimmer worden geweigerd!In de Uitvoeringsregeling Wet BPM staat dat de verschuldigde BPM niet eerder wordt vastgesteld, dan nadat ‘essentiële gebreken’ zijn hersteld. Van essentiële gebreken is in ieder geval (dus niet limitatief) sprake als de auto een WOK heeft. Het kan ons inziens niet de bedoeling zijn dat de BPM voor schadeauto’s niet meer kan worden vastgesteld, omdat de RDW voor het minste of geringste een WOK afgeeft. Overigens dient éérst een kenteken te worden afgegeven alvorens het weer kàn worden ingetrokken. De WOK richtlijnen zijn helaas nog altijd even “multi-interpretabel” waardoor je geen WOK kan krijgen als je aardig bent en wél een WOK als je niét aardig bent. Voorlopig moet de WOK toekenning nog altijd gekoppeld zijn aan deze rechtlijnen. Indien u tegen WOK problemen aanloopt: Neem contact op met Mr. Tom Vriesema van Euro Auto Logic b.v. Hij zal u begeleiden in de oplossing!

Kies voor Zekerheid, Kies voor het Origineel, Kies voor BBP!! ….. al 10 jaar uw baken bij autoimport!


Nieuwe kentekenbewijzen per 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 krijgt Nederland een nieuw kentekenbewijs. Het papieren kentekenbewijs maakt plaats voor een kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd). Door de komst van de kentekencard wijzigt ook een aantal kentekenprocessen. Deze site beschrijft de gevolgen voor u als erkend bedrijf. Meer leest u op de website van de Rijksdienst v.h. Wegverkeer (RDW)

bron: www.rdw.nl


Naamwijziging BBP!

Nadat compagnon Walter van den Boogaard vorig jaar afstand van de troon deed, voegt de naam Van den Boogaard inmiddels niets meer toe aan onze activiteiten. Zonder de goede herinneringen aan Walter’s werkzaamheden weg te willen gummen, hebben wij besloten de bedrijfsnaam gaandeweg in te korten tot “Bolsenbroek en Partners”. De verkorte namen “BBP” en “BBPartners” blijven -evenals de web-alias bbpartners.nl- ongewijzigd.


Het dagboek van Jan Lammers: Le Dakar 2013

22-01-2013: Bericht van Jan Lammers: Zo beste mensen, Dakar zit erop! Terugkijkend ben ik heel tevreden met het verloop, de auto was goed, het team was top en constant in een goede stemming. Met name met Emiel Megens, onze monteur op de truck, had ik nog wat ‘unfinished business’ letterlijk mee recht te zetten, want de laatste keer dat ik met Emiel Dakar reed was in 2010 en toen werd hij met de helikopter afgevoerd, gelukkig met alleen een gekneusde schouder maar het gebeurde nadat ik voor de 3e keer de Jumbo Truck van Frits van Eerd op z’n kant had gelegd…

Frits heeft het overigens deze Dakar uitstekend gedaan met twee 9e plaatsen in de dagetappes! Mijn navigator Roelof Koning heeft ook goed werk geleverd want zonder in de gelegenheid te zijn zich goed voor te bereiden en met beperkte Dakar-ervaring uit Afrika kwam hij last-minute aan boord, ik geef het je te doen..Strategisch hebben we met z’n alle de verkeerde beslissing genomen om een reparatie uit te voeren op het verkeerde moment maar ik zeg het nog maar eens: “Wat gisteren dom was, noemen ze vandaag ervaring”, nou dat hebben we dan en dat maakt ons voor de toekomst sterker. Dat gooide ons wel in een klap naar achteren en vanaf dat moment konden we de rest van de rally kansloos in het stof bijten, so-be-it.. Je ziet nu eenmaal tijdens Dakar de mooiste rijders, teams, trucks etc. falen want dat is wat Dakar met je doet, we worden constant op de proef gesteld en letterlijk een foutje en het is afgelopen. Tijdens autoraces heb je tijd genoeg om eens in je spiegels of om je heen te kijken want daar hoef je niet bang te zijn om in een gat of weggeslagen stuk weg te rijden, hier moet je echt constant bij de les zijn want heel even wegkijken kan het einde van de rally, of nog erger.. zijn. Je rijdt me de truck zo enorm dicht langs de afgrond dat je buitenste wiel nauwelijks helemaal op het pad past, als er een stuk rots aan de linker kant ligt wordt je naar rechts geduwd en met een beetje pech doe je dan wat wij inmiddels een ‘Elfrinkje’ noemen want tot mijn stomme verbazing kwam ik tijdens de rally de bocht om en zag ik Johan Elfrink met z’n vrachtwagen als een kerstbal in de bomen hangen.., doe mij onze fout dan maar ;-). Gelukkig waren zowel hij als z’n navigator Michel de Groot ok! Dus het resultaat is, aangekomen, 25e algemeen, 11e op een dagklassering en een geweldige ervaring rijker! Daarmee bedoel ik ook de ervaring van uw support en belangstelling en daar ik wil u in ieder geval nu vast enorm voor bedanken maar de meeste van u zie ik binnenkort ongetwijfeld weer persoonlijk om bij te praten. Op dit moment ben ik klaar voor vertrek in ons hotel in Santiago. Morgenmiddag landen we weer in Amsterdam en dan gaan we van +30º naar -10º Celsius. Dat zal aardig synchroon lopen met de koude douche die je doorgaans krijgt na zo’n evenement. De overgang is altijd zo’n soort van ‘Post-Dakar-Blues’ of ‘Terug in het enge bos’ zoals ik dat zelf altijd noem. Ik ben bang om de postbus open te trekken want daar zal nog wel een zakelijke Dakar gereden moeten worden, sportief en financieel succesvol zijn gaat niet altijd samen. Ik heb mezelf met m’n Le Mans Racing for Holland deelnames aardig in de problemen gebracht, ik hoop niet dat de 24 uurs race een 24 jarige nasleep krijgt maar voorlopig gaat het nog even door. Enfin, dikke bult eigen schuld, één hartslag tegelijk en zoals we tijdens Dakar zeggen:”Rust kan je redden”. Nogmaals enorm bedankt voor uw ondersteuning en belangstelling, Ginaf Rally Service, Edwin en Wuf van Ginkel en ‘all te boys’ enorm bedankt voor jullie gepassioneerde inzet, ik heb ervan genoten.

Beste groet,

Jan

P.S.: Meer foto’s en film volgen later.


Op deze pagina zullen wij de berichten, foto’s en filmpjes die Jan ons regelmatig stuurt met u delen! Klik hier voor filmpjes van Jan Lammers op 5minuten.TV. en  klik hier voor het Dakar 2013 fotoalbum. Laatste bericht telkens hieronder:


13-01-2013 / 22.47: De emails hebben de afgelopen dagen plaatsgemaakt voor veel foto’s en filmpjes op  m’n Facebook pagina. Zoals u wellicht inmiddels weet besteedt RTL TV weinig of geen aandacht aan ons en daar hebben ze goede redenen voor. Ginaf heeft mij er dit jaar doorgesleept en daardoor kan ik überhaupt meedoen, het is ongelofelijk wat een club van 95% vrijwilligers aan werk verzetten en zoals zelfs een relatief oude auto waarbij ik mee rijd presteert geeft wel aan dat de gebroeders Edwin en Wuf van Ginkel weten waar ze mee bezig zijn. De prestaties van Jos Smink en Martin vd Brink spreken daarbij voor zichzelf. Momenteel werkt Ginaf hard aan een nieuwe auto voor 2014 en ik ben er persoonlijk van overtuigd dat deze nieuwe truck top 3 materiaal moet kunnen zijn, zeker in de handen van Wuf die dit jaar heeft overgeslagen maar wellicht ook voor Edwin. Hoe ik daar zelf op in kan haken of spelen zal de toekomst uitwijzen, voor nu eerst maar even focussen op de komende week en als we dan in Santiago aan mogen komen, kijken we snel verder. Zoals het er nu uit ziet staan we momenteel 29e in het algemeen klassement maar moeten we morgen wel van een 63e plaats beginnen. Veel stof bijten dus  maar om eerlijk te zijn mogen we blij zijn dat we nog mee mogen doen want gezien ons grote tijdverlies van eergisteren was dat niet vanzelfsprekend. Dat was het weer even, via Facebook ben ik het beste te volgen met veel filmpjes. Mijn Facebook account is weliswaar vol en ik mag geen nieuwe vrienden meer aannemen maar als u onder de naam van mijn vriendin en levenspartner Mariska Hoyinck een ‘vriend-aanvraag’ stuurt zal zij u accepteren zodat u alle filmpjes van de afgelopen week alsnog kan zien. Wuf heeft de auto net even proef gereden en alles voelde goed aan, de foto in de bijlage is zoals de truck er nu bijstaat.
Beste groet,
Jan


11-01-2013 / 15.47: Zo dat heeft even geduurd sinds de laatste up date maar email versturen hiervandaan ging lastig, ik heb wel heel veel filmpjes en updates op Facebook gezet hopelijk komt dat door. We staan nu bij de grens van Argentinië een aandrijfas te wissen linksvoor. Alles verder ok. Straks weer snel naar de volgende proef..
Dat was het even voor nu, algemeen staan we nu 14e.
Gr. Jan


05-01-2013 / 14.23: Ben ik nog even… Laatste voorlopig  via Wifi, hierna zal ik via Twitter en Facebook korte updates geven, de emails zullen minder maar hopelijk wel iedere dag 1 maal. U alvast hartstikke bedankt voor de support, we gaan er lekker met zoveel mogelijk beleid en verstand tegen aan, fijn weekend allemaal en tot de volgende update..
Beste groet,
Jan


05-01-2013 / 00.05 Even voor het slapen gaan…
Vandaag de keuring gehad en de auto in het Parc Fermé geparkeerd, we mogen er nu niet meer bij tot we morgen van start gaan.
Roelof Koning is vanavond naar de meeting waar de laatste uitleg wordt gegeven en dan krijgt hij het z.g. ‘road-book’ mee zodat we precies weten wat we morgen kunnen verwachten. We beginnen met een aanlooproute van 250 km over de gewone weg en dan 13 km ‘special stage’ oftewel zo snel mogelijk. ‘Zo snel mogelijk’ houdt tijdens ‘De Dakar’ wel in dat je o.a. zo min mogelijk oponthoud moet hebben, dus geen onnodige uitstapjes maken of materiaal kapotmaken. Uit de problemen blijven is dus heel veel waard! Voor de eerste dag is dat nog een kort ceremonieel ritje maar een goed begin blijft het halve werk, hoewel.., enfin we gaan het zien. Vanavond rustig aan voor ons, nog even de rust- en slaap pakken. U ook welterusten, of goedemorgen en wij gaan lekker ons best doen.
Beste groet,
Jan


04-01-2013 / 14.28: En nog maar een keer om helemaal up-to-date te zijn…
Zoals u al gemerkt heb ben ik vanmorgen vooral druk geweest met het op orde brengen van m’n Dakar update-mail. Probleem was simpel alleen de oplossing tijdrovend. Mijn outlook e-mail programma liet me in de veronderstelling dat ik m’n e-mails verstuurd had maar dat bleek in werkelijkheid niet het geval te zijn, angstig want je moet dan gaan checken wat wel en niet verstuurd is van een paar dagen geleden, om gek van te worden. Ok dat was die klaagzang, alles vanaf m’n iPhone werkt hopelijk tijdens de rally wel. Bijgevoegd stuur ik u de laatste foto’s van de truck zoals hij er nu bijstaat, sommige van u zien wellicht wat verschuivingen maar dit is zoals ik het heb moeten doen. Wat u aan namen op de truck ziet zijn een combinatie van sponsors, mensen, bedrijven en goede vrienden die mij in het verleden en heden geholpen hebben, of nog steeds, kortom een groot support-netwerk waar ik absoluut niet zonder kan. Als de rally goed verloopt en de truck is nog strak, kom ik na de rally er graag met trots mee bij u langs! laat het het me maar weten.Wij gaan nu eerst even ontbijten en de meesten van Ginaf Rally Service hebben een paar uurtje voor zichzelf om nog wat persoonlijke dingen te regelen. Wij, Navigator Roelof Koning en monteur Emiel Megens, gaan om 10:00 uur nog even naar het Bivak om de radio’s in de helmen te dubbel-checken en nog wat kleine dingen in de cabine op orde brengen. Rond half vier hebben we dus de keuring en vanavond ons ‘laatste avondmaal’ voor de start van de rally. Zodra het avontuur begint zullen mijn berichtjes wat korter worden met, misschien wat meer spelføuten 😉 maar na een slopende dag is het vanuit het tentje soms niet meer zo helder.. Voor de ‘wiz-kids’ onder u zal ik via Twitter en Facebook de bijna-real-time updates geven en via deze emails (hopelijk iedere dag) een algemene weergave geven van hoe het loopt.
Dat wat het weer even, tot snel!
Beste groet,
Jan


03-01-2013 / 13.24: Daar ben ik weer, De truck inmiddels bij de haven opgehaald en in ons eerste bivak geparkeerd, gisteren bijna alle laatste stickers aangebracht en vandaag alleen nog de voorkant afplakken, ja ik doe ook veel zelf maar dat is Dakar met een klein team. Veel vrijwilligers, geen rangen en standen of ‘look busy’ gedrag, gewoon allemaal aanpakken en degene met het beste idee is de baas. Even de zon gisteren vergeten en te laat ingesmeerd m’n nek staat in de fik en is dus al aardig opgewarmd voor de strijd. Ook vandaag met Emiel Megens (monteur die meerijdt in de auto) en navigator Roelof Koning (rijdt gelukkig ook mee 😉 ) even de cabine op orde brengen en zorgen dat de drinkzakken en radiocommunicatie goed werken. Tot slot dan nog een beetje wassen en poetsen samen met Kees Koetsier en Sergio Gadron (1e en 2e monteur van onze auto in het bivak) en dan morgen (avond voor jullie) de auto en wijzelf naar de keuring voor licentie e.d., daar blijft de auto dan in het ‘Parc Fermé’ tot dat we hem zaterdag ophalen voor de start, daarna mogen we er dus niet meer bij en/of aankomen.
Dat was het weer even voor nu.
Beste groet vanuit Lima, Peru,
Jan
Het logo ter nagedachtenis aan  onze goede vriend Han in ’t Veld aanbrengen was een bijzonder moment. Hij kreeg een publiekswissel van Onze Lieve Heer en op donderdag 27 december om 19:30 moest hij het veld van het leven verlaten, jammer en verdrietig, was een mooie vent! R.i.p. Han.

 

 


Beste Vrienden, Dakar sponsors en vertegenwoordigers van de media,
In een poging mijn communicatieve leven te gaan beteren zal ik u proberen zo goed mogelijk op de hoogte te houden tijdens de aankomende Dakar 2013 Rally. De meeste algemene  informatie kunt u vinden op www.dakar.com en daar kunt u ons onder startnummer 523 zelfs letterlijk op de voet volgen! Telefoon en internetverbinding is niet altijd optimaal of beschikbaar maar ik zal proberen met dagelijkse korte updates u op de hoogte te houden over hoe het bij ons gaat. Soms kom je ook laat en helemaal kapot in het  bivak aan en val je al in slaap voordat je een berichtje hebt gestuurd.We gaan nu de auto’s ophalen in de haven en ons voorbereiden voor de formele keuring, ook dan nog even de puntjes op de i zetten zodat we zaterdag goed voorbereid het avontuur kunnen gaan beginnen. Tot zover voor nu anders mis ik het ontbijt met de boys.Tot later,

Beste groet,

Jan

P.s.: Ik zal niet altijd kunnen reageren op uw reacties op mijn updates dus stel aub niet al te veel vragen want ik wil u niet teleurstellen als ik ze niet kan beantwoorden door gebrek aan tijd.


BPM 2013

2013 is “Het jaar van de ommezwaai” voor wat betreft de Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen! De BPM op nieuwe auto’s is voor het eerst geheel gebaseerd op de uitstoot. Spannend voor de invoer van occasions? Helemaal niet!!  In tegendeel … er komt een extra mogelijkheid bij om het importeren van gebruikte auto’s aantrekkelijker te maken. Er bereikten ons in de laatste maanden van het jaar allerhande vragen van parallelimporteurs die “dachten dat het allemaal anders wordt”. Niet dus!

Wat er anders wordt is dat er een éxtra mogelijkheid komt om gebruikte auto’s onder het nieuwe BPM regime in te voeren. Dat kàn voordeliger zijn maar nòòit duurder! Kort door de bocht kunnen we stellen dat zuinige occasions voordeliger zijn in te voeren o.b.v. “actuele BPM” en minder zuinige occasions o.b.v. “historische BPM”. Ten alle tijde mag je de “tussentijdse BPM” toepassen. Dat laatste houdt in dat je een occasion uit bijvoorbeeld 2008 mag invoeren onder de BPM regels die golden in  de tijd tussen 2008 en de dag van vandaag. Doorzichtiger wordt het niet. Aan een deskundig advies valt haast niet meer te ontkomen. Een verkeerd zelfstandig besluit leidt al snel tot een te hoge BPM aangifte! De belastingdienst corrigeert alleen maar te lage BPM aangiften. Te hoge aangiften worden zonder blijk van dank aanvaard. Goed om te realiseren is dat de nieuwprijs en hoeveelheid opties onder de BPM 2013 regels van geen enkele invloed meer is! Sterker: een op juiste wijze hoog vastgestelde nieuwprijs leidt tot een hoger afschrijvingspercentage en minder rest BPM!  Bolsenbroek & Partners is u uiteraard graag van dienst bij het maken van de juiste keuze!


Laat uw BPM aangifte nooit weigeren of corrigeren!

Steeds vaker bereiken ons berichten dat op de BPM aangiftepunten BPM aangiften worden geweigerd of dat wordt aangedrongen op een correctie die u “verplicht” moet doorvoeren. “U moet uw aangifte opnieuw en anders invullen” of “U moet maar even met de back-office bellen want dit gaat zo niet!”.

U hoeft daar in principe geen gevolg aan te geven! Uitgaande van het gegeven dat u een correcte aangifte heeft gedaan die naar eer en geweten is ingevuld en er geen flauwekul in staat! Het zou iets anders zijn wanneer u in plaats van diesel, benzine heeft ingevuld. Maar verder gaat de beambte met een verzoek tot aanpassing zéér ernstig zijn boekje te buiten! De belastingdienst kan uw aangifte corrigeren met een naheffingsaanslag. Indien u niet “willens en wetens” iets fout heeft gedaan, kan de belastingdienst u in principe ook geen boete daarvoor opleggen. Laat u niet manipuleren en neem bij twijfel contact op met uw jurist!


Hoge Raad: Weer zware BPM tegenslag voor Fiscus!

In het feuilleton van BPM procedures is de belastingdienst voor de zoveelste keer bevestigd in haar onjuiste beleid. Vandaag heeft de Hoge Raad bepaalt dat de 12% regeling definitief van het toneel moet verdwijnen!

Voor BBP klanten maakt dit -gelukkig!!- niets uit! BBP heeft bij het opstellen van uw BPM aangifte al geen rekening gehouden met de 12% regeling waardoor de fiscus niet in de gelegenheid is geweest zich over uw rug onrechtmatig te verrijken!

Was u elders klant of deed u zelf koerslijstaangifte? Neem contact op met Euro Auto Logic b.v. voor bezwaar tegen de fiscale diefstal!


Hoe spannend zijn hertaxaties bij import?

De hertaxatie is sinds juli 2011 weer in volle omvang terug! Onze taxaties worden in behoorlijke getale getroffen. Hoe spannend is dat nu? Wat ons betreft helemaal niet! Onze taxaties zijn door de jaren zo enorm goed verdedigbaar gebleken, terwijl de contrataxaties nog geen deuk in een pakje boter konden slaan! BBP taxaties blijken zo ontzettend goed verdigbaar te zijn dat in geval van geschil in 95% van de gevallen de belastingdienst bakzijl haalt!

Wat het nog minder erg maakt is dat -als er een naheffing uit een hertaxatie volgt- er onmiddelijk bezwaar gemaakt kan worden door de juristen van bijvoorbeeld Euro Auto Logic b.v. Daarbij wordt de naheffing onder verzoek tot “uitstel van betaling tot op het bezwaar is beslist” niet door u betaald! Op bezwaar is geen griffierecht verschuldigd! De nieuwe regels voor verhoging van griffierechten (info volgt!) treffen OOK de verweerder! De belastingdienst zal dus heel goed na moeten denken over naheffingen en als er bezwaar is ingediend over vervolg van de zaak voor de rechtbank. Gegeven de succesvolle trackrecord van BBP klanten bij geschillen, zien wij dat met vertrouwen tegemoet!

Wij handhaven dus dat u het beste verdedigbaar laag (zeker niet TE laag!) kunt aangeven met hulp van BBP dan dat u naar de pijpen van de belastingdienst danst, te hoog gaat aangeven, te veel afdraagt en nooit meer iets terug kunt halen!


Omgekeerde BPM fraude

November 2011: Instanties als de Belastingdienst en recent ook bijvoorbeeld de Stichting Aanpak Voertuig Criminaliteit en Tweede Kamerlid Jhim van Bemmel (PVV) koppelen de import van (schade)auto’s nogal lichtzinnig aan “Fraude”. Ook de term “BPM Fraude” wordt daar op los gelaten. Het TV programma Nieuwsuur vertoonde 5 oktober 2011 een tendentieuze reportage. Geen enkele onderbouwing en geen cijfers. Fraude is natuurlijk niet uit te sluiten maar dit ging ons te ver!

Heeft u wel eens vernomen van de Omgekeerde BPM Fraude? Dàt lijkt pas op échte fraude!

Al sinds er Bijzondere Verbruiks Belasting (BVB) en Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) geheven wordt, gaat de belastingdienst geregeld over de scheef.

1960 –  1993:

De BVB was een al te gretige belasting over belasting

1993 – 2004:

De forfaitaire BPM tabel deed niet altijd recht aan de werkelijk gerechtvaardigde BPM korting. Zo bleek in 2004. Met een taxatierapport kon vanaf dat moment de BPM worden voldaan over de wérkelijke afschrijving van de auto.

2004 – 2009:

Toepassing van koerslijsten ter bepaling van de werkelijke afschrijving was 5 jaar lang gelimiteerd tot één enkele koerslijst: AutoTelex. Sinds 2009 mag EuroTax worden gebruikt en sinds 2010 is –na lang procederen- ook XRay toegestaan.

2007:

De Hoge Raad der Nederlanden bekrachtigd dat de zgn. Tabelafschrijving slechts een laatste alternatief kan zijn voor de aangifte tegen “werkelijke waarde”. Het taxatierapport wordt daarbij als de meest zuivere aangiftemethode beoordeeld en de koerslijst als een tweede alternatief.

2008:

De rechter stopt de in januari 2008 ingevoerde  “fijnstofheffing” op diesels.

2008:

Onevenredige BPM heffing: op importauto’s van voor 2008 wordt onterecht de CO2 toeslag berekend. Ook hier bepaalt de rechter dat dit een onevenredige extra heffing op importauto’s is.

2009:

De afschrijving naar “verkoopwaarde particulier” bleek na een 6 jaar lange gerechtelijke procedure toch de “inkoopwaarde door de handel” te moeten zijn.

2010:

De belastingdienst corrigeerde onterecht en doodleuk ùw BPM aangifte. …Altijd naar boven. Na een aantal tikken van verschillende rechters is men daar sinds juli 2011 mee gestopt.

Het opleggen van een BPM naheffingsaanslag vóórdat het kenteken werd afgegeven bleek na een jarenlange gerechtelijke procedure “niet in de zin van de wet”.

2011:

In januari van dit jaar bepaalde de Rechtbank Arnhem de “12% regeling” onverbindend. Vele rechtbanken volgden daarna met eenzelfde visie. De belastingdienst verwacht -in afwachting van haar Cassatieberoep- desondanks dat u tóch op de door haar gewenste wijze een te hoge BPM aangifte doet.

Rechtvaardige toepassing van een taxatierapport wordt door de belastingdienst op een vervelende en onwettige wijze afgeraden.

De Omgekeerde Fraude zit hem dan in in de onterecht te hoge heffing die onder andere voortkwam de voornoemde opsomming. Per aangifte ging het niet zelden om honderden  maar om duizenden euro’s! Een enkeling heeft hier tegen gestreden en zij onterecht betaalde BPM terugontvangen. Sommige grotere importeurs ontvingen miljoenen euro’s terug. Deze teruggaven gingen dan onder druk van de belastingdienst gepaard met “geheimhoudingsclausules” in vaststellingsovereenkomsten. Dit alles om precedentwerking uit te sluiten. Stel je voor dat de overheid geconfronteerd zou worden met al te veel burgers die hun teveel betaalde centen terug zouden willen hebben! Persoonlijk vind ik dit een vorm van overheidsfraude en volksverlakkerij! Gewoon niets minder dan burgers kaal plukken! “Hadden ze maar niet moeten importeren!”

De laatste 10 maanden zijn ook onze klanten massaal benadeeld en gingen in bezwaar / beroep. Zij mogen binnenkort gezamenlijk zo’n 8,5 miljoen terugontvangen!  Een kwestie van het juiste advies!