De Rijksdienst Wegverkeer (RDW) neemt de WOK status van België (aldaar KNO – Keuren Na Ongeval geheten) onverkort over in Nederland als WOK 1. Daarmee wordt het voertuig gelijkgesteld aan een schadevoertuig zoals dat volgens het Reglement Voertuigen in Nederland voldoet aan de criteria die Nederland daarvoor stelt. De criteria die België voor toekenning KNO stelt, zijn echter héél anders dan de Nederlandse criteria. Zie daarvoor de toelichting van de Belgische RDW; de GOCA. 

De KNO status wordt in België uitsluitend toegekend door een expert namens de verzekering en richt zich uitsluitend op de geometrie van de auto (is de auto nog “recht”). De expert kan dit uit veiligheids- en aansprakelijkheidsoverweging al doen bij het geringste vermoeden. De KNO status is -in tegenstelling tot de WOK status- niet te vernemen in openbaar toegankelijke registers. Alleen speciaal verzoek door formele instanties zoals de Politie en Verzekeraars kan inzage geven in een KNO status in het autoverleden. 

Waar een WOK-signaal, overgenomen uit de Belgische KNO status, altijd zichtbaar blijft via openbare registers in Nederland leidt dit tot evidente vermogensschade. Daarbij leidt deze maatregel tot een import-belemmerende maatregel doordat het KNO signaal niet op voorhand in een Belgisch register is waar te nemen. Voor de koper van een dergelijke auto met zelfs al lichte schade is de aanschaf daarmee een vorm van roulette. 

Bolsenbroek & Partners B.V. (wie anders?) dringt er bij de RDW op aan om deze maatregel teniet te doen. Wij zijn van mening dat de RDW de WOK-registratie gebruikt om de import van schadeauto’s te ontmoedigen. Waar de RDW  voertuigen uit België oormerkt met een WOK status, zou zij dat moeten doen op basis van Nederlandse criteria. Alleen op die wijze ontstaat geen ongelijkheid van behandeling. Vooralsnog is de RDW hiertoe niet bereid en stelt zij zich op het standpunt dat de maatregel berust op een afspraak tussen Nederland, België en Luxemburg. Wij zullen een afschrift van deze afspraak opvragen met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. 

Wordt vervolgd!