Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

Onze concurrenten en uw risico op forse naheffing en boete

Regelmatig worden wij geconfronteerd met concurrentie op ons vakgebied. Niet erg; dat houdt ons scherp en kwaliteit verloochent zich niet waardoor wij de waardering van veel trouwe klanten behouden.

Concurrentie is een gezond marktinstrument. Het maakt dat wij ons tarief sinds de aanvang in 2005 nog nooit hebben aangepast. Ondanks dat de kosten ook voor onze uitoefening stijgen. Waar wij vroeger een taxatierapport op 6 pagina’s konden verwerken, beslaat een goed onderbouwd rapport thans al snel 30 pagina’s.

In 2005 begon Frank Bolsenbroek als éérste taxateur in Nederland met het taxeren van importauto’s. Dat monopolie heeft enkele jaren geduurd. Gaandeweg breidde de markt zich verder uit, kwamen er concurrent-collega’s bij en breidde Bolsenbroek ook uit met mensen. Oud medewerkers van Bolsenbroek leerden het vak te Heumen en begonnen niet zelden na enkele jaren voor zichzelf. Zo gaan die dingen…

Concurrentie op ons vakgebied is dus niet erg en kunnen we hebben. Wanneer het wél ernstig wordt is wanneer de kwaliteit van met name die BPM taxatie ondergeschikt wordt gemaakt aan het tarief van de taxatie en de uitkomst voor de af te dragen BPM. Vijftig euro voordeel op de inkoop van een rapport, loopt op een paar honderd rapporten per jaar natuurlijk snel op. Nog interessanter wordt het wanneer de uitkomst van de aangifte óók nog eens veel lager is. Wanneer dat laatste het geval is, vergeleken met een rapport van ons, wéten wij dat er iéts niet klopt aan het concurrent-rapport…

Wanneer hier forse risico’s uit blijken voor onze klanten, is het wat ons betreft tijd om u daar nadrukkelijk op te wijzen. 

Deze week bleek dat maar weer eens; een van onze klanten werd bezocht door een ‘taxateur’ die voorstelde om een auto die wij hadden gedaan eens over te maken. De taxateur in kwestie bleek een voormalig klant van ons én ook nog steeds actief als ‘autohandelaar’. Als  je even niets verkoopt, kan je altijd nog rapportjes schrijven is de kennelijke gedachte. De combinatie autohandelaar en taxateur kán en mág niet in relatie tot de BPM aangifte. Zie daarvoor hier de regels van de Belastingdienst. Laat je een taxatie door een dergelijke taxateur opstellen, wordt je BPM aangifte op taxatiebasis met grote kans verworpen. Dat gebeurt niet direct bij of tijdens de aangifte. Nee; bewust (is onze overtuiging) laat de Belastingdienst je voorlopig in de waan dat je aangifte is geaccepteerd. De Belastingdienst heeft VIJF JAAR (!!) om de BPM aangifte te beoordelen nadat je op aangifte hebt voldaan. VIJF jaar lang kan er dus worden nageheven. In het laatste voorbeeld (handelaar/taxateur) kan zéfs een boete worden opgelegd. Wie staat er dan achter een dergelijke taxateur? U bent niét te redden van een forse naheffingsaanslag BPM!

In voornoemd voorbeeld bleek, en dat was niet voor de eerste keer, eveneens dat het lagere BPM bedrag volgde uit een klakkeloos uitgevoerd ‘marktonderzoek’ onderbouwd met advertentiemateriaal. Verdedigbaar uitgangspunt voor taxatie is de laagste koerslijstwaarde (handelsinkoopwaarde) minus de objectief vast te stellen -bovengemiddelde- waardevermindering. De ‘pseudo-taxateur’ in kwestie kon niets aan waardevermindering concluderen dus ging hij los op het in mindering brengen van een fabuleuze handelsmarge waar we rustig van mogen dromen, op de gemiddelde vraagprijzen vergelijkbare auto’s op internet. Los van het feit dat de toegepaste handelsmarge naar het fabelrijk verwezen kon worden, mócht de taxatie niet worden toegepast omdat de auto niets mankeerde én in ‘in Nederland gebruikelijke koerslijsten’ voorkomt. ‘Het rapportje koste maar € 200,00 en het scheelde € 2.000 in de BPM met jullie!’ zo vertelde onze klant.

Gelukkig was deze klant voor rede vatbaar en heeft hij de aangifte zo niet gedaan.

Heeft u ook een taxateur die fabelachtige tarieven en BPM bedragen berekent? Vraag ons gerust eens om een second opinion en de eventuele risico’s van uw aangifte.

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?