Nieuwsbrieven archief


Juist als u BPM aangifte doet met alleen een ‘koerslijst’ als waardebepaling is dit bericht voor u uitermate van belang. De ‘misstand’ valt dan wellicht minder goed op. Echter ook bij Taxatierapporten van collega taxateurs waarin de herrekende bruto BPM niet wordt gecommuniceerd is de ‘misstand’ niet inzichtelijk. Het kan dus in alle gevallen voorkomen worden. Meer weten? U leest het in deze nieuwsbrief.

Lees verder

Uit meerdere bronnen vernemen wij dat het aanleveren van voertuiginformatie bij de RDW in het kader van de Corona procedure Individuele inschrijvingen (import) niet altijd even soepel verloopt. Wanneer een gegeven ontbreekt volgt een terugkoppeling dat de aanvraag volledig opnieuw moet worden ingediend. Soms kan de RDW de aangeleverde bestandsformaten ook niet openen. In deze nieuwsbrief adviseren wij u hoe hier het beste mee om kunt gaan.

Lees verder

Waar maandag jongstleden de aftrap is gegeven met de RDW Corona Procedure zijn inmiddels de eerste ervaringen opgedaan. Ervaringen die nog meer vragen opleveren vanuit de branche. De hectiek waaronder de procedure is ingevoerd, kan dat ook niet voorkomen. Nog steeds staan wij in goed contact met de RDW beleidsverantwoordelijken hieromtrent en verkrijgen wij steeds correct en snel antwoord.Een veel voorkomende onduidelijkheid is: ‘Ik heb volgens de procedure alles ingeleverd maar ik krijg geen terugkoppeling van de RDW’. Meer duidelijkheid wordt hierover geschept in deze nieuwsbrief.

Lees verder

RDW Corona Procedure

25 maart 2020

Vandaag heeft de RDW de ‘Corona Procedure Individuele inschrijvingen (import)‘ geïntroduceerd. Daarmee is een eerste aanzet gegeven om de import weer mogelijk te maken. De procedure roept zéker ook nog vragen op. De eerste vraag die wij zelf gesteld hebben is: Is deze procedure nu slechts toepasbaar op aan eindverbruiker verkochte voertuigen? Het antwoord op deze vraag kunt u in deze nieuwsbrief teruglezen.

Lees verder

Waar het Corona net zich steeds verder om ons sluit, blijven wij naar lichtpuntjes zoeken! Onze druk op RDW en BOVAG, samen met enkele importeurs, lijkt nu toch echt effectief in de richting van een RDW verwerking van de nog te kentekenen importvoertuigen. Ook deden wij een oproep aan Ab van Ravestein (directeur RDW). Deze oproep én hoe wij u toch aangepast van dienst zijn leest u in deze nieuwsbrief:

Corona, import, taxatie, voortgang

Oproep aan Ab van Ravestein (Dir. RDW)

Lees verder

Onze druk en voorstellen tot een oplossing hebben ertoe bijgedragen dat de RDW de toelating van importvoertuigen weer opstart! De mail van de RDW met betrekking tot het ‘keuren’ gedurende deze periode. Meer informatie en de mail van de RDW met betrekking tot het ‘keuren’ in deze periode leest u in deze nieuwsbrief.

Lees verder

Waar het Corona net zich steeds verder om ons sluit, blijven wij naar lichtpuntjes zoeken! Onze druk op RDW en BOVAG, samen met enkele importeurs, lijkt nu toch echt effectief in de richting van een RDW verwerking van de nog te kentekenen importvoertuigen. Ook deden wij een oproep aan Ab van Ravestein (directeur RDW). Deze oproep én hoe wij u toch aangepast van dienst zijn leest u in deze nieuwsbrief:

Corona, import, taxatie, voortgang

Oproep aan Ab van Ravestein (Dir. RDW)

Lees verder

Vooropgesteld dat wij de gezondheid van onze klanten, medewerkers en hun verwanten het áller belangrijkste vinden, kijken wij ook naar de mogelijkheden om úw en ónze ‘handel’ te continueren binnen de mogelijkheden. Feitelijk is de autoimport volledig stil komen te liggen door het RDW standpunt om geen voertuigidentificaties meer uit te voeren.

Lees verder

Het Coronavirus heeft aanleiding gegeven voor een flink aantal (noodzakelijke) maatregelen. Maatregelen die wij als bedrijf direct in acht hebben genomen. Gaandeweg worden echter steeds meer maatregelen genomen. Deze maatregelen treffen zowel uw als onze bedrijfsvoering. Met deze nieuwsbrief informeren wij u nader hieromtrent.

Lees verder

WLTP of NEDC-waarde op de bpm-aangifte na 30 juni 2020? Met ingang van 1 juli 2020 gaan de nieuwe bpm-tarieven gelden. Deze zijn gebaseerd op de waarden die voortvloeien uit de nieuwe COmeetmethode: WLTP. Hiermee komt een einde aan de overgangsperiode, die sinds 1 september 2018 loopt. Zou het interessant kunnen zijn om de bpm aangifte te baseren op de (in veel gevallen) hogere WLTP waardes? U leest het in deze nieuwsbrief.

Lees verder

Rondom kerst hanteren wij aangepaste openingstijden. U leest hier in deze nieuwsbrief meer over.

Lees verder

B&P in de media!

5 november 2019

Het was een week met veel media aandacht voor B&P. Zo was Frank Bolsenbroek als gerechtsdeskundige te zien bij de Rijdende Rechter én te gast in de #DCDW podcast. Lees, kijk en luister:

Frank Bolsenbroek als gerechtsdeskundige bij de Rijdende Rechter.

#DCDW Podcast: Taxatie wordt onterecht in verkeerde hoek gedreven.

Lees verder

De media stonden er weer bol van. We voelen ons weer eens voor de gek gehouden door de overheid. De afbouw van de BPM leidt structureel tot een té hoge BPM. Dat is natuurlijk op z’n minst ‘raar’. Iedereen vindt er iets van. Wat wij hier aan doen leest u in deze nieuwsbrief.

Lees verder

De RDW stopt met haar dienst ‘KZA’ (Keuren Zonder Afspraak). Dit alternatief lijkt nog niet zo heel verkeerd. De invoering binnen de RDW keuringsstations gaat in fases. Hoe u in het vervolg een afspraak maakt en per wanneer de verandering ingaat leest u in deze nieuwsupdate!

Lees verder

BPM nieuwsupdate! 

19 augustus 2019

In deze nieuwsupdate leest u alles over de typegoedkeuringen die per september 2019 vervallen, het ‘rookgordijn’ rond de bpm en onze concurrenten en uw risico op forse naheffing en boete.

In deze nieuwsbrief:

Let op! Typegoedkeuringen vervallen per 1 september 2019.

Het rookgordijn rond de bpm.

Onze concurrenten en uw risico op forse naheffing en boete.

Lees verder

NEDC, WLTP & meer

23 oktober 2018

Natuurlijk is B&P zoals altijd op de hoogte van deze veranderingen en voorzien wij u graag van de laatste nieuwtjes en tips zodat u altijd up-to-date bent. In deze nieuwsbrief komt u dan ook alles te weten over de typegoedkeuringen die vanaf september 2019 vervallen, het ‘rookgordijn’ rond de bpm en onze concurrenten en uw risico op forse naheffing en boete.

In deze nieuwsbrief:

Let op! Typegoedkeuringen vervallen per 1 september 2019.

Rookgordijn rond de bpm.

Onze concurrenten en uw risico op forse naheffing en boete.

Lees verder

De manier van BPM aangifte doen voor uw auto, motor of camper gaat vanaf 1 oktober aanstaande wijzigen. Na het verdwijnen van de BPM aangiftepunten verdwijnen vanaf die datum ook de brievenbussen van de Belastingdienst bij de RDW locaties.

Verder in deze nieuwsbrief:

Iedere schade leidt tot BPM korting

Frank Bolsenbroek Gerechtelijk Deskundige

De geschiedenis van BPM

Lees verder

Het einde van WOK?

27 juni 2018

Al jaren wordt u geconfronteerd met de open communicatie die de RDW hierop los laat door op kenteken niveau de vermelding WOK (wacht op keuren) openlijk te publiceren. Bolsenbroek & Partners en ook Vereniging Schadevoertuighandel (VSV) verzet zich al jarenlang tegen dit fenomeen.

Lees verder

De afgelopen tijd zijn we weer druk geweest met onder andere de WLTP, het vormgeven van onze nieuwe identiteit en rijdt onze huisvriend Jan Lammers dit weekend zijn 24e 24H van Le Mans. De hoogste tijd voor een update dus!

Lees verder