Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

Nieuw of gebruikt voor de BPM

Is mijn auto nieuw of gebruikt voor de BPM?

Een veel voorkomende onduidelijkheid, is de vraag omtrent of een auto ‘nieuw of gebruikt’ is bij invoer. Dit in relatie tot de BPM aangifte. Als eigenaar van een nieuwe auto bent u de bruto (100%) BPM verschuldigd. Als eigenaar van een gebruikte auto betaalt u rest-BPM die in lijn is met de afschrijving van de gebruikte auto. De afschrijving volgt uit taxatie, koerslijst of afschrijvingstabel.

De inspecteur stelt zich nog wel eens op het standpunt dat een importauto met bijvoorbeeld 2.000 km tóch nieuw is waarmee hij afschrijving op de BPM in een aangifte verwerpt en naheft tot de bruto BPM. Een importeur voert een  voertuig begrijpelijk liefst als gebruikte auto in waarbij de BPM afschrijft. Het spanningsveld tussen beide belangen is al jarenlang een discussie die telkens anders wordt uitgelegd.

Wat is nu een juiste richtlijn?
Uit de veelheid aan jurisprudentie lijkt inmiddels duidelijk te zijn geworden dat een datum eerste toelating die voor het moment van eerste inschrijving in Nederland ligt, níét bepalend is voor het antwoord ‘gebruikt’. Een ‘gebruikte’ auto is ‘aantoonbaar gebruikt’.

Voorbeelden gebruikt (BPM afschrijving):

  • Een voertuig zónder eerdere registratie maar met ‘genoeg’ kilometers kan ‘gebruikt’ zijn indien het gebruik bewezen kan worden. Voorbeeld: voertuigen gebruikt op circuits, slipbanen, luchthavens.
  • Een voertuig met 85 km dat is afgeleverd aan een eerste buitenlandse eigenaar die hem na aflevering direct in elkaar rijdt en inruil is bij invoer een gebruikte auto.
  • Een voertuig met 800 km op de teller, een registratie van twee dagen oud, heeft drie proefritten gemaakt die vastliggen in een proefritformulier, ís bij invoer een gebruikte auto.
  • Een voertuig met 1.000 km op de teller ten tijde van registratie in Nederland.

Voorbeelden nieuw (100% Bruto BPM):

  • Een nieuwe auto die tijdens het transport beschadigd raakt, 100 km op de teller heeft, een registratie van drie maanden oud heeft en behalve de schade geen sporen van gebruik, wordt als nieuwe auto aangemerkt.
  • Een nieuwe auto die op het terrein van de buitenlandse dealer beschadigd raakt door een boom, op factuur geleverd wordt als ‘gebruikt’, met óf zonder buitenlandse registratie, zal als nieuw worden aangemerkt.
  • Een voertuig met 150 km en een registratie in het buitenland van vier jaar eerder (zaak loopt momenteel nog bij de Hoge Raad).
  • Een overjarige auto die twee jaar bij een buitenlandse dealer in de showroom heeft gestaan, wordt verkocht met 40% korting, geleverd wordt als gebruikte auto, 100 km op de teller heeft staan, een factuur die stelt dat de auto met 10 km is geleverd, kán als nieuwe auto worden aangemerkt.

Er zijn zo nog wel tientallen varianten te bedenken die een onverwacht antwoord als uitkomst op de vraag of het voertuig nieuw of gebruikt is, oplevert.

Kern van de stelregel is dat een voertuig ten tijde van de registratie in Nederland aantoonbaar ‘in gebruik genomen’ moet zijn in het buitenland.  Een ‘harde grens’ waar de rechtspraak het gezamenlijk over eens lijkt te zijn, is 1.000 km op de teller. Met enkel deze tellerstand is een voertuig aantoonbaar in gebruik genomen. Heeft een voertuig minder kilometers op de teller, dan dient het gebruik met aanvullende feiten aangetoond te worden.

Als laatste nog een aardige uit de jurisprudentie:
Er zijn ook partijen die de volledige bpm willen betalen, maar de auto dan ook als ‘nieuw’ geregistreerd willen hebben, dus zónder eerdere registratie. Dit laatste is niet mogelijk gebleken (Hvj 12 oktober 2000, C-314/98, ECLI:EU:C:2000:557).

Twijfelt u in een specifiek geval? Vraag ons om advies! 

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?