Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

Media aandacht BPM afhandeling: Uw ervaringen gezocht!

Uw medewerking wordt gezocht door Radio en TV!
Onlangs werden wij benaderd door onderzoeksjournalisten van 1 Vandaag en Reporter Radio. Los van elkaar en zonder dat zij het wisten waren zij een journalistiek onderzoek aan het voorbereiden rond ‘Onregelmatigheden rondom de BPM van importauto’s’. Wij wezen de onderzoeksjournalisten daarbij eveneens op de soms ronduit frustrerende afwikkeling van BPM aangiften door de Belastingdienst. Ook dat aspect zullen zij onderzoeken en nader belichten. Vervolgens adviseerden wij de journalisten samen op te trekken in het gelijkgestemde onderzoek. Inmiddels trekken beide journalisten van de verschillende omroepen samen verder op in dit onderzoek.

Wij hebben ons verhaal gedaan omtrent de bijzondere situatie rond taxateurs-registers die de ‘erkenning’ van taxateurs totaal ongemoeid laat. De politiek praat intussen wel óver taxateurs maar niet mét taxateurs. Waar wij reeds vaker hebben aangegeven hier oplossingen te zien, worden de taxateurs vooralsnog genegeerd. Intussen zucht de branche onder kwalitatief slechte taxaties die ongemoeid lijken te blijven. Daarmee wordt fraude mogelijk in de hand gewerkt.

Verder is, sinds de invoering van het vernieuwde BPM aangifte per 1 november jl. sprake van een totale chaos bij de belastingdienst. Het proces van BPM aangifte is op de schop genomen door afschaffing van de BPM aangiftepunten bij de RDW én vervolgens de daarvoor vervangen brievenbussen bij de RDW, het aangifteformulier breide uit van 7 naar een -nergens voor nodig- 27 pagina’s die per post naar ‘Heerlen’ worden verzonden. Vervolgens wordt de aangifte daar gescand en door het land over Backoffices verdeeld. Iedere Backofficer heeft zijn eigen, soms eigengereide, wijze van verwerken. Betaalberichten blijven uit, er wordt zout gelegd op slakken die zout genoeg zijn, niemand is bereikbaar, niemand neemt verantwoording, doorverwijzing naar de Belastingtelefoon Auto leidt tot urenlang in de wacht staan: het is en blijft een chaos.

Voor ù, onze klant (en de klant van de belastingdienst) leidt dit tot schadelijke bijwerkingen. Wij vernemen van boze klanten bij dealers, geannuleerde verkooporders, liquiditeitsproblemen. Wij doen wat we kunnen maar zijn ook vrij beperkt in de mogelijkheden daartoe voor wat betreft korte termijn oplossingen. Daarom zijn wij blij met de media-aandacht van beide omroepen/onderzoeksjournalisten!

De journalisten hebben ervaringen nodig! Uw ervaringen! U mag deze anoniem uitbrengen. Wanneer u ons uw ervaringen deelt, zullen wij zorg dragen dat ze de journalisten onder ogen komen. Op hun beurt kunnen zij contact met u opnemen. Vertel ons uw ervaringen; positief, zowel als negatief. Geef daarbij aan of u anoniem wenst te blijven en/of u contact met de omroep op prijs stelt.

U kunt uw reactie graag naar ons mailen!

Dank voor uw medewerking!

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?