Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

Inspecteur: u bent niet goed bezig

Tijdens een “Marathon-zitting” (1 april 2016) op de rechtbank Breda, gaf mevrouw mr. A.F.M.Q. Beukers – van Dooren, senior-rechter in de rechtbank Zeeland- West-Brabant ongezouten kritiek op de stelling van de belastingdienst. Deze stelling houdt in dat de taxatiemethode koerslijst minus schade niet zou kloppen. De belastingdienst en haar toenmalige contrataxateurs bepleitten rond het ontstaan van de geschillen de methode marktonderzoek minus handels marge minus een niet te volgen deel van de herstelkosten. “Niet te volgen, niet objectief, niet inzichtelijk”.

In onderhavige achtten zaken ging het om diverse belanghebbenden met evidente schadeauto’s, zowel als auto’s met meer dan normale gebruiksschade. De taxatierapporten waren uit de periode 2012. Volgens de toen gebruikelijke werkwijze werd de op een gebruikte auto redelijkerwijs aanwezige gebruiksschade mét het schadeherstel naar “nieuwstaat” hersteld én gecalculeerd. De (hogere) rechtspraak heeft ons dat inmiddels afgeleerd. Met die zienswijze kon de rechtbank Breda zich dus eveneens niet verenigen. Inmiddels voert BBP de taxaties dan ook uit naar die rechtspraak.

Rechter Beukers spoorde de drie aanwezige inspecteurs dan ook aan om de zaken met EAL jurist mr. Tom Vriesema te schikken tijdens de zitting. BBP had daar via de in house juristen van Euro Auto Logic in een eerdere marathonzitting te Breda al goede ervaringen mee opgedaan. Eveneens spoorde de rechter de belastingdienst-inspecteurs aan om een dergelijke werkwijze voortaan voor de zitting te praktiseren. Welhaast boos wees zij de belastingdienst op de uitzonderlijk belastende houding van de belastingdienst ten aanzien van de belanghebbenden, de rechtbanken (die omkomen in de stapels dit aangaande) en de gerechtshoven.

Een van de inspecteurs probeerde de rechter nog te overtuigen van de zienswijze van Rechtbank Arnhem, die wel in de lijn van de belastingdienst ligt én van de recente (niet vergelijkbare) uitspraken van Hof Amsterdam (waartegen cassatie is ingesteld). Rechter Beukers verklaarde zich echter niet anders dan te kunnen scharen achter haar gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. Ook het Hof Den Bosch (en Den Haag) gaat uit van de koerslijst minus schade waarvan de gebruiksschade is geëlimineerd. Van het Gerechtshof Arnhem verwachten we eerdaags eveneens het volgen van de koerslijst minus schade, exclusief gebruiksschade bevestigd te zien.

Voor BBP zijn de werkbare taxatie-kaders inmiddels al langere tijd duidelijk. In die lijn is met een mix van koerslijst minus schade exclusief gebruiksschade én de zogenaamde 72% regeling op 1 april dan ook een acceptabel compromis gesloten. Overigens confirmeert BBP zich in de regel niet aan die zgn. 72% regeling. Dat hoeft ook niet. Hiermee wordt de belastingdienst veroordeeld in alle kosten, terugbetaling van de door de belanghebbende betaalde griffierechten en het herzien van de naheffingsaanslag tot een slechts zeer marginaal niveau. In een geschil als deze is 100% gelijk niet meer haalbaar. 95% is dan acceptabel.

Mevrouw mr. A.F.M.Q. Beukers – van Dooren is als Rechtbank Rechter niet de minste. Zij heeft diverse publicaties op haar naam staan en staat duidelijk niet (nog) met één been in de belastingdienst.

Uitspraak Rechtbank Breda uiterlijk 14 april 2016.

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?