Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

Informatieverzoeken Belastingdienst CVO onrechtmatig

Nu we de RDW duidelijk hebben kunnen maken dat het overleggen van een CVO (Certificaat Van Oorsprong) bij inschrijving van een importauto niet noodzakelijk is, meent de belastingdienst daar nu weer om te moeten vragen. Dit is onrechtmatig. Eerder berichtten wij over dit onderwerp met dit artikel.

De belastingdienst stuurt na BPM aangifte, met de daarin opgenomen een door de belastingplichtige aangegeven CO2 uitstoot, een ‘informatieverzoek‘. Onterecht  wordt in dat informatie verzoek gesteld dat het ‘formulier niet in behandeling’ kan worden genomen alvorens een CVO wordt overgelegd. De inspecteur die een dergelijk standpunt inneemt, slaat de plank hier enorm mis. Meest kwalijk hiervan is dat de registratie van uw importvoertuig vertraging oploopt. Dit is niet nodig en wij adviseren u hiervoor de oplossing.

Desondanks verdient het nog altijd aanbeveling om uw auto’s wél mét CVO te kopen. Een CVO kan echter ook altijd nog naderhand worden verworven waarna u het in dossier houdt in geval er vragen van de belastingdienst volgen.

Een BPM aangifte dient te allen tijde overeenkomstig de daarin aangegeven gegevens te worden afgewikkeld. Een informatieverzoek als deze kán en mág. Echter de aangifte in afwachting van het antwoord buiten behandeling plaatsen, kan niet. In dit kader is het uiteraard meest verstandig uzelf te vergewissen van de  juistheid van de ingevulde gegevens. Zoals wij eerder meldden, kan dit ook heel goed zónder CVO. Voor Deense auto’s (vaak geleverd zonder CVO) kan dit bijvoorbeeld via de openbaar toegankelijke database van de Deense zusterorganisatie van onze belastingdienst; de SKAT. De inspecteur kan uw aangifte daar zélfstandig, prima op controleren. Wijkt uw aangifte daarvan af kan hij een naheffing opleggen. Onze jurist mr. Tom Vriesema zal voor u in dat geval een bezwaarprocedure starten die bij voorbaat verloren is door de inspecteur. Allemaal negatieve energie, maar als het moet, zal dat gebeuren.

In mijn overtuiging is deze (wellicht vaak individuele) actie van de inspecteur onderdeel van een import-ontmoedigingsscenario. De politiek maakt zich (terecht!) druk om de massaliteit van van bezwaar- en beroepsprocedures. Hier blijkt, en dat is zéker niet exemplarisch, dat de belastingdienst het niet zelden oproept.

Wat te doen indien u in deze situatie een informatieverzoek ontvangt?

Ontvangt u een informatieverzoek als deze? U zal deze overwegend per email ontvangen. Reageert u hierop met de volgende tekst:

Geachte heer/ mevrouw,
Heden ontvangen wij van u een aantal informatieverzoeken inzake de door ons ingestuurde BPM aangiften.
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend de BPM aangiftes te volgen en voor deze auto’s BPM betaalberichten te versturen.
Het overleggen van een certificaat van overeenstemming is niet noodzakelijk. 
Bij voorbaat dank voor de medewerking.
Met vriendelijke groet,

Indien u niet binnen twee dagen hierna een ‘betaalbericht’ ontvangt, kunt u mr. Vriesema raadplegen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?