Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

Iédere schade leidt tot BPM korting!

Wederom zorgt Bolsenbroek & Partners B.V. in samenwerking met mr. Tom Vriesema van onze juridische diensten leverende zuster Euro Auto Logic B.V. voor een duidelijke uitspraak gericht tegen een onrechtmatige werkwijze van de Belastingdienst. 

De Belastingdienst stelt zich al lange tijd op het standpunt dat zogenaamde ‘essentiële gebreken’ leiden tot een onmogelijkheid om BPM aangifte te kunnen doen. In het verlengde van die verkeerde stellingname meende Belastingdienst dat die zelfde essentiële gebreken in ieder geval niét mochten worden opgevoerd als schade. Hierdoor worden soms forse aftrekposten volkomen onterecht buiten de correctie van de BPM gehouden. Gevolg: fors meer BPM te betalen!

Belangrijk om te weten is dat de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) in een dergelijke situatie nóóit een kentekenafgifte in de weg mag staan. Dit komt voor wanneer de RDW geen ‘formulier t.b.v. de BPM aangifte’ afgeeft waardoor u geen BPM aangifte kunt doen. Stà dus ten alle tijde op afgifte van dit formulier.

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant (meervoudige kamer) heeft op 24 augustus 2018 ondubbelzinnig uitgesproken dat iédere schade leidt tot afschrijving die vervolgens van invloed is op de BPM. Dus ook de schade die veroorzaakt is door een essentieel gebrek. Hoewel het een uitspraak betreft van de Rechtbank en daartegen hoger beroep door de Belastingdienst is te verwachten, is de uitspraak zeer weloverwogen door meerdere rechters van de Rechtbank. De uitspraak laat weinig ruimte voor een andere interpretatie. Toch is te verwachten dat de Belastingdienst in hoger beroep, en bij bevestiging van de uitspraak door het Hof wellicht zelfs in Cassatie, zal gaan. Met een dergelijke werkwijze zou zij tot die uitspraken onrechtmatig door kunnen gaan met te veel BPM heffen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?