Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

Europese Commissie onderzoekt BPM hertaxaties Domeinen

De werkwijze rond de bpm-hertaxaties, uitgevoerd door Dienst Domeinen Roerende Zaken (DRZ) komt steeds meer onder de loep te liggen als onhoudbaar. Getuigenverhoren voor de rechtbank, van medewerkers van DRZ, en ook een mogelijk onrechtmatige ‘inhouse aanbesteding’ van de uitvoering door DRZ werpen op zijn minst gerechtvaardigde vraagtekens op. De Europese Commissie stelt een onderzoek in.

Sinds december 2013 worden BPM hertaxaties in opdracht van de Belastingdienst uitgevoerd door de Dienst Domeinen Roerende zaken (DRZ). Dit volgde uit een procedure die Bolsenbroek & Partners destijds voerde tegen de Staat waarin het tot dan toe laten uitvoeren van hertaxaties was gegund aan de bureaus CED en Dekra. Bolsenbroek veronderstelde dat deze opdracht destijds (Europees) aanbesteed had dienen te worden. Zie de Automotive-Online publicatie uit 2013. De Staat was niet van zin die veronderstelling te bevestigen en hield de aanbesteding en uitvoering ‘inhouse’. Volgens de toenmalig betrokken adviseurs liep zijn procedure daarmee spaak en heeft Bolsenbroek het ‘slager die zijn eigen worst keurt principe’ voorgehouden in bpm-procedures. Tot aan de Hoge Raad werd echter de juistheid bevestigd. Echter; een ‘juistheid’ naar inzicht van de Nederlandse Rechtspraak. Bolsenbroek liet het er lange tijd bij zitten maar zijn gevoel voor (on)rechtvaardigheid begon toch weer te knellen,

Niéuwe inzichten leiden tot nieuwe actie op dit thema! Het lijkt steeds duidelijker te worden dat DRZ, ‘als eigen worst keurende slager’, níet de rechtmatige partij is om de hertaxaties uit te voeren. Inmiddels is het Ministerie van Financiën gewezen op de omissie in haar ‘inhouse aanbesteding’. Vooralsnog verwerpt het ministerie onze veronderstellingen. ‘Dat is volgens Bolsenbroek tegenwoordig echter gebruikelijk standpunt wanneer je overheidsinstanties aanspreekt op vermeende onrechtmatigheden’ aldus Bolsenbroek.

Europese Commissie
Parellel aan Bolsenbroek zijn acties richting Ministerie, loopt een klachtenprocedure bij de Europese Commissie. Deze klacht werd 9 april jl. ingediend nadat het Ministerie zich vooralsnog onttrok aan haar verantwoordelijkheden en aanstuurt op een procudure. De Europese Commissie had nog geen week nodig om te reageren op klacht van Bolsenbroek die klaarblijkelijk zéér serieus is opgevat. Inmiddels heeft hij, desgevraagd, nadere stukken mogen inbrengen om de klacht en het ontstaan ervan nader toe te lichten. De verwachting is dan ook dat de klacht zijn werk zal doen.

Getuigenverhoren
Bolsenbroek & Partners is des te meer getriggerd om de werkwijze van de Belastingdienst/DRZ aan de kaak te stellen op grond van recent bij DRZ-medewerkers afgenomen getuigenverhoren. U kunt hier kennis nemen van de getuigenverhoren. ‘De getuigenverklaringen geven óns veel duidelijkheid omtrent een door Belastingdienst/DRZ vooringenomen positie. Inmiddels zijn onze standpunten hieromtrent in lopende procedures ingebracht. Ook ándere gemachtigden ‘in bpm-land’ doen dat inmiddels actief. De rechtspraak heeft hieromtrent nog niet duidelijk geoordeeld. Sóms omdat ze daar niet toe kwamen en het standpunt in een uitspraak geen soelaas bood maar meestal vanwege dat dit in dit stadium nog in afwachting van een oordeel is’ aldus Bolsenbroek.

Heeft u DRZ hértaxaties?
Indien u geconfronteerd wordt of bent geweest met DRZ hertaxaties, is het zinvol om onze procedure te volgen. Indien blijkt dat de aanbesteding en de werkwijze van Belastingdienst/DRZ ter zake de hertaxaties onrechtmatig zijn geweest, zouden bpm-naheffingen die daarop zijn gebaseerd dienen te worden vernietigd. Is het niet door de Nederlandse rechtspraak, dan wel via Europese rechtspraak.

Speerpunt
Bolsenbroek & Partners zet sowieso per 2022 in op meer toepassing van Europese toetsing van Nederlandse standpunten in de bpm-rechtspraak. Inmiddels is een tweede jurist aangesteld binnen Euro Auto Logic b.v., de juridische dienstverlener van Bolsenbroek & Partners. Daardoor ontstaat meer capaciteit om ook zaken die reeds afgedaan lijken te zijn, opnieuw tegen het licht te houden.

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?