Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

GERECHTS- EN PARTIJDESKUNDIGHEID

GERECHTSDESKUNDIGHEID

Bolsenbroek & Partners heeft brede ervaring op het gebied van deskundigheid bij geschillen omtrent motorvoertuigen. In de meest brede zin binnen het Automotive domein. Wij kunnen de rechterlijke macht van dienst zijn als gerechtsdeskundige. Een gerechtsdeskundige staat de rechter bij tijdens procedures over zaken waarvan hij zelf te weinig inhoudelijke kennis draagt. Een gerechtsdeskundige wordt tijdens de procedure benoemd middels een tussenvonnis. In dat tussenvonnis stelt de rechter ook zijn vragen aan de deskundige. De aanpak door de gerechtsdeskundige is zeer specifiek aan regels gebonden om het bruikbaar te maken. Hoor en wederhoor speelt een cruciale rol in het proces.

Om deze werkzaamheden verantwoord en professioneel te kunnen uitvoeren heeft Frank Bolsenbroek de opleiding Gerechtsdeskundige aan de Universiteit Leiden voltooid. Daarmee is een inschrijving in het Landelijk register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) bewerkstelligd, wat een kroon op de deskundigheid is. De opleiding heeft zeer veel praktisch bruikbare kennis opgeleverd, wat in iedere fase van een (naderend) geschil bruikbaar kan zijn.

PARTIJDESKUNDIGHEID

Een zogenaamde partijdeskundige wordt meestal benoemd door één van de partijen om in diens geschil een onderzoek te verrichten en conclusies te trekken. Het deskundigenbericht wordt dan aan de wederpartij voorgelegd met als doel duidelijkheid te creëren. Een dergelijke werkwijze heeft al enige schijn van partijdigheid die vaak niet tot het gewenste doel gaat leiden. Bolsenbroek & Partners luistert graag naar uw probleem, analyseert wat in uw geval een praktische mogelijkheid is en probeert daarmee mét u en eventueel uw wederpartij het geschil voortijdig tot een acceptabele oplossing te begeleiden. Daarmee trachten we te voorkomen dat uw geschil aan het oordeel van de rechter zou moeten worden voorgelegd. In alle opzichten is dat vaak de voordeligste oplossing.

Indien Bolsenbroek & Partners voor u als partijdeskundige heeft opgetreden en uw geschil komt toch voor de rechter, zal de rechter Bolsenbroek niet meer kunnen benoemen als gerechtsdeskundige.

ONZE KRACHT

ERVARING &
SAMENWERKING

LANDELIJKE
DEKKING

ACTIEF SINDS
2004

KOM IN CONTACT