Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

De (on)zin rond de WEV taxatie

De ‘Taxatie Waarde Economisch Verkeer’ (WEV). Er wordt nogal eens onnodig gewichtig gedaan omtrent de noodzaak van het laten uitvoeren van een dergelijke taxatie. Dat komt om de hoek kijken wanneer je bijvoorbeeld een Youngtimer rijdt tegen 35% bijtelling over de getaxeerde waarde. Of wanneer je de auto van de zaak verkoopt aan jezelf in privé. Collega taxateurs en ook wij voeren graag taxaties uit, maar we moeten niet doen voorkomen dat er enige ‘verplichting’ bestaat vanuit de Belastingdienst. Bolsenbroek & Partners zal, indien u veronderstelt dat u een WEV-taxatie nodig heeft, met u afstemmen óf dat zo is en wat daarvoor de meest (kosten)efficiënte oplossing is. Een taxatierapport is lang niet altijd de voordeligste oplossing! Niet in fiscaal opzicht en zeker niet in kosten voor een dergelijk rapport.

De Waarde in het Economisch Verkeer (WEV) is het bedrag dat voor het motorvoertuig bij aanbieding ten verkoop, op de voor de zaak meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde, zou zijn besteed.

Dat is niét de handelsinkoopwaarde en niét de dealerverkoopwaarde. De WEV sluit aan bij verkoopprijzen die behaald worden na verkoop tussen particulieren of bij verkoop van handel aan particulier zonder opslag voor inruil en garantie.

Meer specifiek:
Waar het om gaat is dat wanneer de inspecteur van de Belastingdienst inzage wil hebben in de toegepaste waarde voor overname of als grondslag voor bijtelling, deze logisch verklaarbaar is en objectief is vastgesteld. Afhankelijk van de omstandigheden kan dat op verschillende manieren. Een taxatie is altijd specifiek toegesneden op dat éne object. Wanneer een voertuig ‘in gemiddelde staat’ verkeert kan een door ons op te stellen koerslijstwaardering snel en gedegen worden opgesteld zonder fysieke inspectie en taxatie. Indien een voertuig ‘minder dan gemiddeld’ is kunnen de waardeverminderende aspecten op een koerslijstwaardering in mindering worden gebracht. Dan is er wél een fysieke inspectie en taxatie noodzakelijk. De waardering valt dan ook láger uit waardoor de belastingdruk ook lager uitvalt. Verkeert de auto in ‘topstaat’ moet dat in een taxatie tot uitdrukking worden gebracht waarbij de waardering en belastingdruk weer hóger uitvalt.

Wij benoemen de mogelijke situaties en de toe te passen waarderingsactie:

Situatie:WEV Waarderingsgrondslag:Bewijs van waarde:
U heeft recent een youngtimer voor gunstige bijtelling gekocht via een internet aanbieding.Aankoopwaarde kan als WEV dienenAdvertentie, factuur, betaalbewijs.
Het kan zijn dat u achteraf bezien te veel heeft betaald. In dat geval kan een taxatie uitkomst bieden. Echter ook een objectieve koerslijst waardebepaling kan uitkomst bieden. Past u de aankoopwaarde toe met een factuur als onderbouwing. Zorg dan wel dat deze realistisch en vrij van discussie is.
U gaat scheiden en de waarde van de voertuigen in de boedel moet worden gewaardeerdWEVKoerslijst waardebepaling of taxatierapport
U wilt elkaar niet tekort doen en een duidelijke, inzichtelijke objectieve en verklaarbare waardering. Samen kijken we of dat kan met een koerslijst waardebepaling of dat een taxatierapport de betere oplossing is.
U verkoopt uw auto vanuit uw bedrijf aan uzelf in privéWEVKoerslijst waardebepaling of taxatierapport
Een recent zakelijk kostbaar verworven auto ‘voor weinig’ verkopen aan privé is geen aanrader. Tenzij bijvoorbeeld een koerslijstwaardering uitsluitsel geeft dat de waardering terecht ‘laag’ is. In een dergelijke situatie kan een koerslijstwaardering daarmee in fiscaal opzicht de veel betere optie zijn in plaats van een taxatie.
U rijdt een (echte) oldtimer zakelijk en wilt zo min mogelijk bijtellen.WEV of aankoopwaarde als WEVKoerslijstwaardebepaling of taxatierapport
Bij recente aanschaf kán de aankoopwaarde als WEV dienen. Indien u echter (te) stevig hebt betaald, kan een koerslijstwaardering in fiscaal opzicht de betere optie zijn in plaats van een taxatie.

Is er voor u een andere situatie van toepassing? Mail ons en u krijgt een passend advies op maat!

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?