Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

De meest gestelde vragen over auto import (deel 5)

De vragen die in dit deel beantwoord worden zijn:

  • Ik ga een bedrijfsauto importeren. Moet ik BPM betalen?
  • De auto die ik wil importeren is nog minder dan 3 maanden oud en/of heeft minder dan 3.000km gereden. Hoeveel BPM moet ik betalen en is deze nieuw zoals de Belastingdienst zegt?
  • Wanneer is een auto BPM vrij? Moet ik BPM aangifte doen als de resterende BPM 0,- bedraagt?

Ik ga een bedrijfsauto importeren. Moet ik BPM betalen?

Een veelgehoorde opmerking is dat er bij bedrijfsauto’s/auto’s met een zogenaamd “grijs kenteken” tot en met 3500kg totaal gewicht geen BPM berekening nodig is omdat er geen BPM op dit soort auto’s zit. Dat is onjuist. Ook op bedrijfsauto’s wordt BPM berekend. De BPM van een “grijs kenteken” wordt wel op een andere manier berekend dan bij een “geel kenteken”. En bedrijfsauto’s van voor 1 juli 2005 zijn vrijgesteld van BPM. Dat betekent dat er voor bedrijfsauto’s van voor 1 juli 2005 geen BPM-aangifte gedaan wordt als deze geïmporteerd worden en er geen BPM betaald dient te worden. Voor alle bedrijfsauto’s van na 1 juli 2005 dient dus altijd BPM aangifte gedaan te worden.

Indien de bedrijfsauto voldoet aan de eisen van de Belastingdienst (zie hier de eisen, belangrijk om dit voor de aankoop te controleren!) en van na 1 juli 2005 is moet er voor deze bedrijfsauto een zogenaamde “opgave bruto BPM” opgesteld worden. De te betalen rest BPM wordt berekend op basis van de forfaitaire afschrijvingstabel. Bij “grijs kenteken”-auto’s is het zo dat deze tabel gelijk loopt met de tabel van “geel kenteken”-auto’s. Echter is de BPM na 5 jaar afgeschreven en valt deze in één keer terug naar € 0,- na 5 jaar. Concreet betekent dit dat bedrijfsauto’s met een 1e toelating van 5 jaar of later voor de import/ datum “opgave bruto BPM” € 0,- rest BPM te betalen overhoudt, maar er dient dus nog wel BPM aangifte gedaan te worden.

Voor een ondernemer geldt dat deze geen BPM betaalt bij import/aankoop van een bedrijfsauto. Een ondernemer krijgt vrijstelling van BPM indien deze voldoet aan de eisen van de Belastingdienst om als ondernemer aangemerkt te worden. Dit betekent onder andere dat de bedrijfsauto voor meer dan 10% van de kilometers voor de zaak gebruikt wordt. Anders moet ook een ondernemer BPM betalen. Ook als de ondernemer binnen 5 jaar na de datum 1e toelating de bedrijfsauto verkoopt aan een particulier moet de ondernemer rest BPM betalen op het moment van verkoop op basis van de afschrijvingstabel.

Een particuliere koper van een “grijs kenteken”-auto betaalt op basis van de forfaitaire afschrijvingstabel de rest BPM indien de auto jonger is dan 5 jaar (datum 1e toelating). Indien de auto ouder is dan 5 jaar betaalt ook de particulier geen BPM, maar dient er nog steeds een “opgave bruto BPM” gedaan te worden. Indien de auto gebruikt wordt voor gehandicapten vervoer kan de BPM terug gevraagd worden via de Belastingdienst via dit formulier.

Let op bij campers. Campers worden voor de rest BPM berekend als een “geel kenteken”-auto. Campers hebben dus geen vrijstelling indien ze van voor 1 juli 2005 zijn en ook is de BPM niet € 0,- na 5 jaar. Bij campers verloopt de berekening van de bruto BPM op basis van een bedrijfsauto, echter het verloop van de rest BPM is gelijk aan een personenauto. Bij campers wordt geen “opgave bruto BPM” gedaan maar een “aangifte BPM” en “berekening BPM” gedaan zoals bij een personenauto.

De auto die ik wil importeren is nog minder dan 12 maanden oud en/of heeft minder dan 3.000km gereden. Hoeveel BPM moet ik betalen en is deze nieuw zoals de Belastingdienst zegt?

Hoeveel BPM u moet betalen is afhankelijk van de CO2-uitstoot. Een auto jonger dan 3 maanden valt in het tarief van het jaar van de datum 1e toelating. Sinds 2013 is de hoogte van het BPM bedrag volledig bepaald door de hoogte van CO2-uitstoot van de auto. Volgens verschillende systemen is een auto volgens de Belastingdienst nieuw voor de BPM-berekening als deze jonger is dan 12 maanden en/of minder dan 3.000km heeft gereden. Uiteraard is een auto van 11 maanden oud met een buitenlandse registratie en kilometers op de teller niet nieuw. Deze is niet als nieuw te verkopen en is dus ook niet nieuw voor de BPM. Hetzelfde geldt voor een auto van 1 maand oud met 5.000km op de teller. Hier is al meerdere keren een uitspraak over gedaan door verschillende rechtbanken. In ons artikel bij de veelgestelde vragen wordt al ingegaan op wanneer wel en wanneer een auto niet nieuw is voor de berekening van de BPM. Concreet betekent dit dat een auto die voldoet aan deze voorwaarden niet nieuw is voor de BPM-berekening:

De auto moet daadwerkelijk gebruikt zijn door een eerdere buitenlandse eigenaar (dus niet zijnde de Nederlandse importeur)

De auto moet eerder in het buitenland door een eerdere buitenlandse eigenaar zijn geregistreerd in het land van herkomst

De auto moet geleverd / gefactureerd zijn als een gebruikte auto

De auto moet geleverd zijn voor de prijs van een gebruikte auto (dus niet tegen nieuwprijs)

De auto moet daadwerkelijk gereden hebben op de weg en dus kilometers op de teller hebben staan (hoeveel is niet nader te zeggen of af te bakenen maar nul kilometer leidt al snel tot discussie)

Indien alle bovenstaande punten van toepassing zijn is een auto niet meer nieuw en kan deze voor de daadwerkelijke waarde via een koerslijst, tabelaangifte of taxatierapport aangegeven worden. Neem bij twijfel altijd even contact met ons op.

Wanneer is een auto BPM vrij? Moet ik BPM aangifte doen als de resterende BPM 0,- bedraagt?

Als de forfaitaire afschrijvingstabel gevolgd wordt is een auto BPM vrij na 17 jaar en 6 maanden. Officieel volgens de wet is een auto na 25 jaar BPM vrij. Na 9 jaar en 6 maanden is de resterende BPM nog 92% van de bruto BPM. Daarna wordt er elke maand 0,083% in mindering gebracht, waardoor er na deze periode van 9 en een half jaar nog 8 jaar lang rest BPM betaald dient te worden totdat de auto 17 en 6 maanden is. Daarna is de afschrijving dus 100%. Echter dient er altijd BPM aangifte gedaan worden, hoe oud het voertuig ook is en ook als de resterende te betalen BPM € 0,- is. Alleen bij bedrijfswagens tot 3500kg die van voor 1 jul 2005 zijn is BPM aangifte doen niet nodig. Bij alle overige voertuigen is BPM aangifte dus wel nodig. Ook klassiekers ouder dan 25 jaar moeten nog steeds gewoon een BPM aangifte en BPM berekening formulier invullen en inleveren bij de Belastingdienst bij import in Nederland, ondanks dat het te betalen BPM bedrag € 0,-.

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?