Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

De kritiekloze BOVAG

Onvoorstelbaar dat #BOVAG dit maar zo publiceert zonder enige kritiek erop.

Mijns inziens is dat een belangenorganisatie onwaardig. Er van uitgaande althans, dat Bovag het belang van de branche dient. Dit artikel wordt gebracht alsof hier het belang van de Staat meer voorop staat. Bovag is met de Staat onder meer van mening dat taxatierapporten een marktverstorende werking zouden hebben. Dit is net zo discriminerend als dat ik zou stellen dat ‘alle (bepaalde bevolkingsgroep) crimineel zouden zijn’. Alle vage wijzigingen dit aangaande per januari jl. zijn zozeer strijdig met de rechtmatigheid ervan dat het onvoorstelbaar is dat BOVAG daar zo kritiekloos in meegaat. Overduidelijk is er geen enkele notie van dat dit sowieso op basis van Europees recht zo zeer duidelijk is. De Staat en de BOVAG kunnen hoog en laag springen, al dan niet onder verdediging van de Hoge Raad, maar alles wordt begrenst door Europees recht. De Staat heeft daar sch..t aan en de BOVAG doorziet het niet. Waar de BOVAG altijd zo kritisch was op de bpm als geheel, is het opvallend dat ze zo zeer meegaat in haar aversie tegen de taxatiemethodiek.

Een taxatierapport is gewoon één van de methodieken om de afschrijving op de bpm te bepalen. Dat kán en mág niet beperkt worden.

2 Februari jl deed het Europees Hof een opvallende uitspraak (ECLI:EU:C:2023:63) die lijkt er niet zo zeer toe te doen maar bevestigt desondanks toch een aantal kernwaarden die ook voor de heffing van bpm in Nederland toegepast dienen te worden. Onder 31 in deze uitspraak wordt nog eens uitgelegd dat de invoer van voertuigen onder geen beding mag worden ONTMOEDIGD.

Het aandikken van de Uitvoeringregeling bpm met de januari maatregelen is ontegenzeggelijk een uitbreiding van de maatregelen die ONTMOEDIGEN. Kijk graag met mij naar het bovag artikel.

1. Benoeming voertuig nieuw of gebruikt:

Ik koop een eerder geregistreerd Nederlands voertuig van 2 jaar oud waar 500 km mee is gereden; de fabrieksgarantie is verlopen en het model is al opgevolgd door een nieuwe. En dan had de auto ook nog een kras van voor naar achter. Ik koop die auto voor 50% van de nieuwprijs. De nieuwprijs was 100.000 incl. 15.000 bpm. Ik betaal derhalve 50.000. De bpm is in dat geval gewoon ook met 50% méé afgeschreven als fiscaal onderdeel van diezelfde nieuwprijs. De bpm tabel geeft wel iets anders weer, maar FEITELIJK is de bpm ook 50% afgeschreven. Dat is voor geen andere uitleg vatbaar. Alleen; die les heeft BOVAG nooit willen ondergaan.

Nu overweeg ik zo’n zelfde auto uit een andere lidstaat te importeren. Ik betaal in die lidstaat (die geen bpm kent) 50% van 85.000 (100.000 – 15.000) = 42.500. Dan kijk ik naar het BOVAG artikel en ik zie die beperking onder 1; Dan weet ik dus dat ik 15.000 bpm moet betalen. Dan kost diezelfde auto uit het buurland dus geen 50.000 maar 57.500 (!!).

De discussie nieuw/gebruikt en bpm wás onzerzijds al gebaseerd op de verboden ontmoediging, maar hoé transparant wil je dit dat hebben? BOVAG; waar blijf je als belangenorganisatie?

2. Gebruik van taxatierapporten

Het feit dat het gebruik van een taxatierapport om de werkelijke afschrijving te bepalen is gewoon een uitgangspunt dat toegepast MOET kunnen worden. Een taxateur kan een auto voor dat doel niet met steeds meer de handen op de rug gebonden zijn werkzaamheden doen. Er ‘moet’ van alles wat de uitvoering niet onmogelijk maakt maar wel er toe lijdt dat toepassing van het taxatierapport ONTMOEDIGD wordt. Het overschrijven van een voertuig met meer dan normale gebruikssporen en/of essentiële gebreken op de binnenlandse markt kan allemaal zonder fiscale gevolgen, laat staan risico’s plaatsvinden. Met het aanleveren van een taxatierapport voldoe je EU rechtelijk aan de basisvoorwaarde voor lidstaat Nederland om bpm te kúnnen heffen. Het is en blijft vervolgens aan de inspecteur om daar vervolgens iets van te vinden. En ja … daar zijn ze dan héél druk mee. Dat geeft een ‘uitvoeringslast’. Dat maakt echter niet dat je de toepassing op deze wijze kunt en mag beperken.
Overigens: koerslijsten als #Xray, #AutoTelex en #Eurotax worden op eenzelfde wijze gemanipuleerd door de belastingdienst. Dat is natuurlijk eveneens onbestaanbaar! Die koerslijsten zijn nooit sec bedoeld voor de bpm bepaling. Inmenging van de belastingdienst daarop is te bizar voor toelichting.
Wederom is deze beperking en verdere poging tot inperking een ONTMOEDIGING van de import. BOVAG; waar blijf je als belangenorganisatie?

3. Wijziging waardeverliespercentage

Hoe zouteloos én kritiekloos dient BOVAG dit op? Oké …. ‘don’t shoot the (Bovag als) messenger’ maar wat ‘vindt’ de BOVAG hier dan van? Gaat er bij BOVAG geen belletje rinkelen? Pats boem; van 72% naar 31%. Ja; de taxateur kan en mag een hoger percentage motiveren maar dan moet je maar afwachten of je taxateur dat voldoende in staat is te doen. In de praktijk is dat al héél lastig gebleken bij de 72% norm (zélfs voor ons waar wij gemotiveerd 92 tot 100% toepasten). De rechtspraak stelt het dan niet zelden toch weer op 72% vast. Dat geeft importeurs onzekerheid. Onzekerheid ONTMOEDIGD.
En; is BOVAG dan van mening dat schadeherstel, waar dat door verzekeraars voor 1000 wordt vergoed door BOVAG/#FOCWA schadeherstel tegen 310 kan worden afgerekend? En zo ja; vindt BOVAG dan ook dat een eerder beschadigde auto door reparatie/herstel (nieuwe neus en nieuwe lak) feitelijk méér waard is geworden dan toe de auto nog origineel/onbeschadigd was?

4. Tot slot de tariefwijziging

BOVAG somt de wijzigingen op de ‘wettelijke afschrijvingstabel’ op (die niet meer of minder wettelijk is dan een koerslijst of een taxatierapport). Tóp dat je meer terugkrijgt bij export natuurlijk! Bovag belang voor de export. Maar méér betalen bij import? Geen kritiek BOVAG? Jullie vonden toch ook ooit iets van de nieuwe bpm-grondslag op WLTP basis (ter vervanging van de NEDC grondslag)? De toenmalige staatssecretaris beloofde dat Budgetneutraal te doen. Er was ooit even BOVAG tegenspraak op het feit dat er hélemaal geen sprake was van budgetneutraliteit. Het leidde gewoon tot een ordinaire bpm verhoging. En daar komt deze weer even overheen. BOVAG; waar blijf je als belangenorganisatie?

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?