Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

DE GROTE 72% LEUGEN DEEL II

Eerder dit jaar berichtten wij u over de bijzondere totstandkoming van de zogenaamde 72%-norm. Bij het schrijven van dat bericht baseerden wij ons op het inzichten naar aanleiding van communicatie met het Verbond van Verzekeraars (‘geen betrokkenheid met de totstandkoming van de 72%-norm’), het Voertuigbureau Verzekeringscriminaliteit (VbV) en VMS-Insight. Inmiddels hebben wij nógmaals met een verzoek op de Wet Openbare Overheid (WOO, v/h WOB) stukken opgevraagd. Dit maal konden wij het verzoek nog specifieker duiden dan in 2014. 13 September jl. ontvingen wij antwoord op dit verzoek.

In het antwoord wordt verwezen naar het bijgevoegde ‘rapport’. Het ‘rapport’ is afkomstig van het VbV, welke organisatie ons eerder dit jaar meedeeldegéén enkele bemoeienis’ met de totstandkoming van de norm heeft gehad. VbV verwijst naar onderzoeksbureau VMS-Insight. VMS is, zo bleek ons na bezoek aan het bureau, vooralsnog volledig onbekend met jurisprudentie en wet- en regelgeving ter zake de waardering van importauto’s. Waar wij die aan VMS nader hebben geduid, wordt die uitleg weggezet als: ‘begrijp het niet’ en ‘speculatief’. In een nadere toelichting en uitleg verduidelijken wij e.e.a. nógmaals; daar is geen reactie meer op gekomen. Als zodanig blijkt VMS een opdracht van het Ministerie of de Belastingdienst te hebben ontvangen waarbij haar is gevraagd de 72%-norm te actualiseren op basis van de vraag: ‘wat is de invloed van schade op de waardevermindering’. Het uitvoeren van een dergelijke opdracht zónder kennis te hebben van de achtergronden die ten grondslag liggen aan de taxatie van importvoertuigen, kan nimmer een bruikbaar gegeven opleveren.

Dat VbV in 2014 geen bemoeienis heeft gehad, klopt evenmin. Zoveel blijkt nu wel uit het WOO-antwoord waar het VbV rapport aan is toegevoegd. In een onbegrijpelijke uitleg van tien regels tekst en zonder ook maar énige onderbouwing stelt (of bevestigd??) het VbV dat het rekenkundig gemiddelde 72% is. Wij denken hier van alles van uiteraard; maar samengevat:

Hoé kán een dérgelijk FLUT-rapportje als grondslag dienen en tot in de hoogste rechtspraak worden bevestigd als een bruikbaar gegeven afkomstig van het Verbond van Verzekeraars?

En ja; de escape is dat je als belastingplichtige of als taxateur in opdracht van de belastingplichtige een ander percentage kan en mag motiveren. Héél soms komen we weg met 100% maar in een meerderheid van gevallen waarin de taxateur een afwijking motiveert, wordt die neergesabeld.

VMS-Insight zou haar rapport inmiddels hebben opgeleverd aan het Ministerie van Financiën. Met een nieuw WWO-verzoek zullen wij dit rapport en de onderbouwing middels de gebruikte dataset voor de grondslag van de aanstonds kennelijk te actualiseren norm opvragen.

Er komt dus nog een deel III …..

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?