Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

De Belastingdienst op bezoek

De Belastingdienst intensiveert haar “bedrijfsbezoeken” aan importeurs van gebruikte auto’s. Dit lijkt het gevolg van de beperkte capaciteit van het controleren van importauto’s en de BPM aangifte en op de al even zeer te bekritiseren wijze van deze controle door Domeinen. Dat de belastingdienst geen fan is van taxatierapporten, is een publiek geheim. De middelen die zij daar tegen in zet, zijn tegen het intimiderende aan. Recent was Frank Bolsenbroek met Tom Vriesema bij een dergelijk bezoek aanwezig. 

Dergelijke bezoeken vinden met name plaats bij de grotere importeurs die niet zelden honderden auto’s op jaarbasis invoeren. De kleine vissen worden hierin niet betrokken. Uiteraard is het voor de Belastingdienst ook méést effectief om “de groten” te ontmoedigen taxatierapporten toe te passen.

Volledig onterecht!

Waar de Belastingdienst de mening is toegedaan (niet meer dan dat) dat de waarde van een te taxeren auto op een “marktonderzoek” dient te stoelen en dat de getaxeerde waarde in lijn moet liggen van de aanschafwaarde (volgens factuur) in het buitenland, wordt zij daarin niet bevestigd. Het gerechtshof Den Bosch en Den Haag hebben uitspraak gedaan die het tegendeel én onze methode bevestigd. De waarde dient ook bij taxatie beter te worden bepaald met een koerslijst (immers doe je daarmee ook koerslijst aangifte) waarop je de aanvullende waardevermindering in mindering brengt. Daarbij dient wel onderscheid te worden gemaakt ten aanzien van de normale gebruiksschade die gebruikte voertuig nu eenmaal altijd met zich meedragen.

BBP past haar werkwijze doorlopend aan aan de laatste stand van de jurisprudentie. Daarmee heeft u altijd een rapport dat verdedigbaar is naar de laatste stand van zaken.

Dreigen met (vergrijp)boete

Om de ontmoediging wordt nog wel eens aangedikt met het dreigement van de (vergrijp)boete. “Als aangever behoort u te weten dat een aanzienlijk deel van de verschuldigde belasting niet wordt aangegeven en voldaan”. Daarvan is nimmer sprake wanneer BBP een deugdelijk taxatierapport ter onderbouwing van de BPM aangifte heeft opgesteld. Dergelijke boetes hebben dan ook nog nooit stand gehouden en zijn dus slechts intimiderend.

Wordt er bij u een bezoek aangekondigd?

Momenteel lijken de bezoekacties zich te concentreren op Noord-Oost Nederland en Limburg. Indien u dat wenst kunt u bij Euro Auto Logic B.V. nader advies verkrijgen over hoe te handelen bij een aangekondigd bezoek.

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?