Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

De Belastingdienst eist informatie van u? Geef dit niet zomaar!

De Belastingdienst eist informatie van u? Geef dit niet zomaar!

De Belastingdienst vraagt regelmatig met een zogenoemd ‘informatieverzoek’ om bepaalde informatie zoals de verkoopnota, de reparatienota’s en zelfs verkoopovereenkomsten. De Belastingdienst stelde zich daarbij op het standpunt dat deze stukken wellicht informatie zouden geven over de door u verschuldigde bpm.

Wanneer de Belastingdienst meent dat er geen gehoor is gegeven aan het informatieverzoek, dan wordt er een ‘informatiebeschikking’ afgeven. Indien tegen deze informatiebeschikking geen bezwaar wordt ingediend, dan staat vervolgens vast dat er niet is voldaan aan het informatieverzoek en wordt de bewijslast omgekeerd. De Belastingdienst kan dan vervolgens in redelijkheid bepaalde aspecten zelf vaststellen.

Euro Auto Logic heeft altijd gemeend dat deze stukken niet opgevraagd mogen worden, althans dat een informatiebeschikking in ieder geval niet afgegeven mag worden. Omdat het een principiële discussie is, zijn er weinig partijen geweest die deze discussie aan

de rechter voor wilden leggen. Gelukkig is er één belastingplichtige bereid geweest deze discussie aan te gaan!

Op 21 januari 2021 heeft gerechtshof ’s-Hertogenbosch (19/00576) dan eindelijk arrest gewezen. Het gerechtshof concludeert dat de Belastingdienst géén gebruik mag maken van een informatiebeschikking om deze gegevens af te dwingen. Wanneer de Belastingdienst u dus vraagt om deze informatie, dan hoeft u deze informatie niet te verstrekken. De Belastingdienst mag vervolgens géén informatiebeschikking afgeven.

Omdat de bewijslast voor schade en andere aspecten die leiden tot een verlaging van de belasting al bij u als aangever ligt, heeft de Inspecteur er geen belang bij om deze stukken op te vragen. Het is en blijft aan u om de waardevermindering aan te tonen!

‘De door de inspecteur opgevraagde stukken zijn dus enkel relevant voor de vraag of belanghebbende bepaalde feiten aannemelijk heeft gemaakt waarvan de bewijslast op belanghebbende rust. Naar het oordeel van het hof heeft de inspecteur bij het opvragen van deze stukken dan geen belang waarop artikel 47 AWR ziet.’

In de basis heeft u een taxatierapport tot uw beschikking om de waardevermindering aan te tonen. Een goed en gedegen taxatierapport blijft dus belangrijk!

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?