Inspecteur: u bent niet goed bezig

Tijdens een “Marathon-zitting” (1 april 2016) op de rechtbank Breda, gaf mevrouw mr. A.F.M.Q. Beukers – van Dooren, senior-rechter in de rechtbank Zeeland- West-Brabant ongezouten kritiek op de stelling van de belastingdienst. Deze stelling houdt in dat de taxatiemethode koerslijst minus schade niet zou kloppen. De belastingdienst en haar toenmalige contrataxateurs bepleitten rond het ontstaan van de geschillen de methode marktonderzoek minus handels marge minus een niet te volgen deel van de herstelkosten. “Niet te volgen, niet objectief, niet inzichtelijk”.

In onderhavige achtten zaken ging het om diverse belanghebbenden met evidente schadeauto’s, zowel als auto’s met meer dan normale gebruiksschade. De taxatierapporten waren uit de periode 2012. Volgens de toen gebruikelijke werkwijze werd de op een gebruikte auto redelijkerwijs aanwezige gebruiksschade mét het schadeherstel naar “nieuwstaat” hersteld én gecalculeerd. De (hogere) rechtspraak heeft ons dat inmiddels afgeleerd. Met die zienswijze kon de rechtbank Breda zich dus eveneens niet verenigen. Inmiddels voert BBP de taxaties dan ook uit naar die rechtspraak.

Rechter Beukers spoorde de drie aanwezige inspecteurs dan ook aan om de zaken met EAL jurist mr. Tom Vriesema te schikken tijdens de zitting. BBP had daar via de in house juristen van Euro Auto Logic in een eerdere marathonzitting te Breda al goede ervaringen mee opgedaan. Eveneens spoorde de rechter de belastingdienst-inspecteurs aan om een dergelijke werkwijze voortaan voor de zitting te praktiseren. Welhaast boos wees zij de belastingdienst op de uitzonderlijk belastende houding van de belastingdienst ten aanzien van de belanghebbenden, de rechtbanken (die omkomen in de stapels dit aangaande) en de gerechtshoven.

Een van de inspecteurs probeerde de rechter nog te overtuigen van de zienswijze van Rechtbank Arnhem, die wel in de lijn van de belastingdienst ligt én van de recente (niet vergelijkbare) uitspraken van Hof Amsterdam (waartegen cassatie is ingesteld). Rechter Beukers verklaarde zich echter niet anders dan te kunnen scharen achter haar gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. Ook het Hof Den Bosch (en Den Haag) gaat uit van de koerslijst minus schade waarvan de gebruiksschade is geëlimineerd. Van het Gerechtshof Arnhem verwachten we eerdaags eveneens het volgen van de koerslijst minus schade, exclusief gebruiksschade bevestigd te zien.

Voor BBP zijn de werkbare taxatie-kaders inmiddels al langere tijd duidelijk. In die lijn is met een mix van koerslijst minus schade exclusief gebruiksschade én de zogenaamde 72% regeling op 1 april dan ook een acceptabel compromis gesloten. Overigens confirmeert BBP zich in de regel niet aan die zgn. 72% regeling. Dat hoeft ook niet. Hiermee wordt de belastingdienst veroordeeld in alle kosten, terugbetaling van de door de belanghebbende betaalde griffierechten en het herzien van de naheffingsaanslag tot een slechts zeer marginaal niveau. In een geschil als deze is 100% gelijk niet meer haalbaar. 95% is dan acceptabel.

Mevrouw mr. A.F.M.Q. Beukers – van Dooren is als Rechtbank Rechter niet de minste. Zij heeft diverse publicaties op haar naam staan en staat duidelijk niet (nog) met één been in de belastingdienst.

Uitspraak Rechtbank Breda uiterlijk 14 april 2016.


Concessies Wiebes autobelasting

Het Financieel Dagblad publiceert vandaag (31-03-2016) wederom opmerkelijke akties van Wiebes:

“VVD-staatssecretaris Eric Wiebes is bereid concessies te doen aan vooral de christelijke partijen om een meerderheid veilig te stellen voor aanpassingen in het belastingregime voor auto’s. In de Tweede Kamer kreeg hij woensdag steun van de coalitie voor gelijktrekking van de bijtelling voor alle niet-elektrische lease-auto’s vanaf volgend jaar op 22% en verlaging van de aanschafbelasting met 12%. Maar dat is in de Eerste Kamer niet genoeg.”

Waar de BPM op importauto’s zowel macro-economisch als binnen de totale inkomsten van autobelastingen een te verwaarlozen rol spelen, heeft onze bedrijfstak het tóch weer gedaan!

“Wiebes wees die berekening naar de prullenbak en zei dat het huidige beleid hoe dan ook onhoudbaar is en ook door alle deskundigen wordt gekraakt. ‘We hebben €6 mrd aan belastinginkomsten verloren en opgeofferd met een klimaateffect van nul.’ Via constructies om de bpm te ontwijken worden er 150.000 relatief nieuwe auto’s geïmporteerd. ‘Er is een hele bedrijfstak ontstaan die bezig is met bpm-ontwijking’, aldus de staatssecretaris.”

Het is nogal wat om de branche te beschuldigen van “constructies”. Waar Wiebes al eerder bewees schromelijk te kunnen overdrijven zonder dit deugdelijk te onderbouwen, betoont hij zich ook hier weer de klerk van …. ja van wie eigenlijk? Dat de import van jonge gebruikte auto’s stijgt, is niet te wijten aan die “hele bedrijfstak” die is ontstaan, maar aan het gruwelijke fiscaal gestuurde autoaankoopbeleid van Wiebes en zijn vele voorgangers.Dat leidde tot een gebruikt wagenpark waar geen gebruikte autokoper op zit te wachten. Dat, meneer Wiebes, is de oorzaak dat er auto’s uit het buitenland worden gehaald! Dat bij het importeren BPM wordt ontweken via constructies is nogal een boute uitspraak in dit kader. Het opzetten van een constructie om te ontwijken is niet toegestaan. Ontwijken màg, maar constructie mag niet. Ontduiken; dat mag natuurlijk helemaal niet.

Dat het om 150.000 relatief nieuwe auto’s gaat, is ook een misvatting. 150.000, moet 138.684 zijn. Het aandeel “relatief nieuwe auto’s” (DET van 2013-2015) hierin bedraagt 45.038  auto’s*. Wiebes maakt aldus weer stemming zonder daarbij zijn cijfers te kennen. Feitelijk informeert hij de Kamer onjuist! En dat is -alleen al in het kader wat onze aandacht heeft, de BPM- bijzonder kwalijk….


Vergunninghouders: Fout aangifte advies

De belastingdienst heeft een nieuw wapen in de strijd tegen auto import bedacht. Dit keer wel een heel ernstig foute! Vooralsnog is dit enkel toe te passen op zgn. Artikel 8 BPM Vergunninghouders. Als u BPM aangifte op “normale wijze” doet en dus geen BPM vergunninghouder bent, is dit bericht vooralsnog voor u minder actueel. 

Wat is er aan de orde? Vergunninghouders doen bij registratie van een te importeren auto feitelijk nog geen BPM aangifte. In plaats daarvan doen zij “Melding BPM”. Op basis van de melding en de RDW inschrijving wordt een niet tenaamgesteld kenteken afgegeven. Pas nadat de BPM vergunninghouder de onderhavige auto heeft verkocht, doet zij in de maand volgend op de tenaamstelling, de feitelijke aangifte. 

Ambtenaren sturen vergunninghouders momenteel brieven met de titel “Herrekend bruto BPM-bedrag/gewijzigde gegevens”. In deze brieven wordt de vergunninghouder geadviseerd om de gewijzigde gegevens ten aanzien van de aangifte over te nemen in zijn maandaangifte. Daarbij zou hij de gegevens van zijn aanvankelijke melding dienen te laten vervallen. Doet de vergunninghouder dat, dan zou dat een instemming zijn met de mening van de inspecteur dat de aanvankelijke melding onjuist is geweest. Daarvan kan natuurlijk NOOIT sprake zijn geweest. De melding is, net als de gebruikelijke aangifte, stellig, overtuigend en zonder voorbehoud. Volgt de vergunninghouder het “advies” op, dan voorkomt hij een mogelijke naheffing en eventuele boete. Naar onze overtuiging is het advies buitengewoon onwettig. De inspecteur mag NOOIT de aangever adviseren om zijn aangifte aan te passen. 

Ons advies: volg uw eigen melding in de maandaangifte. Mocht er sprake zijn van een naheffing, kunt u die met vertrouwen tegemoet zien. Uw aangifte was immers stellig, overtuigend en zonder voorbehoud. Juist derhalve! 

Heeft u vragen of een BPM naheffing? Richt u vrijblijvend tot de juristen van Euro Auto Logic B.V.

Euro Auto Logic: www.euroautologic.nl


BPM toch weer niet afgeschaft - Autobrief 2

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de langverwachte Autobrief II naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief schetst hij de plannen voor de autobelastingen voor de periode 2017 tot en met 2020. Dit zijn de belangrijkste conclusies.

Vergroening zorgt voor verstoring

De afgelopen jaren werd het fiscale beleid voor auto’s gekenmerkt door vergroening. Dat heeft geleid tot een complex systeem en tot marktverstoring. De staatssecretaris ziet verder dat de autobelastingen geen efficiënte bijdrage meer leveren aan een schoner en zuiniger wagenpark en voor instabiele belastinginkomsten zorgen.

Het kabinet wil de autobelastingen daarom van 2017 tot en met 2020 eenvoudiger maken, gericht op een stabiele stroom aan belastinginkomsten en met meer milieuwinst. Dat doet het kabinet door de autobelastingen minder afhankelijk te maken van CO2-uitstoot.

Bijtelling wordt vereenvoudigd

Concreet betekenen de plannen dat de bijtelling voor volledig elektrische auto’s op 4% blijft (vanaf 2019 tot een catalogusprijs van € 50.000). Plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram/km gaan bij een eerste tenaamstelling in 2017 naar 17% bijtelling, in 2018 naar 19% en in 2019 naar 22% bijtelling. Voor alle andere auto’s gaat de bijtelling per 2017 naar 22%.

BPM blijft en motorrijtuigenbelasting wordt verlaagd

De aanschafbelasting BPM gaat stapsgewijs naar beneden met in totaal 12% in 2020 en wordt in tegenstelling tot eerdere geruchten niet volledig afgeschaft. Althans niet in de periode tot en met 2020.

Het tarief van de motorrijtuigenbelasting daalt in 2017 voor alle personenauto’s met 2%. Eigenaren van oude diesels die zonder fabrieksroetfilter zijn geleverd, gaan vanaf 2019 meer betalen. Voor plug-in hybrides tot en met 50 gram/km blijft het half-tarief dat in 2016 gaat gelden, ook in 2017 en 2018 nog van kracht. Wel vervalt dan de forfaitaire aftrek van 125 kg op het gewicht van de auto. Voor 2019 en 2020 komt er voor deze auto’s in plaats van het half-tarief een forfaitaire aftrek van 300 kg op de gebruikelijke tariefindeling van de MRB.

De wetsvoorstellen die uit de Autobrief II voortvloeien worden dit najaar in de Tweede Kamer behandeld. De nieuwe wetgeving gaat dan per 2017 in.


Wijzigingen BPM 2016?

Voor het éérst sinds jaren is het rond de jaarwisseling lekker rustig op het gebied van BPM in relatie tot import van gebruikte auto’s. Er verandert namelijk helemaal niets. Wat er wél veranderd, treft nieuwe auto’s die vanaf 2016 voor het eerst geregistreerd gaan worden. Die auto’s treft enige verhoging van de Bruto BPM. Vervelend voor de kopers van nieuwe auto’s in 2016 maar goed nieuws voor de importeurs van jonge gebruikte auto’s. Dit schept namelijk, zéker in de eerste helft van 2016, perfecte mogelijkheden voor de jong-gebruikt-autoverkopers.

Waar in de laatste maanden, tot aan de dag van het schrijven van dit artikel (laatste dag v.h. jaar) de nieuw-auto-verkoop zich over de kop werkte om voor einde van het jaar nog een flink aantal auto’s te verkopen, te registreren én af te leveren, kan de gebruikte-auto-verkoper van die hause in 2016 nog lekker door profiteren.

Voor wié het zich niet realiseert; óók als u in 2016 een jong gebruikte auto uit 2015 inkoopt, geniet de koper het voordeel van én een stuk afschrijving én de bijtellingsnorm van 2015! Deze laatste gaat namelijk in voor een periode van 5 jaar op de dag van éérste registratie al dan niet in het buitenland. Bent ù er klaar voor om door te genieten van deze geweldige mogelijkheden voor de autoverkoop én de zakelijke autorijder?

Wel even belangrijk te weten: klik hier “Wanneer is een auto nieuw voor de BPM?”. De Belastingdienst vindt namelijk, niet zelden zéér onterecht, dat een gebruikte auto tóch nieuw zou zijn. Wij adviseren u graag vooraf.

Wij van BBP zijn er klaar voor om dit potentiële succes voor u te begeleiden.


Rally Dakar 2016

Voor het 5e jaar op rij maakt BBP het Dakar avontuur van Jan “Jantje” Lammers mee. Dit keer rijdt Jan in dienst van het Ginaf Rally Power Team. Dat betekent dat Jan dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, op basis van top-materiaal ambitieuze verwachtingen heeft en kan hebben! De Kamazzen en de IVECO’s zullen lastig te verslaan zijn, maar in een Rally waarin het alle kanten op kan gaan, is alles mogelijk. We laten ons verrassen en gaan het weer meemaken. Twee weken lang vanaf 3 januari.


De meest gestelde vragen over auto import (deel 5)

De vragen die in dit deel beantwoord worden zijn:

 • Ik ga een bedrijfsauto importeren. Moet ik BPM betalen?
 • De auto die ik wil importeren is nog minder dan 3 maanden oud en/of heeft minder dan 3.000km gereden. Hoeveel BPM moet ik betalen en is deze nieuw zoals de Belastingdienst zegt?
 • Wanneer is een auto BPM vrij? Moet ik BPM aangifte doen als de resterende BPM 0,- bedraagt?

Ik ga een bedrijfsauto importeren. Moet ik BPM betalen?

Een veelgehoorde opmerking is dat er bij bedrijfsauto’s/auto’s met een zogenaamd “grijs kenteken” tot en met 3500kg totaal gewicht geen BPM berekening nodig is omdat er geen BPM op dit soort auto’s zit. Dat is onjuist. Ook op bedrijfsauto’s wordt BPM berekend. De BPM van een “grijs kenteken” wordt wel op een andere manier berekend dan bij een “geel kenteken”. En bedrijfsauto’s van voor 1 juli 2005 zijn vrijgesteld van BPM. Dat betekent dat er voor bedrijfsauto’s van voor 1 juli 2005 geen BPM-aangifte gedaan wordt als deze geïmporteerd worden en er geen BPM betaald dient te worden. Voor alle bedrijfsauto’s van na 1 juli 2005 dient dus altijd BPM aangifte gedaan te worden.

Indien de bedrijfsauto voldoet aan de eisen van de Belastingdienst (zie hier de eisen, belangrijk om dit voor de aankoop te controleren!) en van na 1 juli 2005 is moet er voor deze bedrijfsauto een zogenaamde “opgave bruto BPM” opgesteld worden. De te betalen rest BPM wordt berekend op basis van de forfaitaire afschrijvingstabel. Bij “grijs kenteken”-auto’s is het zo dat deze tabel gelijk loopt met de tabel van “geel kenteken”-auto’s. Echter is de BPM na 5 jaar afgeschreven en valt deze in één keer terug naar € 0,- na 5 jaar. Concreet betekent dit dat bedrijfsauto’s met een 1e toelating van 5 jaar of later voor de import/ datum “opgave bruto BPM” € 0,- rest BPM te betalen overhoudt, maar er dient dus nog wel BPM aangifte gedaan te worden.

Voor een ondernemer geldt dat deze geen BPM betaalt bij import/aankoop van een bedrijfsauto. Een ondernemer krijgt vrijstelling van BPM indien deze voldoet aan de eisen van de Belastingdienst om als ondernemer aangemerkt te worden. Dit betekent onder andere dat de bedrijfsauto voor meer dan 10% van de kilometers voor de zaak gebruikt wordt. Anders moet ook een ondernemer BPM betalen. Ook als de ondernemer binnen 5 jaar na de datum 1e toelating de bedrijfsauto verkoopt aan een particulier moet de ondernemer rest BPM betalen op het moment van verkoop op basis van de afschrijvingstabel.

Een particuliere koper van een “grijs kenteken”-auto betaalt op basis van de forfaitaire afschrijvingstabel de rest BPM indien de auto jonger is dan 5 jaar (datum 1e toelating). Indien de auto ouder is dan 5 jaar betaalt ook de particulier geen BPM, maar dient er nog steeds een “opgave bruto BPM” gedaan te worden. Indien de auto gebruikt wordt voor gehandicapten vervoer kan de BPM terug gevraagd worden via de Belastingdienst via dit formulier.

Let op bij campers. Campers worden voor de rest BPM berekend als een “geel kenteken”-auto. Campers hebben dus geen vrijstelling indien ze van voor 1 juli 2005 zijn en ook is de BPM niet € 0,- na 5 jaar. Bij campers verloopt de berekening van de bruto BPM op basis van een bedrijfsauto, echter het verloop van de rest BPM is gelijk aan een personenauto. Bij campers wordt geen “opgave bruto BPM” gedaan maar een “aangifte BPM” en “berekening BPM” gedaan zoals bij een personenauto.

De auto die ik wil importeren is nog minder dan 12 maanden oud en/of heeft minder dan 3.000km gereden. Hoeveel BPM moet ik betalen en is deze nieuw zoals de Belastingdienst zegt?

Hoeveel BPM u moet betalen is afhankelijk van de CO2-uitstoot. Een auto jonger dan 3 maanden valt in het tarief van het jaar van de datum 1e toelating. Sinds 2013 is de hoogte van het BPM bedrag volledig bepaald door de hoogte van CO2-uitstoot van de auto. Volgens verschillende systemen is een auto volgens de Belastingdienst nieuw voor de BPM-berekening als deze jonger is dan 12 maanden en/of minder dan 3.000km heeft gereden. Uiteraard is een auto van 11 maanden oud met een buitenlandse registratie en kilometers op de teller niet nieuw. Deze is niet als nieuw te verkopen en is dus ook niet nieuw voor de BPM. Hetzelfde geldt voor een auto van 1 maand oud met 5.000km op de teller. Hier is al meerdere keren een uitspraak over gedaan door verschillende rechtbanken. In ons artikel bij de veelgestelde vragen wordt al ingegaan op wanneer wel en wanneer een auto niet nieuw is voor de berekening van de BPM. Concreet betekent dit dat een auto die voldoet aan deze voorwaarden niet nieuw is voor de BPM-berekening:

De auto moet daadwerkelijk gebruikt zijn door een eerdere buitenlandse eigenaar (dus niet zijnde de Nederlandse importeur)

De auto moet eerder in het buitenland door een eerdere buitenlandse eigenaar zijn geregistreerd in het land van herkomst

De auto moet geleverd / gefactureerd zijn als een gebruikte auto

De auto moet geleverd zijn voor de prijs van een gebruikte auto (dus niet tegen nieuwprijs)

De auto moet daadwerkelijk gereden hebben op de weg en dus kilometers op de teller hebben staan (hoeveel is niet nader te zeggen of af te bakenen maar nul kilometer leidt al snel tot discussie)

Indien alle bovenstaande punten van toepassing zijn is een auto niet meer nieuw en kan deze voor de daadwerkelijke waarde via een koerslijst, tabelaangifte of taxatierapport aangegeven worden. Neem bij twijfel altijd even contact met ons op.

Wanneer is een auto BPM vrij? Moet ik BPM aangifte doen als de resterende BPM 0,- bedraagt?

Als de forfaitaire afschrijvingstabel gevolgd wordt is een auto BPM vrij na 17 jaar en 6 maanden. Officieel volgens de wet is een auto na 25 jaar BPM vrij. Na 9 jaar en 6 maanden is de resterende BPM nog 92% van de bruto BPM. Daarna wordt er elke maand 0,083% in mindering gebracht, waardoor er na deze periode van 9 en een half jaar nog 8 jaar lang rest BPM betaald dient te worden totdat de auto 17 en 6 maanden is. Daarna is de afschrijving dus 100%. Echter dient er altijd BPM aangifte gedaan worden, hoe oud het voertuig ook is en ook als de resterende te betalen BPM € 0,- is. Alleen bij bedrijfswagens tot 3500kg die van voor 1 jul 2005 zijn is BPM aangifte doen niet nodig. Bij alle overige voertuigen is BPM aangifte dus wel nodig. Ook klassiekers ouder dan 25 jaar moeten nog steeds gewoon een BPM aangifte en BPM berekening formulier invullen en inleveren bij de Belastingdienst bij import in Nederland, ondanks dat het te betalen BPM bedrag € 0,-.


De meest gestelde vragen over auto import (deel 4)

De vragen die wij in dit deel verder gaan toelichten zijn:

 • Ik heb een auto gezien in Amerika/buiten Europa gezien. Hoe importeer ik die auto naar Nederland?
 • Heeft een taxatierapport voor mijn auto wel nut? Ik zie geen schade.
 • Ik weet de CO2-uitstoot niet. Waarom is de CO2-uitstoot belangrijk voor het berekenen van de BPM?

Ik heb een auto gezien in Amerika/buiten Europa gezien. Hoe importeer ik die auto naar Nederland?

Indien u een auto importeert naar Nederland vanuit een land binnen de EU of één van de EVA-landen (deze vindt u hier) dan is het importproces relatief recht-toe-recht-aan. Zolang er een registratie (dus een kentekenbewijs) bij zit van één van deze landen dan kunt u zonder lastige omwegen de keuring bij elk willekeurig RDW-station laten uitvoeren. Als er geen kentekenbewijs van één van deze landen bij het voertuig zit dan is het proces een stuk ingewikkelder. Er dient dan namelijk een individuele keuring te worden gedaan door de RDW in Lelystad op het testcentrum. Dit kan dus niet op elk willekeurig RDW keuringsstation. De kosten hiervan zijn ook beduidend hoger aangezien het voertuig individueel gekeurd wordt op alle punten die van belang zijn om te voldoen aan de eisen in Nederland/Europa. Zoals u zult begrijpen is dat een langdurig en kostbaar traject. Er zijn een aantal uitzonderingen op deze regel dat de auto naar Lelystad moet voor de individuele keuring als deze van buiten een EU/EVA-land komt:

de auto wordt als verhuisgoed meegenomen vanuit een ander land dan een EU/EVA-land (hier en hier meer informatie hierover)

de auto heeft in het verleden al een Nederlands kenteken gehad

de auto heeft een eerste registratie die ligt voor 01-01-1998

de auto heeft een Europese typegoedkeuring (vraag het CVO (Certificaat van Oorsprong) op bij de importeur van het merk auto dat u importeert)

Naast deze extra kosten van de keuring moet u ook rekening houden met de BTW en invoerrechten die betaalt moeten worden (zie hiervoor ook deel 2 over BTW), de transportkosten naar Nederland en de kosten voor het vervangen van onderdelen/ombouwen van het voertuig om te voldoen aan de eisen om een kenteken te krijgen. De makkelijkste weg om een Nederlands kenteken te krijgen is om de auto via Duitsland in te voeren. De eisen om daar een kentekenbewijs te krijgen zijn wat eenvoudiger dan in Nederland. Zodra er een Europees kenteken op zit neemt de RDW deze gegevens over. Er zijn gespecialiseerde bedrijven die zicht specifiek met import vanuit Amerika bezig houden. Zij kunnen u verder assisteren met al deze processen. Let altijd wel goed op of het voordeel uiteindelijk nog heel groot is. Bij specifieke auto’s die niet in Europa zijn geleverd is het voordeel uiteraard een uniek voertuig wat hier niet te koop is. Betreft het echter een auto die ook gewoon in Europa geleverd is dan valt het voordeel van (wellicht) een wat lagere prijs vaak weg tegen het feit dat de rest BPM die betaalt moet worden vele malen hoger is dan bij een Europese uitvoering.

Onze ervaring is dat Amerikaanse auto’s een hoge CO2-uitstoot hebben en daardoor dus een hoog (soms zelfs extreem hoog) bruto BPM bedrag hebben. De te betalen rest BPM is dan vaak ook nog een behoorlijke kostenpost. Het kan zo maar zo zijn dat een Amerikaanse uitvoering van een Europees merk 50-100 gram meer CO2-uitstoot heeft dan de Europese uitvoering. Hierdoor vervalt het voordeel vaak voor een groot gedeelte. En zorg er voor dat u weet wat u koopt. Op www.carfax.eu kunt u via het chassisnummer de gegevens van een auto uit Amerika opvragen. Hier kunt u precies zien wat de historie is van de auto.

Om een auto vanuit Amerika te importeren moeten er dus een aantal extra stappen ondernomen worden. Dit is absoluut niet onmogelijk, maar laat u goed inlichten voordat u hieraan begint.

Heeft een taxatierapport voor mijn auto wel nut? Ik zie geen schade.

Het is mogelijk om op 3 manieren aangifte van de BPM te doen bij de Belastingdienst. Dit kan via de forfaitaire afschrijvingstabel, via een koerslijst of via een taxatierapport. Of een taxatierapport nuttig is ligt aan meerdere factoren. Een reden om een taxatierapport op te laten stellen is als het voertuig meer schade heeft dan inherent aan de leeftijd en kilometers. Om te bepalen of schade wel of niet inherent is kunt u een taxateur inschakelen. Een goede taxateur kan bepalen welke schade wel en welke schade niet normaal is bij de leeftijd en de kilometers van het voertuig. De taxateur zal gaan bepalen welke waarde verminderende factoren van belang zijn om de juiste werkelijke waarde van het voertuig te bepalen. En schade kan ook niet zichtbaar zijn. Denk hierbij aan motorschade, waardevermindering vanwege het feit dat het een huurauto is geweest (zoek maar eens op Youtube naar “rental car” en u zult begrijpen waarom dit waarde verminderend is), achterstallig onderhoud etc. etc. De taxateur zal al deze factoren meenemen om de handelsinkoopwaarde te bepalen in zijn rapport. Ook kan het zijn dat een voertuig niet direct geregistreerd is in het buitenland maar langere tijd zonder kentekenplaten gebruikt is. Uiteraard zal hiervoor bewijs geleverd moeten worden maar als dat voorhanden is kan daar op basis van een taxatierapport rekening gehouden met dit feit om de waarde te bepalen.

Als een voertuig niet voorkomt in een koerslijst kan deze ook op basis van een taxatierapport geïmporteerd worden. De daadwerkelijke waarde van het voertuig kan lager liggen dan aan de hand van de forfaitaire tabel als afschrijving wordt gehanteerd. Op basis van een taxatierapport kan dan de waarde bepaald worden, ook als het voertuig geen schade heeft. Ons advies is om altijd even met ons contact op te nemen om voor u een berekening te maken. Wij zullen u altijd adviseren wat voor u de meest gunstige manier van BPM aangifte is voordat u kosten maakt.

Ik weet de CO2 uitstoot niet. Waarom is de CO2 uitstoot belangrijk voor het berekenen van de BPM?

Op 24 december 1992 is de wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen aangenomen. Dit is het begin van de BPM regeling zoals wij die nu nog kennen. Tot en met 31 januari 2008 is er weinig in de berekening van de BPM veranderd. Er waren wat verschillende aftrekposten gedurende die verschillende periodes, maar het grootste gedeelte van de BPM bestond uit 45,2% van de netto catalogusprijs van de auto (dit is de waarde zonder BTW en BPM). Vanaf 1 februari 2008 is er pas wat veranderd in de berekening van de BPM. Er wordt toen (iets) meer gekeken naar het milieu waarbij er een CO2-toeslag werd berekend naast o.a. 42,3% BPM van de netto catalogusprijs.

Het percentage BPM van de netto catalogusprijs is gedurende periode 2008 t/m 2012 langzaam aan steeds verder verlaagd van 42,3% in 2008 naar 11,1% in 2012. De CO2-toeslag is echter steeds belangrijker geworden. Sinds 2013 bepaalt de CO2-uitstoot van een auto volledig het bruto BPM bedrag. De netto catalogusprijs van de auto heeft geen invloed meer op de hoogte van het bruto BPM bedrag sinds 2013. Om een BPM berekening te maken die klopt is het dus belangrijk dat wij de juiste CO2-uitstoot weten. Zonder CO2-waarde is het niet mogelijk om een correcte BPM berekening te maken. De CO2-waarde vindt u op het buitenlands kentekenbewijs bij code V7 of op het CVO van de auto.


De meest gestelde vragen over auto import (deel 3)

De vragen die wij in dit deel verder gaan toelichten zijn:

 • Ik heb de BPM al berekend op website “X” en ik kom uit op een rest-BPM van “Y” euro. Klopt dit?
 • Hoe zit het met ernstige schade aan de auto in combinatie met import en een WOK-melding? Wat betekent dat voor mij?
 • Welke gegevens zijn nodig voor een BPM berekening en waar vind ik die?

Ik heb de BPM al berekend op website “X” en ik kom uit op een rest-BPM van “Y” euro. Klopt dit?

Op internet zijn er heel veel BPM calculators te vinden. Dit zijn geautomatiseerde systemen waarvan de uitkomst vaker niet dan wel klopt. Het lastige van een BPM calculator is dat deze niet rekening houdt met vele factoren die van invloed zijn op de BPM. Naast het feit dat de nieuwprijs inclusief opties moet kloppen, is de juiste bruto BPM van belang. Het is mogelijk om het voor u meest gunstige BPM regime te kiezen dat geldig was tussen de datum eerste toelating en datum van uw BPM aangifte. Daarnaast is het van belang dat de juiste manier van BPM aangifte gekozen wordt. Is de forfaitaire afschrijvingstabel de meest gunstige manier van aangifte? Is er wellicht toch een koerslijst die de waarde van de auto (en dus de afschrijving) beter benaderd? Is de CO2-uitstoot afwijkend van de bekende CO2-uitstoot in Nederland? Heeft de auto schade? Er zijn dusdanig veel factoren die van belang zijn dat u zult begrijpen dat een geautomatiseerde calculator nooit de juiste berekening kan maken.

Het beste is om per auto een juiste berekening te laten maken door een taxateur/auto import adviseur die snapt hoe het werkt en die rekening kan houden met al deze factoren. Een taxateur van BBP bekijkt samen met u wat voor u de meest gunstige manier van aangifte is en zal rekening houden met al deze factoren. Het advies dat hij geeft is voor u altijd het meest gunstig en de berekening die gemaakt is zeer nauwkeurig. Geen één auto is hetzelfde. U kunt altijd kosteloos via info@bbpartners.nl, via het aanvraagformulier of via WhatsApp een berekening laten maken. Een van onze taxateurs neemt dan contact met u op.

Hoe zit het met ernstige schade aan de auto in combinatie met import en een WOK-melding?

WOK betekent Wacht Op Keuren. Een zogenaamde WOK-status op een voertuig wordt in het kentekenregister geregistreerd en blijft zichtbaar als het kentekenregister wordt geraadpleegd.

Er zijn sinds 1 juli 2013 twee types WOK-status: WOK 1 en WOK 2. Erg verwarrend natuurlijk allemaal en wat is nu wat? Op de website van de RDW is er maar weinig te vinden over WOK en verder komt er bij een zoekopdracht ook maar weinig naar voren. Uiteraard hebben wij al eerder een uitgebreider artikel geschreven over de nieuwe WOK-regeling (hier) en wij zullen nu nog eens duidelijk uitleggen hoe dit werkt.

Op het moment dat een voertuig ernstige schade ondervindt door een ongeluk kan de politie en/of de RDW een WOK-status plaatsen op een kenteken. Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen een WOK-status verzoek doen bij de RDW. Op het moment dat een voertuig een WOK-status heeft ziet een medewerker van een RDW erkend bedrijf of de medewerker van het kentekenloket dit direct bij een tenaamstelling op een nieuwe eigenaar of bij het opnemen in de bedrijfsvoorraad van het autobedrijf. Diegene is ook verplicht dit te melden aan de nieuwe eigenaar. Op het moment dat het voertuig is hersteld wordt de WOK-status van het voertuig gehaald zodat deze weer tenaam gesteld kan worden zonder melding. Echter blijft de historische WOK status wel zichtbaar in het kentekenregister. Dit systeem zorgt ervoor dat ernstige schade auto’s dus altijd herkenbaar blijven. Bij een importauto wordt dit dus altijd geregistreerd, bij een Nederlandse auto is het maar net de vraag of deze die WOK-status ook krijgt. Dit zal de politie of de verzekeringsmaatschappij moeten doen.

Er zijn dus een tweetal WOK-statussen: WOK 1 en WOK 2.

WOK 1

Een WOK 1 status betekent dat een auto ernstige schade heeft. De volgende 7 punten zijn van belang voor een WOK 1:

Onder een schadevoertuig wordt in ieder geval verstaan een voertuig:

  • waarvan de dragende carrosseriedelen ernstig zijn vervormd;
  • waarvan de langsbalken van het chassis ernstig zijn vervormd;
  • waarvan één of meer deurstijlen ernstig zijn vervormd;
  • waarvan het dak is verwijderd of de deur- of raamstijlen zijn doorgeknipt;
  • waarvan één of meer wielophangingen ernstig zijn vervormd in combinatie met één van de overige punten;
  • met ernstige brand- of waterschade, of
  • waarvan het frame ernstig is beschadigd;

Als één van deze punten geldt voor de auto die wordt geïmporteerd dan volgt een WOK 1 status. Het is aan de RDW medewerker om de mate van ernst te bepalen van de schade aan het voertuig. Dit zorgt natuurlijk voor een bepaalde mate van willekeur en interpretatie van de RDW medewerker of een voertuig wel of niet de WOK 1 status ontvangt.  Op het moment dat een WOK 1 wordt afgegeven wordt er geen zogenaamde RDW-werkorder afgegeven en is BPM aangifte niet mogelijk. Als u dus een auto importeert met dusdanige ernstige schade dat deze vrijwel zeker een WOK 1 krijgt, dan is het verstandig om deze reeds voor het gedeelte waarop de WOK 1 valt deels te repareren voordat u naar de RDW gaat zodat u wel aangifte kan doen (en vrijwel altijd natuurlijk met een taxatierapport zodat u niet te veel BPM betaalt). Bij auto’s met schade wordt altijd foto’s gemaakt door de RDW. Deze foto’s worden in het kentekenregister aan het kenteken gelinkt, zodat de schade dus zichtbaar blijft in het kentekenregister. Op het moment dat een WOK 1 wordt afgegeven zal de auto voor herkeuring moeten worden aangeboden aan de RDW op het moment dat deze gerepareerd is. Deze herkeuring kan slechts bij een aantal RDW-vestigingen, namelijk Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Elsloo, Veldhoven, Zwijndrecht of Zwolle waar ze over de juiste apparatuur beschikken. Na de herkeuring vervalt de WOK 1 status (deze blijft dus wel zichtbaar in de historie van de auto) en kan de auto de openbare weg op. Een WOK 1 status zorgt dus voor meer kosten (2 keer keuren bij de RDW) en vertraging in het hele proces. Daarnaast kleeft er een negatieve historie aan de auto doordat zichtbaar is dat deze een WOK-status heeft gehad (en dus ernstige schade. Let op: er is in de historie geen verschil in WOK 1 of WOK 2 zichtbaar). Aan de andere kant is de te betalen rest BPM natuurlijk laag (door de lage restwaarde met schade) en als de reparatie relatief goedkoop kan zijn de totale kosten natuurlijk ook lager dan een auto zonder schade.

WOK 2

Een WOK 2 status is een relatief nieuw begrip. Op 1 juli 2013 is er een nieuwe regeling ingegaan bij de RDW waarbij auto’s naast een WOK 1 nog een WOK status kunnen krijgen. Hier is online vrijwel niks over te vinden. Het is ons ook onduidelijk of WOK 2 alleen bij import auto’s wordt toegepast maar dit lijkt er wel op. Uit deze brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu lijkt dit zo te zijn. Een WOK 2 status wordt toegepast op voertuigen met ernstige verkeersonveilige schade. Tsja, dat is natuurlijk lastig te bepalen wat dat precies is. Wij houden het met name op de veiligheidssystemen die goed moeten functioneren (airbags, ESP, remsystemen etc.) en uiterlijke zaken, zoals een ernstig beschadigde voorruit, verlichting die defect is/ontbreekt/beschadigd is, kromme velgen, scherp uitstekende delen etc. Als één van deze zaken van toepassing is op de te importeren auto kan deze een WOK 2 status ontvangen. Aangezien er geen duidelijk lijst is wat binnen de WOK 2 valt is het altijd lastig om op voorhand te bepalen of de auto deze status zal gaan krijgen. Op zich is er niks mis met een WOK 2 status, de BPM aangifte kan gewoon plaats vinden omdat de RDW de werkorder nu wel afgeeft en de herkeuring kan op elk RDW station uitgevoerd worden (ook zonder afspraak tussen 8.00 -12.00u) zodra de auto gerepareerd is om de WOK status op te heffen. Het grootste nadeel is echter dat  deze WOK status ook zichtbaar blijft in het kentekenregister. Er is in het kentekenregister echter niet te zien of het een WOK 1 of een WOK 2 status betrof, wat uiteraard nogal een essentieel verschil is. Zo kan het zo maar zijn dat een auto een WOK 2 status ontvangt vanwege een gebarsten voorruit. Dit blijft zichtbaar en als deze bewuste auto dan later wordt aangeboden is de WOK status nog wel zichtbaar. De eerste reactie is dus dat deze ernstige schade moet hebben gehad terwijl alleen de voorruit gebarsten was. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Het is goed dat er zichtbaar is dat een auto ernstige schade heeft gehad, maar in WOK 2 valt nogal het een en ander dat niet echt als ernstig beschouwd kan worden. En WOK 2 wordt (of lijkt in ieder geval) alleen toegepast bij import auto’s. Een groot nadeel dus, waar wij nog mee bezig zijn om hier verandering in te brengen. Een WOK status wordt in de branche toch als een ernstig gebrek gezien.

Welke gegevens zijn nodig voor een BPM berekening en waar vind ik die?

Om een nauwkeurige berekening te maken van de BPM die betaalt moet worden als u een auto wilt importeren zijn een aantal factoren belangrijk. Bij voorkeur ontvangen wij een link naar de website waar de auto te koop staat aangeboden. Op de website van de aanbieder vinden wij de meeste gegevens die wij nodig hebben. Daarnaast hebben we dan gelijk een beeld van de auto naar aanleiding van de foto’s en kunnen wij goed zien welke opties er op de auto aanwezig zijn. De volgende gegevens hebben wij minimaal nodig om een nauwkeurige berekening te maken:

 • Merk/type/uitvoering
 • Opties op de auto die vanuit de fabriek zijn gemonteerd
 • Datum 1e toelating in het buitenland
 • Transmissie (handgeschakeld/automaat)
 • Brandstof (benzine/diesel)
 • Motorvermogen (in kW’s of PK’s)
 • Kilometerstand
 • CO2-uitstoot

Indien u de auto nog niet heeft gekocht vindt u deze gegevens meestal in de advertentie van de auto. Als dit niet (helemaal) het geval is kunt u deze gegevens uiteraard ook bij de verkoper opvragen. Het is altijd verstandig om, voordat u de auto koopt, een berekening door ons te laten maken. U weet dan wat het BPM bedrag ongeveer gaat worden als al de gegevens kloppen die u aan ons heeft doorgegeven.

Indien u de auto wel al heeft gekocht vindt u de meeste gegevens op het kentekenbewijs. U vindt hier in deze download een aantal voorbeelden van buitenlandse kentekens met daarop aangegeven de gegevens die nodig zijn voor een berekening. Als het een auto betreft die door een Europese fabrikant is gemaakt kunnen wij op basis van het chassisnummer ook de uitvoering en de opties achterhalen, echter niet bijvoorbeeld de datum 1e toelating en de CO2-uitstoot. Ook kunt u eventueel een zogenaamd CVO (Certificaat van Overeenstemming) ontvangen van de verkoper. Het CVO is een document waarop alle technische gegevens staan van de auto. Dit document wordt op chassisnummer uitgegeven. Een CVO kunt u opvragen bij de fabrikant via de importeur van het merk van de auto als u deze niet ontvangen heeft van de verkoper.

Ons belangrijkste advies is om altijd van te voren een berekening te laten maken, zodat u niet voor verrassingen komt te staan als u straks BPM aangifte gaat doen. En zorg ervoor dat de gegevens bij aanschaf ook hetzelfde zijn zoals deze gebruikt zijn bij berekening. Een afwijkende CO2 kan zomaar een verschil van een paar honderd of duizenden euro’s verschil maken bij de uiteindelijke BPM aangifte.


De meest gestelde vragen over auto import (deel 2)

De vragen die wij in dit tweede deel verder gaan beschrijven zijn:

Hoe kan ik BPM aangifte doen en wat moet ik allemaal meesturen?

Hoe lang duurt het voordat ik mijn kenteken heb nadat ik BPM aangifte heb gedaan?

Moet ik BTW betalen bij het kopen van een auto in het buitenland?

Hoe kan ik BPM aangifte doen en wat moet ik allemaal meesturen?

Op het moment dat u een auto importeert moet deze auto eerst naar de RDW om technisch gekeurd te worden. U kunt bij de RDW een afspraak maken voor deze keuring, dat kunt u hier doen op de website van de RDW. Normaal gesproken kunt u op werkdagen tussen 8.00-12.00u terecht bij de RDW zonder afspraak. De RDW zal het buitenlandse kentekenbewijs innemen en u een zogenaamde werkorder geven waarop alle gegevens van het voertuig staan. Hoe dit precies in z’n werk gaat heeft de RDW in een schema verwerkt die u hier kunt vinden. De RDW keuringslocaties vindt u op onze website hier. Op het moment dat de auto gekeurd is door de RDW kunt u alle benodigde papieren in de brievenbus van de Belastingdienst deponeren. Deze brievenbus bevindt zich in de wachtruimte van het RDW keuringsstation. U kunt ook per post de aangifte versturen. De adressen hiervoor vindt u hier.

U moet meesturen voor BPM aangifte:

Elke BPM-aangifte:

 • formulier voor de bpm aangifte
 • formulier bpm berekening
 • kopie van de machtiging (als u voor iemand anders aangifte doet)
 • het formulier dat u van de RDW heeft ontvangen

BPM-aangifte bij afschrijving met een koerslijst:

 • formulier voor de bpm aangifte
 • formulier bpm berekening
 • kopie van de machtiging (als u voor iemand anders aangifte doet)
 • afschrift van de koerslijst
 • het formulier dat u van de RDW heeft ontvangen

BPM-aangifte bij afschrijving met een taxatierapport:

 • taxatierapport
 • formulier voor de bpm aangifte
 • formulier bpm berekening
 • kopie van de machtiging (als u voor iemand anders aangifte doet)
 • kopie inkoopfactuur
 • het formulier dat u van de RDW heeft ontvangen

Belangrijk: doet u BPM aangifte in combinatie met een taxatierapport? Verander dan niks aan de staat van de auto, motor of camper. Deze moet in dezelfde staat blijven zoals deze getaxeerd is totdat u het betaalbericht heeft ontvangen. In het betaalbericht kan een hertaxatie worden aangekondigd. In dat geval dient u het voertuig nog tot en met het moment van hertaxatie in dezelfde staat te laten.

Op het moment dat u de alle formulieren heeft ingevuld en verstuurd heeft u BPM aangifte gedaan. Zorg ervoor dat alle formulieren juist zijn ingevuld en dat u een correct emailadres heeft ingevuld. Op dit emailadres ontvangt u alle correspondentie vanuit de Belastingdienst met betrekking tot de vorderingen van uw aangifte. Ook ontvangt u op dat emailadres het zogenaamde betaalbericht waarin staat aangegeven waarheen u het te betalen BPM bedrag dient over te maken. Nadat u de betaling van de BPM voldaan heeft ontvangt de RDW een zogenaamd fiscaal accoord, waarna het nieuwe kentekenbewijs wordt vrijgegeven en naar u verstuurd wordt. Het enige wat u doen nog hoeft te doen is kentekenplaten laten maken en deze monteren op uw auto.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn kenteken heb nadat ik BPM aangifte heb gedaan?

Nadat u aangifte heeft gedaan voor de BPM zal de Belastingdienst uw aanvraag in behandeling nemen. Normaal gesproken wordt de BPM aangifte die u in de brievenbus van de Belastingdienst bij de RDW heeft gedeponeerd de volgende werkdag bij het Belastingdienstkantoor gebracht. De Belastinginspecteur zal de aangifte gaan verwerken in zijn of haar systeem. Onze ervaring is dat u binnen 4 tot 5 werkdagen nadat u alle formulieren in de brievenbus heeft gedaan een email ontvangt met daarin het zogenaamde betaalbericht. In deze email vindt u de mogelijkheid hoe u het te betalen BPM bedrag kunt overmaken naar de Belastingdienst en welke kenmerken u in uw betaling moet gebruiken om te zorgen dat de Belastingdienst uw betaling kan terug vinden. De Belastingdienst controleert elke werkdag nieuwe betalingen. Zodra u betaling binnen is bij de Belastingdienst zal de Belastinginspecteur zijn “fiscaal akkoord” geven, wat zoveel betekent dat hij de RDW opdracht geeft om het nieuwe kentekenbewijs naar u te versturen. De RDW verstuurt naar het door u opgegeven adres de kentekencard. Hiermee kunt u kentekenplaten laten maken die u op de auto kunt monteren. Kentekenplaten kunt u bij de plaatselijke automaterialen-winkel laten maken (via internet zoeken naar automaterialen i.c.m. uw woonplaats). Al met al duurt het hele proces vanaf het deponeren van de benodigde formulieren tot en met het ontvangen van de kentekencard zo’n 8-10 werkdagen.

Moet ik BTW betalen bij het kopen van een auto in het buitenland?

Nederland is onderdeel van de Europese Unie. Sinds 1993 (naar aanleiding van het verdrag van Maastricht in 1992) is er geen controle meer van goederen die binnen de grenzen van de Europese Unie worden vervoerd en vormt de EU één grondgebied. Binnen de Europese Unie is er vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal en hebben we te maken met de zogenaamde “intracommunautaire leveringen van goederen”.

Er is een verschil tussen iemand die de auto als particulier aanschaft en een auto die door een bedrijf wordt aangeschaft met betrekking tot de BTW. In de basis is het zo dat u geen BTW hoeft te betalen maar er zijn wat uitzonderingen.

Als zakelijke koper wordt de auto exclusief BTW aan u geleverd als dit een BTW-auto betreft. De verkoper is belast met 0% BTW in het andere land van de EU op het moment van verkoop en de koper zal in Nederland BTW moeten aangeven via de BTW aangifte die dan weer als voorbelasting kan worden afgetrokken. Bij een marge-auto (waarbij de BTW reeds is voldaan en de auto dus niet exclusief BTW geleverd kan worden) is geen BTW verschuldigd (let op bij auto’s die jonger zijn dan 6 maanden (factuurdatum t.o.v. datum eerste toelating) of die minder dan 6.000km hebben gereden. In dat geval dient wel BTW betaald te worden over deze marge-auto). Zakelijke kopers verwijzen we in dit kader graag even naar dit artikel op de website van de Belastingdienst.

Als particuliere koper krijgt u niet een BTW-heffing van de Belastingdienst aangezien u niet exclusief BTW kunt kopen in een lid van de EU zonder BTW-nummer. Hierop is 1 belangrijke uitzondering: bent u particulier en koopt u een gebruikte auto in een EU-lidstaat die jonger is dan 6 maanden of minder dan 6.000 km heeft gereden dan wordt deze auto als “nieuw” bestempeld door de Belastingdienst voor de BTW (dus 11 maanden en 3.000km is ook nieuw voor de BTW). De periode van 6 maanden is de periode tussen datum eerste registratie en de factuurdatum wanneer u de auto heeft gekocht en dus niet de datum dat u BPM aangifte gaat doen. Dit geldt overigens alleen voor de BTW en niet voor de BPM (lees hier meer daarover). Dit betekent dat u alsnog een BTW-aanslag ontvangt van (op dit moment) 21% over de aankoopwaarde, ook als u al BTW betaald heeft in een ander land van de EU. U dient, als dit het geval is, ook dit formulier in te leveren bij uw BPM aangifte. Op dit formulier vindt u ook de voorwaarden voor wat onder een vervoermiddel wordt verstaan en wanneer deze als nieuw of bijna nieuw wordt bestempeld. U kunt echter wel de betaalde BTW in het land van herkomst (proberen) terug te vragen. Dit is een lange weg, maar daar heeft u wel recht op. Zorg er dan wel voor dat u de BTW ook op de verkoopfactuur hebt staan. Oftewel, koop zo’n jonge auto dan bij een (auto)bedrijf die de BTW apart specificeert zodat u kunt aantonen dat u de BTW reeds voldaan heeft in het land van herkomst. Een particuliere verkoper kan geen BTW apart specificeren op een verkoopfactuur (dit is dus de prijs inclusief BTW) waardoor u dus 2 keer BTW betaalt.

Een particulier kan wel een factuur uitreiken met 0% BTW. Als zakelijke kopers dient u altijd een factuur te ontvangen van een particuliere verkoper aangezien deze in de administratie bewaard moet blijven. Duitse verkopers kunt u eventueel op deze website laten zien hoe ze excl. BTW een auto kan factureren.

Concreet is het antwoord dus dat u geen BTW hoeft te betalen voor een gebruikte auto die u in één van de Europese lidstaten koopt. Een overzicht van de EU-landen en de uitzonderingsgebieden binnen de EU vindt u hier: Belastingdienst EU-landen.

Koopt u een auto van buiten de Europese Unie dan heeft u te maken met andere regelgeving met betrekking tot de BTW en moet u wel altijd BTW betalen in Nederland. De BTW die u moet betalen voor een voertuig van buiten de EU bedraagt 21% over de douanewaarde. Dit is de waarde die vermeldt staat op de verkoopfactuur + kosten van het transport. Over deze douanewaarde betaalt u naast de BTW ook nog 10% invoerrechten. De douanewaarde kan afwijken doordat de waarde op de verkoopfactuur volgens de Douane niet overeenkomt met de waarde van het voertuig. Het voertuig dient bij de Douane waar deze Nederland binnen komt te worden aangemeld. De BTW dient u te voldoen aan de Douane. Het traject van buiten de EU is dus een stuk lastiger en vaak ook kostbaar.