Wijziging in kosten RDW dienstverlening en logistieke handeling

Sinds wij per maart 2020 te maken hebben met Covid19 en de RDW de zogenaamde 'Corona Noodprocedure' hanteert, is de uitvoeringslast enorm gestegen. Aanvankelijk leek het een tijdelijke procedure maar inmiddels weten we dat deze procedure een blijvertje is. Sinds aanvang hebben wij daar professioneel op ingezet door deze procedure voor u, wanneer u er voor gekozen heeft om ons het hele importtraject te laten uitvoeren, uit te voeren onder de zelfde condities als voor Covid. De praktijk is daarbij echter wél dat wij een 'riante FTE' aan extra werk voor de gedegen invoer hebben moeten inzetten. Het invoerwerk moet foutloos gebeuren op straffe van 'alles opnieuw'. Daarbij levert de procedure ook van uw kant regelmatig vragen op bij onze taxateurs en administratie. Kortom; 'veel extra werk'! Dat maakt dat wij het tarief voor logistieke handeling (opslag en administratieve verwerking wijzigen naar een bruto tarief van € 145,00 exclusief BTW. Indien met u een 'bulk-korting' is afgesproken, wordt deze korting ook daarop toegepast.


Vervalste COC/CVO's leiden tot problemen bij import!

Sinds de WLTP waarde bij import/bpm berekening een hoofdrol speelt, is een Certificate of Confirmity ofwel het Certificaat Van Overeenstemming (verder: CVO) van groot belang om onder andere de juiste WLTP waarde vast te stellen. Om een CVO achteraf in Nederland te verkrijgen is lastig, tijdrovend en kostbaar. Importeurs benadrukken daarom bij hun buitenlandse leveranciers de verstrekking van een CVO. Handige 'bureautjes' springen daarop in door CVO's te leveren. Die zijn niet allemaal zuiver op de graat!

 

Vervalste CVO's
let op afwijking NEDC-klik voor vergroting

Naar nu blijkt, zijn er op partijen auto's uit Frankrijk CVO's in omloop die ronduit vervalst zijn. De RDW heeft daar een neus voor en is daar nu achter gekomen. Begrijpelijk dat zij daar niets mee kunnen. Een CVO is van belang voor voertuigen waarvan de CO2 uitstoot op het kenteken nog als NEDC waarde staat vermeld. Een vals CVO laat vaak een afwijkende NEDC waarde zien dan de onder code V7 op het buitenlandse kenteken vermelde NEDC waarde. Tot nu toe is de afwijking op de CVO óók nog eens potentieel nadelig voor de juiste bpm berekening. Ook laat een vals CVO geen kenbaar watermerk zien wanneer je dat tegen het licht houdt.

Dit toont temeer aan dat import zonder een juiste partner (zoals B&P :-) ) niet heel slim is. Uiteraard weet B&P exact hoé hier mee op een juiste wijze om te gaan. Onder omstandigheden is het zinvol om de door rdw waarde te volgen en toe te passen. Noodzakelijk is dat echter voor de bpm aangifte niet. Uw importadviseur moet dat dan wel begrijpen en toepassen.

De vervalste, malafide CVO's lijken afkomstig van COC-Europe wat een variant lijkt op een bonafide leverancier EuroCOC.

Wij adviseren u dringend om hier extra waakzaam op te zijn! De RDW hanteert na conclusie van een vals CVO de hoogst bekende WLTP waarde uit de range volgens de typegoedkeuring van het voertuig in kwestie.


'Achterstanden' bij RDW en Belastingdienst leiden tot vertragingen

Zowel RDW als Belastingdienst geven aan dat zij kampen met 'achterstanden' die leiden tot vertraagde afgifte van kentekens. Door de Belastingdienst wordt aangegeven dat de oorzaak is gelegen in de omstandigheid dat op de verwerkingslocatie slechts een beperkt aantal mensen in het kantoor kunnen worden toegelaten. Daarbij is het aanbod voor dit moment eveneens heel veel meer dan gebruikelijk. Minder capaciteit en meer aanbod leidt tot behoorlijke vertraging.

Heel vervelend! U mag uw ongenoegen hierover best met ons delen maar er is weinig dat wij er aan kunnen doen. Inmiddels hebben wij bij beide diensten op de relevante posities wel aangedrongen op een oplossing hiervoor. Het blijven echter overheidsdiensten ....


Auto invoer met schade; Hoge Raad oordeelt even hard als bijzonder!

In een al lang slepende procedure tussen een importeur van een schadeauto en de Belastingdienst heeft de Hoge Raad (ons hoogste rechtsorgaan) een opvallende uitspraak gedaan. De zaak handelt om het antwoord op de vraag of op een voertuig met een 'essentieel gebrek' (WOK1 schade) bpm aangifte gedaan kan worden. 'Nee', zo stelt de Belastingdienst en 'Ja' zo oordeelde de Rechtbank Zeeland West Brabant op 24-8-2018  De inspecteur ging tegen deze uitspraak in beroep waarna het Gerechtshof de uitspraak van de Rechtbank bevestigde met haar arrest van 16 januari 2020.  Een en ander dus in het voordeel van de importeur. De inspecteur legde zich niet neer bij dit dubbel bevestigde oordeel en ging in cassatie bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad heeft op 26 maart 2021 een zéér opvallend arrest gewezen dat ditmaal het standpunt van de inspecteur van de Belastingdienst bevestigt.

Dit arrest komt er op neer dat voor een te importeren voertuig met een essentieel gebrek heffing van bpm niet aan de orde is. Een dergelijk voertuig kan en mag immers geen gebruik van de weg maken. Waar deze gedachtegang al niet te volgen is, wordt het nóg meer bijzonder waar de Hoge Raad oordeelt dat wanneer iemand tóch bpm aangifte doet met een dergelijk schadevoertuig, de Belastingdienst kan naheffen op basis van de volledige bruto bpm. Dus; op een dergelijk te importeren schadevoertuig, zal bpm worden nageheven als ware het een nieuw en ongebruikt voertuig. Read more


Recyclingbijdrage op gebruikte auto import; gerechtvaardigd?

Wij worden sinds vorige week veel bevraagd over de Recyclingbijdrage zoals we die al kennen op nieuwe auto's. Per 30 april 2021 gaat de RDW deze eveneens innen op gebruikte auto's die voor het eerst in Nederland worden ingeschreven. Het gaat om een bedrag van € 30,00 per voertuig.

Het lijkt een misvatting te zijn dat deze in rekening te brengen bijdrage strijdig zou zijn met een eerdere recyclingbijdrage-heffing in een andere lidstaat. Wij hebben vooralsnog niet kunnen vinden dat er sprake is van een EU-georganiseerde bijdrage voor recycling van auto's aan het einde van hun bestaan. Door een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) lijkt de bevoegdheid aan de RDW gedelegeerd te zijn om deze € 30 te innen. Daarmee lijkt de gevraagde en door RDW te innen recyclingbijdrage op zijn plaats te zijn. De RDW fungeert slechts als 'kassier voor de overheid'.

Rechtvaardiging is hier te vinden. Daarmee is de inning gerechtvaardigd en verklaard.

Laten we er samen dan maar wat moois van maken .... meer informatie ARN


Auto import 'zonder gedoe'? B&P full-service-import!

U importeert auto's maar u vindt het steeds lastiger worden deze op een eenvoudige manier en tegen een meest redelijk voordelige bpm op kenteken te krijgen? Of; u importeert nog helemaal niet omdat u juist opziet tegen 'het gedoe eromheen'? Weet dan dat B&P u hélemaal kan ontzorgen!  Wij kunnen u zelfs helpen aan ideeën om auto's te vinden, deze hier te krijgen en zo uw voorraad verantwoord op peil te houden. En heeft u vervolgens of misschien wel actueel 'gedoe' met de autoriteiten rond de import, springt B&P als geen ander voor u op de bres.

Dat we onze services bij u op locatie uitvoeren, is bekend. Maar dat we dat óók doen op onze vestiging in Heumen; dat is minder bekend. De 'full-service-import' die we in Heumen leveren, loopt van inname, controle voertuig, aanmelding RDW, aangifte BPM tot aan aflevering in uw showroom. Zorgeloos, comfortabel en zonder gedoe! En; tegen verwaarloosbare kosten!

Maak gebruik van de kennis en ervaring van de onbetwiste Bench-markers op het gebied van BPM taxaties & importdienstverlening. Vraag ons graag wat we voor ú kunnen betekenen als u het gemak wil laten dienen :-) Of bel of app gerust direct met Frank Bolsenbroek op 0653-665474.

Wij zijn er graag voor u!


De B&P - Bennie Solo BorrelQuiz!

Yes! Bijna is het zover!

Aanstaande vrijdag 19 februari om 15.30 vindt de enige echte B&P Bennie Solo Online Borrelquiz plaats! Heb jij jezelf al aangemeld? Je hebt hiervoor tot uiterlijk 18 februari, wees er dus snel bij! Aanmelden kan via mailto:r.bolsenbroek@bbpartners.nl Er zijn nog énkele speciaal voor jou én deze quiz samengestelde Borrelboxen beschikbaar die we nog graag tijdig proberen bij jou te krijgen!

Alvast een voorproefje van aanstaande vrijdag? Bekijk dan de teaser op YouTube https://youtu.be/HBxa5SKz14k

De quiz zal bestaan uit 5 á 6 ronden met ieder 10 -onder andere- auto/bpm gerelateerde vragen. Omdat natuurlijk ook het wedstrijd element niet mag ontbreken zullen wij een aantal leuke prijzen uitreiken aan de winnaars:

  1. een gesigneerd exemplaar van Jan Lammers' Biografie.
  2. een GRATIS taxatierapport
  3. een Thuisbezorgd Cadeaubon

Zonnepanelen op het dak van B&P

Het dak van ons pand in Heumen biedt meer dan genoeg ruimte voor zonnepanelen. Wat in 2019 begon met een idee, is in het voorjaar van 2020 uitgegroeid tot een dak met 257 zonnepanelen. Daar produceren wij 71.120 kwh stroom mee. Dat is ruim meer dan wij verbruiken. Hiermee besparen wij niet alleen flink in onze energiekosten, maar is het ook nog eens een duurzame oplossing.

Benieuwd hoe ons splinternieuwe zonnepanelendak eruit ziet vanuit de lucht? Bekijk dan onderstaande video.

Dit project is gerealiseerd door Solar Value.


De Belastingdienst eist informatie van u? Geef dit niet zomaar!

De Belastingdienst eist informatie van u? Geef dit niet zomaar!

De Belastingdienst vraagt regelmatig met een zogenoemd ‘informatieverzoek’ om bepaalde informatie zoals de aankoopnota, de verkoopnota, de reparatienota’s en zelfs verkoopovereenkomsten. De Belastingdienst stelde zich daarbij op het standpunt dat deze stukken wellicht informatie zouden geven over de door u verschuldigde bpm.

Wanneer de Belastingdienst meent dat er geen gehoor is gegeven aan het informatieverzoek, dan wordt er een ‘informatiebeschikking’ afgeven. Indien tegen deze informatiebeschikking geen bezwaar wordt ingediend, dan staat vervolgens vast dat er niet is voldaan aan het informatieverzoek en wordt de bewijslast omgekeerd. De Belastingdienst kan dan vervolgens in redelijkheid bepaalde aspecten zelf vaststellen.

Euro Auto Logic heeft altijd gemeend dat deze stukken niet opgevraagd mogen worden, althans dat een informatiebeschikking in ieder geval niet afgegeven mag worden. Omdat het een principiële discussie is, zijn er weinig partijen geweest die deze discussie aan

de rechter voor wilden leggen. Gelukkig is er één belastingplichtige bereid geweest deze discussie aan te gaan!

Op 21 januari 2021 heeft gerechtshof ’s-Hertogenbosch (19/00576) dan eindelijk arrest gewezen. Het gerechtshof concludeert dat de Belastingdienst géén gebruik mag maken van een informatiebeschikking om deze gegevens af te dwingen. Wanneer de Belastingdienst u dus vraagt om deze informatie, dan hoeft u deze informatie niet te verstrekken. De Belastingdienst mag vervolgens géén informatiebeschikking afgeven.

Omdat de bewijslast voor schade en andere aspecten die leiden tot een verlaging van de belasting al bij u als aangever ligt, heeft de Inspecteur er geen belang bij om deze stukken op te vragen. Het is en blijft aan u om de waardevermindering aan te tonen!

‘De door de inspecteur opgevraagde stukken zijn dus enkel relevant voor de vraag of belanghebbende bepaalde feiten aannemelijk heeft gemaakt waarvan de bewijslast op belanghebbende rust. Naar het oordeel van het hof heeft de inspecteur bij het opvragen van deze stukken dan geen belang waarop artikel 47 AWR ziet.’

In de basis heeft u een taxatierapport tot uw beschikking om de waardevermindering aan te tonen. Een goed en gedegen taxatierapport blijft dus belangrijk!

 


Kerst Auto

Fijne feestdagen!

Beste relaties, vrienden en vriendinnen,

Graag begin ik, mede namens ons volledige team, met een groot DANK JULLIE WEL! Dank voor jullie fijne en zo gewaardeerde SAMENwerking. Dank voor jullie – al dan niet zakelijke – vriendschap. Dank voor de gezelligheid die we zo graag combineren met dat alles. Meer dan ooit in de herinnering van de meesten van ons is ‘samen’ zo betekenisvol. Maar ook ‘geluk’ is dit jaar meer zeggend dan andere jaren. Als Automotive-branche hebben we dit jaar ontegenzeggelijk veel geluk gehad. Dat behoeft verder weinig toelichting. Ik hoop, en wij hopen samen met u, dat we in 2021 het geluk weer met iedereen mogen delen. Uiteraard wensen wij ook u, uw familie en collega’s fijne feestdagen en een gezond, gelukkig en gezellig 2021!

In verband met de kerstdagen en oud & nieuw hanteren wij de volgende aangepaste openingstijden:

24 december: 08.45 - 16.00
25 december: Gesloten
31 december: 08.45 - 16.00
1 januari: gesloten

Uiteraard kunt u ons gewoon een bericht sturen via onze website, een aanvraag doen voor een BPM berekening via de website en ons een email sturen. Alle berichten die wij op 25 december ontvangen beantwoorden wij op 28 december. Alle berichten van 1 januari zullen wij op 4 januari beantwoorden.

Met hartelijke groet,

Frank Bolsenbroek
Collega’s B&P en EAL