Foto Bolsenbroek & Partners

RDW gaat terug naar identificatie (‘keuren’) op afspraak

De RDW stopt met haar dienst 'KZA' (Keuren Zonder Afspraak). Dit alternatief lijkt nog niet zo heel verkeerd. De invoering binnen de RDW keuringsstations gaat in fases.

Per 1 oktober stopt Arnhem definitief met KZA. Vanaf 1 december 2019 is keuren zonder afspraak op geen enkel RDW keuringsstation meer mogelijk.

Vanaf 1 december a.s. dient iedereen vooraf -online- een afspraak voor identificatie van het te importeren voertuig in te plannen.

Hoe maakt u in het vervolg een digitale afspraak?

 • Ga naar www.rdw.nl/keuren en klik op 'keuringsafspraak maken'.
 • Binnen 10 klikken is een afspraak gemaakt
 • Voor importvoertuigen tot 3500 kg uit een EU-/EVA-land kunt u binnen 1 á 3 werkdagen terecht op een keuringsstation.

Heeft u hier vragen over? Bekijk dan de website van de RDW voor meer informatie.

Meer importgemak?

B&P neemt graag het gehele traject voor u uit handen! Zo bent u verzekerd van de béste BPM aangifte en hoeft u niet zelf naar de RDW. De RDW komt bij B&P op locatie zodat uw voertuigen in principe ook geen rij-risico lopen. Kijk hier voor meer informatie.


Onze concurrenten en uw risico op forse naheffing en boete

Regelmatig worden wij geconfronteerd met concurrentie op ons vakgebied. Niet erg; dat houdt ons scherp en kwaliteit verloochent zich niet waardoor wij de waardering van veel trouwe klanten behouden.

Concurrentie is een gezond marktinstrument. Het maakt dat wij ons tarief sinds de aanvang in 2005 nog nooit hebben aangepast. Ondanks dat de kosten ook voor onze uitoefening stijgen. Waar wij vroeger een taxatierapport op 6 pagina's konden verwerken, beslaat een goed onderbouwd rapport thans al snel 30 pagina's.

In 2005 begon Frank Bolsenbroek als éérste taxateur in Nederland met het taxeren van importauto's. Dat monopolie heeft enkele jaren geduurd. Gaandeweg breidde de markt zich verder uit, kwamen er concurrent-collega's bij en breidde Bolsenbroek ook uit met mensen. Oud medewerkers van Bolsenbroek leerden het vak te Heumen en begonnen niet zelden na enkele jaren voor zichzelf. Zo gaan die dingen...

Concurrentie op ons vakgebied is dus niet erg en kunnen we hebben. Wanneer het wél ernstig wordt is wanneer de kwaliteit van met name die BPM taxatie ondergeschikt wordt gemaakt aan het tarief van de taxatie en de uitkomst voor de af te dragen BPM. Vijftig euro voordeel op de inkoop van een rapport, loopt op een paar honderd rapporten per jaar natuurlijk snel op. Nog interessanter wordt het wanneer de uitkomst van de aangifte óók nog eens veel lager is. Wanneer dat laatste het geval is, vergeleken met een rapport van ons, wéten wij dat er iéts niet klopt aan het concurrent-rapport...

Wanneer hier forse risico's uit blijken voor onze klanten, is het wat ons betreft tijd om u daar nadrukkelijk op te wijzen. Read more


Rookgordijn rond de BPM

In februari jl. ontstond behoorlijk wat politieke onrust de BPM. Wij berichten daarover via dit bericht en ook via dit bericht. De politiek kondigde maatregelen aan die omstreeks deze tijd bekend zouden moeten zijn. Helaas is er niets te melden. Behalve het gerucht dat de RDW zich zal gaan bemoeien met de 'validatie' van de BPM aangifte met taxatierapport, is het momenteel nog totaal onduidelijk hoé daar invulling aangegeven zal worden. De beroepsorganisaties van taxateurs zijn intussen wél allemaal op het ministerie geweest om hun visie te geven. Terugkoppelingen zijn daarop echter nog niet gekomen.

Intussen duren de misstanden, waar de politiek zo zo druk over maakte, onveranderd voort. Ook de Kamer duurt het kennelijk allemaal wat te lang. 17 Juli jl. stelde Helma Lodders van de VVD nog vragen aan de Staatssecretaris (Menno Snel). Deze kunt u hiér inzien. Ook wij zijn inmiddels benieuwd naar de antwoorden en nog meer naar de maatregelen!

Zoals u van ons gewend bent, zitten wij bovenop de ontwikkeling en zullen wij u direct informeren zodra er relevant nieuws hieromtrent ontstaat.


Let op! Typegoedkeuringen vervallen per 1 september 2019

Heeft u nog ongeregistreerde voertuigen? Let dan goed op!

De invoering van de WLTP gaat gefaseerd en de volgende fase begint op 1 september 2019. Nieuwe voertuigen die volgens een bepaalde methode zijn gemeten, mogen dan niet langer geregistreerd worden. Dit betreffen ook WLTP voertuigen!

Hoe herkent u de voertuigen waar het om gaat?

Op het CVO staat onder punt 48 vermeld volgens welke richtlijn en verordening het voertuig is gekeurd. Een voorbeeld:

Dit betreft een voertuig welke volgens de WLTP is gemeten (2017/1347AG). Dit voertuig mag vanaf 1 september 2019 echter niet meer voor het eerst geregistreerd worden.

De voertuigen die het betreft, zijn te herkennen aan de volgende codes in bovenstaand nummer:

Voertuig categorieën Voertuigen met de volgende lettercombinaties worden niet langer als nieuw geregistreerd

 

N1 klasse II, klasse II en N2 X, Y

ZB, ZC, ZE, ZEF, ZH, ZI, ZK, ZL

AC, AB, AH, AI

BB, BC

 

M1, M2 en N1 klasse I AD, AG, AJ

BG

CG

 

Elektrische voertuigen ZX, ZY

 

 

In bovenstaand voorbeeld (715/2007*2017/1347AG) is dat betreffende voertuig vanaf 1 september 2019 dan ook niet langer te registreren! Uiteraard geldt dit NIET voor gebruikte voertuigen  mét een buitenlandse registratie van voor 1 september 2019 Zorg dat de registratie van niet eerder geregistreerde voertuigen binnen het genoemde kader (inclusief tenaamstelling) dan ook uiterlijk 31 augustus 2019 heeft plaatsgevonden!


BPM berekenen voor een gebruikte auto in 2019

Als u een gebruikte auto importeert moet u BPM aangifte doen. In 2019 zijn er een aantal punten waar u specifiek op moet letten. Naast de nieuwe WLTP meting en het verdwijnen van de brievenbussen van de Belastingdienst zijn er nog meer aandachtspunten.

Het juiste BPM tarief

Zoals altijd mag u gebruik maken van alle BPM tarieven van ieder jaar vanaf de datum 1e registratie van de auto. Van deze BPM regimes mag u het meest gunstige kiezen.

Een voorbeeld:

Deze Volkswagen Polo heeft een datum 1e toelating van 10-2016. Dit betekent dat u voor deze auto gebruik mag maken van de tarieven van 2016, 2017, 2018 en 2019 voor de berekening van de historische bruto BPM. Hieruit kiest u de meest gunstige.

Dit is wettelijk zo bepaald. Iemand had een vergelijkbare auto in 2017 kunnen importeren, dan was de keuze 2016 of 2017. Iemand had een vergelijkbare auto ook in 2018 kunnen importeren. Dan was de keuze 2016, 2017 of 2018 en zo geldt dat voor alle auto’s. Een auto met een datum 1e toelating van 2005 mag dus alles tarieven gebruiken tussen 2005 en 2019.

Alle BPM historische BPM tarieven vindt u hier: BPM tarieven. Hieruit blijkt dat dat een behoorlijke uitdaging is, maar gelukkig bestaan daar hulpmiddelen voor.

Voor de Polo uit het voorbeeld is de berekening als volgt:

De CO2 uitstoot volgens de advertentie is 142 gram per kilometer (straks hier meer over). Als we er vanuit gaan dat dat klopt zijn dit bruto BPM bedragen:

2016 € 6.976,-
2017 € 8.021,-
2018 € 8.193,-
2019 € 8.351,-

In dit geval is het tarief van 2016 dus het meest voordelig en gebruikt u die voor de bruto BPM berekening en de te betalen BPM.

De juiste CO2 waarde

Sinds 1 september 2018 zijn alle nieuwe auto’s verplicht gemeten volgens de WLTP norm. Dit betekent dat een model alleen nog geregistreerd kan worden met een Certificaat van Overeenstemming (CVO) met daarop de CO2 uitstoot volgens de WLTP gemeten. Iedere fabrikant heeft dus voor 1 september 2018 alle modellen opnieuw gekeurd (of een nieuw model geïntroduceerd met deze meting).

Met een NEDC gemeten auto (de voorganger van WLTP) is het niet meer mogelijk deze te registreren voor de 1e keer (uitzondering als deze is aangemeld voor de restant voorraadregeling). Als een auto een buitenlandse (Europese) registratie heeft kan deze altijd in Nederland geregistreerd worden.

Alle BPM tarieven sinds 2013 zijn volledig gebaseerd op basis van de gemiddelde/gecombineerde CO2 uitstoot. Deze uitstoot vindt u op het Certificaat van Overeenstemming (CVO). Vaak staat de uitstoot ook op het buitenlands kenteken vermeld bij code V7.

PM2019-voorbeeld-kenteken-code-v7

Het is dus heel belangrijk dat u de juiste CO2 uitstoot weet om de bruto BPM te berekenen. Het CVO is hiervoor altijd het belangrijkste document om dit aan te tonen.
Bij een auto van voor september 2017 zal vrijwel altijd de CO2 uitstoot in een waarde volgens NEDC-meting zijn vermeld. Vanaf september 2017 is er een overgangsperiode waarin fabrikanten nog NEDC of al WLTP gemeten hebben. Een datum 1e registratie vanaf 1 september 2018 is altijd WLTP (behalve dus de restant voorraadauto’s).

Voor de BPM aangifte mag u in 2019 nog gewoon gebruik maken van de NEDC waarde, wat vrijwel altijd de lagere waarde is. De WLTP meting zou “realistischer” zijn, wat betekent een hogere waarde van de CO2 uitstoot in de praktijk.

Voor een WLTP gemeten auto mag u gebruik maken van de NEDC 2.0 waarde. Dit is een teruggerekende WLTP waarde, gebaseerd op de NEDC rekenmethode. Deze NEDC 2.0 waarde staat (meestal) het CVO. Voor een auto die volgens de NEDC is gemeten kunt u gewoon de CO2 uitstoot gebruiken zoals vermeld op het CVO of het kentekenbewijs.

De Volkswagen Polo uit het voorbeeld heeft in de advertentie een CO2 uitstoot staan van 142 gram per kilometer. Volgens onze gegevens had deze Polo in Nederland destijds 129 gram per kilometer. Het zou in theorie kunnen dat dit komt door bijvoorbeeld grotere velgen, maar hieruit blijkt dat het belangrijk is om de echte CO2 uitstoot te weten.

Er bestaan verschillen in Europa, waarbij “dezelfde” auto een hogere of lagere CO2 uitstoot heeft dan in Nederland. Omdat dit de bruto BPM bepaald en dus de te betalen BPM is het belangrijk om de juiste waarde te gebruiken. Voor de BPM aangifte moet de waarde gebruikt worden die op het CVO staat vermeld.

De juiste BPM aangifteformulieren

Iedere keer dat er wat verandert in de manier van BPM berekenen of BPM aangifte doen veranderen ook de BPM aangifteformulieren. De laatste jaren was dit vooral op 1 januari. Op 1 januari 2019 is het laatste formulier online geplaatst. Het meest recente formulier vindt u hier op de website van de Belastingdienst: aangifte, melding of opgaaf BPM.

Nadat u het formulier heeft ingevuld verstuurt u het formulier naar de Belastingdienst in Heerlen:

Belastingdienst
Postbus 2710
6401 DE Heerlen

procedure in 2019

De procedure is verder niet gewijzigd in 2019. U gaat eerst naar de RDW waar de auto “geïdentificeerd” wordt. Nadat u daar bent geweest kunt u de BPM aangifte versturen naar de Belastingdienst. Vervolgens ontvangt u per email een betaalverzoek waarmee u de resterende BPM kunt betalen. Van de RDW ontvangt u kentekenbewijs nadat de BPM is betaald en daarna kunt u de kentekenplaten laten maken. De auto staat dan in uw bedrijfsvoorraad of is direct tenaamgesteld op naam van de aangever.


Schade Alert

Schade Alert; Omgekeerde schadesturing!

Schade Alert

Met de recente oprichting van Schade Alert Verzekerden Hulpdienst B.V. heeft Bolsenbroek & Partners er een zakelijke zus bij. Belangrijker dan dat is het feit dat de auto- en schadeherstelbranche via Schade Alert een perfect instrument in huis kan halen om haar klanten bij te staan met het verhalen van schade voor klanten die zijn aangereden. Samenwerking leidt tot meer omzet uit schadeherstel, behoud van de klant en een bétere vergoeding voor de werkzaamheden.

WA verzekerde automobilisten zonder rechtsbijstand zijn altijd aangewezen op zichzelf als zij schade moeten verhalen. De WA verzekeraar doet niets en zou ze iets doen, dan kun je er niet zo veel van verwachten. Vanuit de ervaring en expertise binnen B&P heeft Frank Bolsenbroek een innovatieve nieuwe dienstverlening opgezet. Daarbij is de kennis van Bolsenbroek & Partners aangevuld met kennis uit de verzekeringswereld. Bolsenbroek: "Wij spreken beide talen en dat is úniek!" Bij het verhalen van schade richt Schade Alert zich primair op de veroorzaker en tegelijkertijd, maar secundair, op diens verzekeraar. De veroorzaker is en blijft verantwoordelijk. Diens verzekeraar heeft dat risico slechts 'gekocht' tegen de premie.

"Deze benadering zal leiden tot een snellere en eerlijkere afwikkeling van schades." aldus Frank Bolsenbroek.

Overigens is Schade Alert ook in te zetten door cascoverzekerden met verhaalbare schade. Een aspect als waardevermindering na schade en correcte vergoeding van vervangend vervoer, is ook voor cascoverzekerden vaak een bron voor discussie met hun cascoverzekeraar.

Schade Alert is ambitieus van start gegaan en wordt zeer positief ontvangen door de meest uiteenlopende partijen. Het belang voor het autobedrijf zit hem in een aanmerkelijk hogere potentie voor schadeherstel zonder dat de verzekeraars daar ongezonde invloed op kunnen uitoefenen. Autobedrijven kunnen zich geheel vrijblijvend maar professioneel ondersteund aansluiten tegen afname van een Schade Alert Promotiepakket. Via de webshop zijn uitgebreide promotiemiddelen voorhanden.

Meer informatie op de website van Schade Alert: www.schadealert.nl.


Full Service Import voor autobedrijven

Uiteraard komen wij voor taxatie en advies bij u op locatie! Dat is nog altijd meest gebruikelijk. Maar het kán ook anders! Importeren zonder zorgen en zónder zelf naar de RDW te moeten en zelf de afhandeling bij de Belastingdienst te doen? Goed en zorgvuldig geregeld met een optimaal financieel resultaat? Wij kunnen voor u het complete import traject verzorgen. Het enige wat u zelf nog moet doen, is de auto(‘s) zoeken en kopen. Na aankoop en transport naar onze vestiging in Heumen handelen wij alles voor u af. Vanaf het keuren bij de RDW tot en met het afhandelen van de voor u meest gunstige manier van bpm-aangifte doen.

 • Geen verrassingen achteraf: voor aankoop een indicatie van de te verwachten rest-bpm dus
 • Zekerheid van een met zorg opgestelde bpm-aangifte op basis van de voor u meest voordelige bpm-aangifte.
 • Op onze vestiging in Heumen beschikken wij over een optimaal verlichte bedrijfshal waarin onze taxaties worden uitgevoerd. Alle auto’s worden gewassen, staan droog en worden perfect uitgelicht.  Dat staat garant voor het best mogelijke fiscaal-financiële resultaat.
 • Geen omkijken naar de afhandeling bij de RDW. Wij ontlasten u volledig!  Haperingen in dit proces zijn onze zorg!
 • Geen omkijken naar de bpm-aangifte. Wij zorgen dat u nooit teveel betaalt en dat uw aangifte op de correcte manier en binnen de tijd die daarvoor staat wordt afgewikkeld. U betaalt zélf de BPM aan de Belastingdienst nadat wij het betaalbericht gecontroleerd hebben.
 • Geen ‘Strijkstok Service’ via een ‘tussenpartij’ die zelfstandig voor u BPM voorschiet, achteraf bezwaar maakt en door u teveel betaalde BPM terughaalt. HOT ITEM in de politiek!
 • Verzekerd van de meest perfecte juridische bijstand: in voorkomende gevallen zijn door ons opgestelde bpm-aangiften verzekerd van juridische bijstand.
 • Duidelijke Excel overzichten met daarin alle informatie over de vordering van het importproces. Deze lijst kunnen wij u in overleg, geautomatiseerd op een aantal momenten in de week sturen.

Interesse in deze meest optimale Full-Service importbegeleiding? Offerte? Neem contact op en maak een afspraak!

Hoe werkt de Full Service import van B&P?

Stap 1

Zodra u auto(‘s) in aankoopoverweging heeft, vraagt u ons vrijblijvend een indicatie van de rest BPM. Meest eenvoudig via dit formulier (deze vindt u hier).  Het aanschaffen van de auto(s) doet u zelf. Wij doen geen aankoopkeuringen in het buitenland. Dit kunt het beste door een lokaal bedrijf laten uitvoeren indien u dat wenst. Zodra u de auto(‘s) heeft aangeschaft, kunt u deze rechtstreeks vanuit het buitenland naar onze vestiging in Heumen laten transporteren. Dit transport kunnen wij ook voor u verzorgen.

Stap 2

Zodra de auto(s) bij ons gearriveerd zijn, berekenen wij de meest gunstige manier van BPM-aangifte. Wij informeren u over het definitieve bedrag. De auto(‘s) worden door de RDW ingevoerd in het Nederlands kentekenregister en de BPM-aangifte wordt voor u ingediend. U ontvangt ter betaling van de BPM naar keuze zelf een email van de Belastingdienst of via ons en na onze controle op juiste terugkoppeling van de Belastingdienst.   Na het betalen van de bpm ontvangt u het bewijs van inschrijving van de RDW, waarmee u de auto op naam van uw klant kunt overschrijven. De auto is nu officieel geïmporteerd in Nederland tegen de meest optimale rest-BPM.

Stap 3

Uw auto(s) kunnen op transport naar uw locatie of desgewenst rechtstreeks naar uw klant.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op voor een vrijblijvende prijsopgave. Vragen? Wensen? Wij helpen u graag.


De digitalisering van de BPM aangifte

In 2019 is het nog steeds de bedoeling dat een BPM aangifte op papier geprint wordt. Daarna moet er een envelop omheen, een postzegel (of waarschijnlijk 2) er op en per post versturen. De Belastingdienst en IT blijft toch blijkbaar een lastige combinatie. Waar ongeveer iedereen digitaal alles verstuurd om bomen te sparen en snel alles compleet verstuurd gaat dit bij de BPM aangifte nog steeds niet. Maar heel langzaam lijkt daar nu wat verandering in te komen.

Papier en halfdigitaal

Op dit moment kun je het formulier downloaden en deze “digitaal” invullen op de computer. Dit formulier is vorig jaar op 1 november gewijzigd. Voor de meesten zal dit een behoorlijke uitdaging zijn om het formulier goed in te vullen en het is er zeker niet makkelijker op geworden.

Op de site van de Belastingdienst word je ook behoorlijk richting het huidige BPM regime gestuurd, tenzij je alle BPM regimes wilt gaan berekenen die mogelijk zijn. Alle BPM regimes vanaf de datum 1e toelating in Europa mogen namelijk gekozen worden voor de juiste BPM aangifte. Succes als je dit met de hand wilt gaan berekenen.

Proef digitaal voor particulieren

De Belastingdienst is onlangs gestart met een proef voor digitale aangifte. Particulieren kunnen BPM aangifte doen voor een “gewone” personenauto of motor. Echter alleen voor een tabelaangifte en niet voor een koerslijst of aangifte met een taxatierapport.

(Mag dat? Alleen de aangiftetabel gebruiken (de voorkeur van de Belastingdienst) waardoor de aangifte makkelijker wordt? Waarschijnlijk wel omdat het een “proef” is.)

Particulieren kunnen inloggen met de DigiD en BPM aangifte online indienen. Wil je als particulier een koerslijst of taxatierapport gebruiken? Dan kun je dus niet meedoen met deze proef.

Digitaal voor iedereen?

Het zal nog wel even duren voordat iedereen digitaal aangifte kan gaan doen. Zonde, want op dit moment wordt alles geprint, verstuurd per post in een envelop naar Heerlen, waarna het door de Belastingdienst in Heerlen weer wordt ingescand om digitaal te versturen naar de kantoren van de Belastingdienst. Hoe makkelijk zou het zijn om gewoon alles digitaal te versturen?

Op dit moment moet u dus de BPM aangifte versturen per post naar:

Belastingdienst
Postbus 2710
6401 DE Heerlen


Nieuwe stem aan de telefoon!

En een nieuw gezicht achter de balie bij Bolsenbroek & Partners! Liselotte Bolsenbroek werkt sinds 1 maart eveneens binnen het bedrijf van vader Frank. Liselotte 'bevrouwt' de receptie op woensdag, donderdag en vrijdag. De andere dagen is Liselotte bezig met haar eigen bedrijf. Uiteraard is en blijft ook Marleen (al weer 12 jaar bij B&P!) ons aanspreekpunt aan receptie en telefoon. Zij kan zich nu echter vollediger concentreren op de administratie van onze bedrijven. Sinds 1 maart is Schade Alert aan de activiteiten toegevoegd waardoor de administratie toeneemt. Later meer over Schade Alert! Interessant voor onze B&P klanten! Liselotte is, na Floris en Roos, nu het derde 'kind' van Frank en Jacquelin dat binnen het bedrijf werkzaam is.  Veel succes Liselotte!


Open brief aan Staatssecretaris Snel in het kader van het debat Autobelastingen op 13 februari 2019

Geachte heer Snel,

Ik heb al vaak vergeefs tot u proberen door te dringen om u daarbij bewust te maken van de mijns inziens onmogelijkheid van uw plannen ten aanzien van de fraudebestrijding bij het importeren van ‘auto’s uit Duitsland’. Helaas dring ik niet tot u door. En dat is jammer! U bent namelijk best nog wel onervaren op dit onderwerp en ik ben dat niet. Ik werk al 15 jaar aan een rechtvaardige BPM. Daarin heb ik veel bereikt en misstanden rechtgezet. Op de BPM als heffing is namelijk áltijd wel wat aan te merken geweest en van het een kwam weer het ander. Overigens ontken ik niet dat er géén fraude plaats zou vinden. Dit vindt overal plaats waar geld mee gemoeid is. En ook ik heb last van deze fraude. Echter schiet u met een kanon op een mug!

U roert in dit kader het probleem aan dat met de import gefraudeerd wordt doordat voertuigen gestript worden voordat ze de grens overkomen en aircoknopjes worden afgeplakt. Ik zal niet zeggen dat dit niet gebeurt (dergelijke gestripte auto’s behandel ik overigens niet als taxateur) maar uit het debat blijkt dat óók u niet kunt aangeven hoe vaak dit voorkomt en hoeveel ‘tientallen miljoenen’ u daardoor misloopt. Ik bestrijd dan ook dat er hiérdoor een probleem bestaat dat u op de aangekondigde wijze zou kunnen bestrijden. Om dit probleem te bestrijden zou inderdaad een samenwerking tussen RDW en Belastingdienst een prima oplossing kúnnen zijn. Uw voorgestelde uitwerking zal echter slechts leiden tot een EU verboden stagnatie van de registratie. Een ‘alert’ van de RDW naar de belastingdienst kan dit veel eenvoudiger oplossen én uitroeien. Maar dan moet de belastingdienst wél acteren. Dat kan echt niet heel moeilijk zijn. Ik leg het u graag persoonlijk uit. Daarbij stel ik wel dat deze fraude m.i. weinig omvangrijk is. Een dergelijke auto is aan het lage BPM bedrag dat de RDW communiceert, ook direct herkenbaar als ‘schadeauto’ en dat maakt de auto ook weer heel lastig verkoopbaar. Consumenten doorzien dit direct en willen dat niet.

Wat u nu wilt en stelt kán momenteel niet in relatie tot het feit dat BPM een aangiftebelasting is die door de Inspecteur uitsluitend (en ook uitsluitend door de Inspecteur) kan worden gecorrigeerd door middel van een naheffing en een eventuele boete. Een dwingende rol daarin van de Inspecteur, en al hélemaal niét van de RDW, past wettelijk niet in het systeem van deze aangiftebelasting. In het verleden is daarover ruimschoots jurisprudentie ontstaan. De inspecteur kan uitsluitend naheffen. Wilt u dat nu werkelijk weer gaan proberen? Dat levert nóg meer procedures op.

Volgens mij heeft u vooral problemen met de praktijken die zich massaal richten op bezwaar tegen de eigen aangifte. Een importadviseur (die tegen de bepalingen in die situatie vaak ook ‘taxateur’ is, wat op zichzelf al niet mag en eenvoudig te bestrijden is) maakt een BPM aangifte op hoog niveau, rekent de hoge BPM af met zijn klant en maakt vervolgens bezwaar/beroep tegen de eigen – te hoge- aangifte. Hij krijgt bij een gegrond bezwaar geen proceskostenvergoeding, maar wél een BPM teruggave. Indien dergelijke procedures in grote getale plaatsvinden, verstoppen die de voortgang en leiden deze tot overdreven werklast. Ik ben met u eens dat dit onwenselijk is.

Ik hoor u echter ook zeggen dat er sprake is van ‘import van dure auto’s met schadetjes die wij niet met het blote oog kunnen zien. Dit betreft voor het grootste deel overdreven en gefingeerde schadegevallen. Dié haalt de RDW er direct uit! Groot voordeel is dat die auto’s toch al bij de RDW zijn voor de keuring’. Om met het laatste te beginnen; de RDW keurt geen voertuigen ter import. EU-rechtelijk kan de RDW uitsluitend identificeren en geen technische keuring uitvoeren. De auto is in de andere lidstaat namelijk al ‘gekeurd’. Vrij verkeer van goederen. Het gaat énkel om registreren. Dat geldt in dezelfde lijn voor een fiscale beoordeling ten aanzien van de waarde. Dat past niet binnen de EU regels rond het vrije verkeer van goederen.

De kérn van uw probleem zit meer besloten in uw vaststelling: ‘import van dure auto’s met schadetjes die wij niet met het blote oog kunnen zien.’ Dit betreft voor het grootste deel overdreven en gefingeerde schadegevallen.’. Dergelijke taxaties maak ik met mijn 20 taxateurs ook. Het is wellicht zelfs de overhand qua aantallen. U bagatelliseert de noodzaak en het nut van taxaties die iets zeggen over gebruiksschades. Is er dus iets mis mee? Nee, mijnheer Snel. Daar waken wij wel voor! Het zal altijd verdedigbaar zijn maar ook vatbaar voor discussie. Die discussie is in het verleden regelmatig gevoerd bij de rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad. Wat kan en niet kan, is uitgekristalliseerd. Als deskundigen zien wij namelijk meer dan ‘wij’ waar u uzelf en uw collega’s mee bedoelde. Het totaal aan gebruiksschade abstraheren wij van wat er aan volgens in de branche gebruikelijke normen aan normale gebruiksschade zichtbaar mag zijn. Zo houden wij de bovenmatige gebruiksschades over en die zijn dan in een taxatierapport te verwerken. Dat doen we als het kán en niet per definitie altijd. Echter; er zijn bepaalde Inspecteurs die hiertegen blijven ageren. Tegen beter weten in, wanneer zij de jurisprudentie er op na zouden slaan. Ik moet daar echter bij zeggen dat de belastingdienst daar momenteel eigenlijk nog maar weinig op uit doet. Ik ga er daarbij van uit dat ze dat doen uit berusting en steeds meer overtuiging.

Mij is uit ervaring bekend dat zowel de RDW als de Belastingdienst er desondanks toch iets van vindt. Door er nu het ‘fraude verhaal’, dat –nogmaals- nooit is onderzocht op aantallen en bedragen, bij te halen, bewerkstelligt u een oplossing voor de kern van het eigenlijke probleem; de discussie omtrent de gebruiksschade en de mate van aftrek daarvan. Door daar de RDW iets van te gaan laten vinden, rakelt u de reeds uitgekristalliseerde discussie in alle hevigheid weer op waarbij u de diensten inzet van een op dit vlak argeloze partij; de (arme) RDW!

Dat gaat énorm contraproductief werken en het kan niet anders dan dat het u een Europese tik op de vingers zou gaan kosten.

Dan nog even over de aantallen: 255.208 importen in 2017. In uw schatting zat u er dus even 55.000 naast. Schrok ik wat van, dat u die cijfers niet paraat heeft en er 25% naast zit. Die aantallen zijn niet gegroeid doordat het met ‘de BPM fraude mogelijkheden’ zo lucratief is om te importeren. Nee mijnheer Snel; door de, ook in dit debat besproken, belachelijke subsidies aan bijvoorbeeld de Outlanders en de Tesla’s en het woud aan rare bijtellingsregimes heeft de overheid ons gebruikte wagenpark en daarmee de voorraad te koop staande Nederlandse auto’s enorm verschraald. Er is hier gewoon weinig meer te koop waar de gebruikte autokopers interesse in hebben. De ‘gewone man’ moet zijn auto importeren. De calculerende DGA reed namelijk in een subsidieslurper en de vertegenwoordiger in de zakelijk voordeligst bijtellende diesel. Dat levert niet de gebruikte auto voor de gewone man.

Tot slot schets ik nog even het scenario zoals u dat voor ogen heeft en hoe dat in de praktijk dan uitwerkt wanneer de RDW het rapport niet valideert:

 • De importeur gaat met zijn importauto en BPM aangifte v.v. taxatierapport naar de RDW.
 • De RDW keurt taxatierapport af en bepaalt dan kennelijk de waarde.
 • De importeur is het er niet mee eens maar wil rijden en ‘accepteert’ de aanpassing.
 • De importeur betaalt de door de RDW gecorrigeerde BPM aan de belastingdienst.
 • De importeur maakt bezwaar tegen de geforceerde aanpassing van zijn BPM aangifte (of laat dat doen door gespecialiseerde juristen).
 • Het bezwaar wordt akkoord bevonden. Dat kan feitelijk geen andere conclusie zijn. (u bent 250,- PKV verschuldigd).
 • Het bezwaar wordt eigenwijs afgewezen en er volgt beroep. Dat kan feitelijk geen andere conclusie zijn. (u bent 503,- PKV en griffierecht 338,00 verschuldigd).
 • Risico op voortdurende procedures tot aan EU hof die niet te winnen zijn.
 • Importeurs die ‘vergeten’ om bezwaar te maken, benadeelt u willens en wetens!

Wees wijs, mijnheer Snel! Denk hier nog eens goéd over na en kom graag een keer mét ons praten in plaats van óver ons.

Met meeste hoogachting,

Frank Bolsenbroek

Debat zien? Het debat op 'debat gemist'.