BBP Drift & Dakar Xperience 2016

22 September hadden wij een fantastische relatiedag met een aantal van onze "vrienden van BBP". Perfect georganiseerd met Drive@Weeze / Jelmer Buurman en zijn team, Jan Lammers en Emiel Megens van "onze DakarTruck" en prachtig fotowerk van Leon Jansen van Dakar Press Team.  Ook de heerlijke BBQ ter afsluiting, verzorgd door slager Boy Stappershoef, mag worden vermeld.

Klik hier voor een doorverwijzing naar het Online Fotoalbum. Laat graag je reactie achter!


BPM-inkomsten 95 miljoen gestegen

De inkomsten uit de bpm liggen over de eerste zeven maanden van dit jaar 95 miljoen euro hoger dan over de eerste zeven maanden van 2015. Dat blijkt uit cijfers van VWE.

In 2015 bedroegen de totale bpm-inkomsten 819 miljoen euro in de periode januari-juli, dit jaar lag dat bedrag op 914 miljoen euro over de eerste zeven maanden. De grondslag voor de bpm is tegenwoordig de c02-uistoot van de auto. Er zijn in totaal vier schijven, waarbij de hoogte van de bpm per gram CO2 toeneemt naarmate de uitstoot (volgens fabrieksopgaaf) hoger is. Sinds dit jaar zijn alleen nog emissieloze auto’s bpm vrij, de overige tarieven zijn begin dit jaar verhoogd: het gemiddelde bpm-bedrag per auto is nu 4.100 euro, dat was vorig jaar 3.660 euro.

Dat, plus het feit dat het bijtellingvoordeel op hybride auto's is afgeschaft, maakt dat de inkomsten uit de bpm hoger worden. "Mensen kiezen weer op basis van eigen voorkeur in plaats van op bijtelling hun auto", zegt Bovag-woordvoerder Paul de Waal aan BNR. "En we zien dat er daardoor duurdere auto’s worden verkocht.

Bijverschijnsel

Dat dit de Belastingdienst ook extra bpm-inkomsten oplevert, ziet de Bovag als negatief bijverschijnsel. “De Nederlandse autobelastingen zijn de hoogste van Europa. We zien daarom graag dat de hervorming van de autobelastingen en de afbouw van de bpm neutraal gebeurt. We zullen de Staatssecretaris nogmaals te kijken naar de snelheid waarmee de bpm wordt afgebouwd", aldus De Waal op BNR.

In Autobrief II lanceerde Staatssecretaris Eric Wiebes een bpm-afbouwplan.

Volgens Marc van der Elst, data-analist bij VWE, is in de verschuiving van de marktaandelen binnen de segmenten inderdaad al een verschuiving te zien naar de wat duurdere modellen. "Hoewel het A-segment het onverminderd goed doet, zien we vooral groei in het midi- en full size suv's."

Bron: automotive-online.nl


Belastingdienst Noord vliegt weer uit de bocht!

Dat de Belastingdienst vanuit de Backoffice Emmen een verbeten strijd voert tégen de toepassing van taxatierapporten bij de import van voertuigen, is al langer bekend. Alle registers worden open getrokken om autobedrijven af te houden van BPM aangifte met taxatierapport. Ook de Regio Limburg herbergt een aantal fanatieke ambtenaren. De nieuwste aktie van de Belastingdienst Noord is echter hoogst onbehoorlijk. En onbehoorlijkheid hoort een ambtenaar niet toe te passen om belasting te innen. Daar komen ongelukken van ...

Wat is er aan de hand? Ambtenaren bezoeken momenteel in rap tempo autobedrijven en tonen daarbij een tweetal uitspraken. Een uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland en een uitspraak van  het Gerechtshof Amsterdam. De Rechtbank oordeelt dat "niet de vereiste aangifte is gedaan" en het Gerechtshof oordeelt dat "niet alle herstelkosten van schade in mindering op de waarde kunnen worden gebracht". Met deze uitspraken in de hand, betogen ambtenaren dat het taxatierapport beter maar niet meer is toe te passen en worden reeds opgelegde naheffingsaanslagen gepoogd af te doen met betaling van bijvoorbeeld 60% van naheffing. Dit onder de waarschuwende woorden: "met deze uitspraken ga je sowieso voor de bijl en wordt het alleen maar duurder voor jou!". Dit zou te betitelen kunnen zijn als intimidatie!

Waarom is dit onbehoorlijk?

Allereerst omdat de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam sterk afhankelijk is geweest van de feiten en omstandigheden en geenszins zonder meer algemeen toepasbaar is. Ten tweede omdat deze uitspraken geenszins vast liggen. Er is in beide zaken hoger beroep, dan wel cassatieberoep ingesteld. Van beide rechtbanken, al dan niet in een andere samenstelling, zijn ook uitspraken bekend die dit weer tegenspreken. Àndere rechtbanken en hoven elders in het land, oordelen ook weer heel ànders en tégen de belastingdient. Verder is het zo dat nà het ontstaan van deze zaken in 2013 er weer andere regelgeving is ontstaan. Zo is de objectieve hertaxatie door een andere taxateur vervangen door een hertaxatie die wordt uitgevoerd door de belastingdienst zélf. Daar is veel van/tegen te zeggen. Nog belangrijker is dat de zgn "72%" regel is ingetreden, waarbij 72% van de getaxeerde schade in mindering kan worden gebracht. Méér kan en màg, mits goéd nader gemotiveerd. Daarmee waaien er weer hele andere winden.

Bent u bezocht in dit kader?

En heeft u dat als onplezierig of misschien zelfs wel onbehoorlijk ervaren? Laat ons dat dan graag weten! Wij initieren graag een gezamenlijke klacht tegen deze werkwijze.

Of u in gaat op het voorstel van de Belastingdienst in relatie tot de (voorgenomen) naheffing, is uiteraard aan uzelf. Aanbevelenswaardig is het in ieder geval niet. De juristen van Euro Auto Logic B.V. zullen uw naheffingsaanslag te vuur en te zwaard én succesvol bestrijden! Richt u met vragen tot Euro Auto Logic en laat u goed adviseren. Intussen blijven wij graag uw taxaties uitvoeren! Het is niet voor niets dat Bolsenbroek & Partners blijft groeien en continue uitbreid.


Geen voorrijkosten meer vanaf 2016

Toen wij startten met het berekenen van voorrijkosten in 2011 was dit verkoopbaar en verklaarbaar. Vanaf 2016 vinden wij dat dit fenomeen niet langer past in onze bedrijfsvoering. Voor sommige relaties was dit in het verleden onoverkomelijk en ook onze concurrentie deden hun voordeel er mee door onderscheidend géén voorrijkosten te rekenen. "De goedkoopste taxateur" willen wij nog steeds niet zijn, maar de voorrijkosten worden dus geschrapt. Voor het overige zullen onze tarieven voor 2016 ongewijzigd blijven mét de toevoeging aan u, dat ons tarief nooit een reden voor géén samenwerking mag zijn.


De gevolgen van Prinsjesdag 2015

Voor de autobezitter gaat er behoorlijk veel veranderen de komende periode. In de Autobrief II waar we al eerder over berichten stond alles al vermeld en tijdens Prinsjesdag 2015 zijn er geen verdere bijzonderheden naar voren gekomen. De BPM gaat veranderen, de bijtellingsregeling wordt vereenvoudigd en ook de tarieven van motorrijtuigenbelasting gaan veranderen. Hierbij een uiteenzetting van de wijzigingen.

BPM wijzigingen t/m 2020

De aanschafbelasting BPM op auto's wordt afgebouwd met  gemiddeld 12% tot en met 2020. Dit betekent niet dat er 12% minder BPM per auto wordt geheven, dus auto's worden niet 12% goedkoper. Het BPM-tarief daalt gemiddeld met 12% ten opzichte van 2016. De percentages waarmee de BPM-tarieven in de periode 2017-2020 worden verlaagd lopen uiteindelijk op naar 12% minder BPM gemiddeld in 2020 dan in 2016. Overigens wordt de BPM in 2016 eerst nog hoger (!) dan in 2015. Dit komt door een verschuiving van de schijven en de bijbehorende CO2-grenswaarden. De variabele dieseltoeslag begint al 3 gram eerder te tellen (vanaf 67 gr/km CO2) en de tariefschijven schuiven allemaal wat op naar beneden. Een voorbeeld om dit duidelijk te maken:

BMW 316i Executive met 134 gram CO2
Bruto BPM in 2015: 5.287,-
Bruto BPM in 2016: 5.956,-
Tegenover de "verlaging" van de BPM met 12% vanaf 2017 staat het feit dat plug-in hybrides vanaf 2017 ook BPM moeten gaan afdragen op basis van een afzonderlijke tarieftabel (makkelijker wordt het weer niet). Deze PHEV's worden voor de BPM bepaling op basis van het praktijkverbruik gelijk getrokken met "conventionele" auto's met een vergelijkbare CO2-uitstoot. Althans, dat is de bedoeling van het kabinet. Het is nog maar even afwachten hoe dat in de praktijk uit pakt. Volledig elektrische auto's blijven BPM vrij.

Bijtelling vanaf 2016

De komende jaren wordt de bijtellingsregeling verder vereenvoudigd. Onderstaand het verloop in jaren waarbij het jaartal de datum eerste registratie betreft (dit geldt ook bij een registratie in het buitenland!):

2016
Volledig elektrische auto's (0 gram CO2-uitstoot): 4% bijtelling
Plug-in Hybrides (t/m 50 gram CO2-uitstoot): 15% bijtelling
Benzine en diesel (50 t/m 106 gram CO2-uitstoot): 21% bijtelling
Benzine en diesel (meer dan 106 gram CO-2-uitstoot): 25% bijtelling
2017
Volledig elektrische auto's (0 gram CO2-uitstoot): 4% bijtelling
Plug-in Hybrides (t/m 50 gram CO2-uitstoot): 17% bijtelling
Benzine en diesel (meer dan 50 gram CO2-uitstoot): 22% bijtelling
2018
Volledig elektrische auto's (0 gram CO2-uitstoot): 4% bijtelling
Plug-in Hybrides (t/m 50 gram CO2-uitstoot): 19% bijtelling
Benzine en diesel (meer dan 50 gram CO2-uitstoot): 22% bijtelling
2019
Volledig elektrische auto's (0 gram CO2-uitstoot tot € 50.000,- catalogusprijs): 4% bijtelling
Plug-in Hybride, benzine en diesel (meer dan 0 gram CO2-uitstoot): 22% bijtelling

Motorrijtuigenbelasting

Voor de motorrijtuigenbelasting veranderen er de komende periode ook een aantal zaken. Voor volledig elektrische auto's (0 gram CO2 uitstoot) blijft het nihiltarief van toepassing. Plug-in hybrides gaan vanaf 2016 een zogenaamd "half-tarief" betalen, oftewel 50% van de kosten voor een "normale" personenauto waarbij er 125kg van het gewicht van de auto op kenteken mag worden afgetrokken om het tarief te bepalen. Ook in 2017 en 2018 geldt het "half-tarief" voor de Plug-in hybrides, echter zonder deze aftrek van 125kg gewicht. Vanaf 2019 geldt het reguliere tarief van de motorrijtuigenbelasting, echter mogen de Plug-in hybrides dan 300 kg van het gewicht aftrekken om het juiste tarief te bepalen. Het algemene tarief van de motorrijtuigenbelasting daalt in 2017 met 2% voor alle personenauto's. Het betalen per jaar wordt niet langer mogelijk vanaf 1 juli 2016, alleen nog per kwartaal of automatisch per maand. Oude diesels zonder af-fabriek roetfilter krijgen van 2019 een extra toeslag op het tarief.

Wachten op het akkoord van het parlement

De wijzigingen voor 2016 met betrekking tot de bijtelling en de BPM zijn reeds door het parlement aangenomen. Alle andere voorstellen worden in het najaar behandeld door het parlement. Uiteraard kunnen er dan wijzigingen optreden.


Nieuwe service BBP: nog meer gemak!

Zoals u gewend bent van Bolsenbroek & Partners zitten wij nooit stil en zorgen wij er altijd voor dat u maximaal en op de beste manier geholpen wordt bij de import van uw auto. Om u van nog meer gemak te voorzien hebben wij een nieuwe dienst ontwikkeld voor autobedrijven, de "1-dag-service" van BBP. Deze "1-dag-service" is uniek in de markt en op dit moment alleen nog van toepassing voor onze vestiging in Heumen.

1-dag-service

Wat houdt dat precies in? Dit houdt in dat u de auto 's ochtends bij ons aanlevert op onze locatie in Heumen en 's middags om 17.00u weer ophaalt. De auto is dan volledig geïmporteerd in Nederland en het is dan alleen nog wachten op het betaalbericht van de Belastingdienst om uw kentekenbewijs te ontvangen. Makkelijker gaat het niet worden.

Er zijn een aantal voorwaarden als u van deze service gebruik wilt maken:

De auto moet bij ons zijn tussen 8.00u en 9.00u op onze locatie in Heumen. Auto's die later arriveren kunnen helaas die dag niet mee.

  • Alle papieren moeten compleet zijn, dus het volledige buitenlandse kenteken (en eventueel CVO) moet bij de auto aanwezig zijn.
  • De RDW bedrijfspas dient bij ons aangeleverd te worden voor de afhandeling bij de RDW.

Kosten

De kosten van deze 1-dag-service bedragen slechts € 75,-* Daarnaast zijn er de kosten voor het taxatierapport, de koerslijst of tabelaangfite en de kosten van de RDW die u altijd maakt als u een auto importeert.


BPM aangeven en WOK1 of WOK2

De WOK1 en WOK2 regels leiden in de praktijk nog wel eens tot problemen wanneer men in het verlengde van de RDW procedure BPM wil gaan aangeven. De regelgeving is soms voor RDW-ers en Belastingambtenaren (nog) geheel onduidelijk.

Een WOK1 (de “ernstige” vorm) geeft geen recht op een RDW werkorder (RDW formulier t.b.v. de BPM aangifte) waar WOK 2 dat wél geeft. Na een WOK1 kan uw (half) kentekenafgifte dus ook niet worden voltooid omdat u geen RDW werkorder heeft. De RDW stelt dat u vervolgens geen BPM aangifte zou mogen doen. Daar gaat de RDW échter niet over. Indien u wél BPM aangifte doet is de belastingambtenaar weigerachtig. Wij adviseren u dringend te allen tijde wél de BPM aangifte te doen. Bij weigering: op de balie leggen en laten liggen en een foto er van maken! Het weigeren van een belastingaangifte is strafbaar voor een ambtenaar (ambtsverzuim)! Dat de aangifte niet zal leiden tot vaststelling en afwikkeling van de BPM aangifte is een ander verhaal.

WOK 1 of WOK 2

Ons advies is desondanks: voorkom een WOK1 status door voorafgaand aan de RDW registratie deelherstel uit te voeren. Laat de overige schade in tact om niet te veel afschrijving op de auto (en dus de BPM) teniet te doen. U houdt dan alleen een WOK2 over. Vraag ons desnoods om advies vooraf!. In het schadeschema van de RDW, kunt u zien wanneer u WOK1 of WOK2 kunt verwachten. Het schadeschema is naar onze overtuigde opvatting onjuist waar het aangeven van BPM helemaal als laatste vermeld staat. Er is geen wettelijke bepaling die bepaalt dat er in een eerder stadium géén BPM aangifte gedaan zou kunnen worden. Neem bij aanhoudende problemen contact op met mr. Tom Vriesema van Euro Auto Logic b.v.


Beleid van de Belastingdienst nu concreet

Eerder deze week berichtten wij u over het per 25 juni 2015 gewijzigde Uitvoeringsbesluit BPM. Deze maatregel leidde tot onduidelijkheid én onrust. De belastingdienst leest gelukkig zelf ook mee en wordt nù concreet! De juristen van Euro Auto Logic B.V. hebben steeds gewerkt aan het verkrijgen van duidelijkheid dit aangaande. Die is er nu! Het beleid ten aanzien van de tussentijdse extra leeftijdskorting, zoals ook BPM vergunninghouders die genieten, is enkel begunstigend en zal niet -zoals te vrezen was- benadelend zijn.

Het eerder deze week gegeven advies aan houders van bedrijfsvoorraad om auto's vanuit de bedrijfs-voorraad eerst tenaam te stellen en vervolgens weer te vrijwaren, komt hiermee te vervallen!

Terechte vrees bestond dat hiermee het moment van tenaamstelling (moment B), hét moment werd waar-op de belasting vastgesteld moest worden. Dit zou inhouden dat vanaf het moment van aangifte (moment A - eveneens het moment van indienen van het taxatierapport of de koerslijst) het voertuig in ongewijzigde staat diende te blijven. Indien dat niet het geval zou zijn, zou de waarde opnieuw aangetoond dienen te worden op moment van tenaamstelling.

Echter heeft de Belastingdienst 16 juli 2015 bevestigd dat de maatregel enkel een tegemoetkoming is. Dit houdt dus in dat men een beroep dient te doen op de extra leeftijdskorting, alvorens de extra leeftijdskorting toegepast wordt. Voorwaarde blijft hierbij dus wél dat het voertuig in ongewijzigde staat dient te blijven. Dit is dus enkel een tegemoetkoming voor aangiften gedaan op basis van de forfaitaire afschrijvingstabel en voor aangiften met behulp van een koerslijst of taxatierapport, mits de staat van het voertuig ongewijzigd is gebleven. De belastingdienst kan (en zal) herstel voorafgaand aan de tenaamstelling controleren door herstelnota's op te vragen. Indien géén beroep op de extra leeftijdskorting zal worden gedaan, blijft de situatie verder bij het oude.

De juristen van Euro Auto Logic hebben in dit kader onder andere betoogd dat het ook bijzonder vreemd zou zijn dat de belastingdienst eventueel extra BPM zou heffen over in Nederland toegevoegde waarde als gevolg van schade herstel tussen moment A en moment B. Blijkens de nu gegeven duidelijkheid heeft de belastingdienst zich dat gerealiseerd.

Het is meer dan prettig dat op dit punt geen discussie meer kan bestaan noch ontstaan!


BPM Vergunninghouders: Geen extra leeftijdkorting meer

BPM Vergunninghouders kregen onlangs van de Belastingdienst deze brief. Wij ontvingen hierover veel vragen. Ook worden BPM vergunninghouders verrast met onaangekondigde bezoeken waarin zij worden "geadviseerd" geen gebruik te maken van taxatierapporten. Hiervan hoeft uiteraard geen sprake te zijn. Kennelijk zijn de bedoelingen van de belastingdienst onduidelijk. Graag lichten wij deze hier nog even toe.

U bent BPM vergunninghouder indien u met de Belastingdienst een afspraak heeft gemaakt dat u de rest BPM pas voldoet in de maand die volgt op het moment van registratie of wel na verkoop aan de eindgebruiker. Dit kan alleen als u een autobedrijf heeft en borgsom heeft gestort.

Gewijzigd BPM besluit

Wat hier wordt duidelijk gemaakt is dat naar aanleiding van een gewijzigd besluit wet BPM, BPM vergunninghouders géén aanspraak meer kunt maken op de extra leeftijdkorting tussen moment A (het moment van import en de afgifte van het niet tenaamgestelde kenteken) en moment B (de feitelijke eerste registratie ter zake eerste aanvang gebruik openbare weg, of wel de tenaamstelling op de kopende klant/eindgebruiker). Indien vast zou komen te staan dat u tussen moment A en moment B de staat van de auto heeft gewijzigd door bijvoorbeeld de schade te herstellen en daardoor waarde heeft toegevoegd, blijft de af te dragen BPM gelijk aan het vastgestelde BPM bedrag op moment A.

Vraag is (en dat zal pas over langere tijd gaan blijken) of dit gewijzigde besluit niet in strijd komt met het EU recht. Want immers: er zou nu belasting geheven gaan worden over in Nederland toegevoegde waarde.

Het nut van een BPM-vergunning

Het nut van de BPM vergunning komt hierdoor eigenlijk te vervallen, tenzij u uitsluitend gebruik maakt van tabelaangifte of BPM aangifte met koerslijst waarna u tussen melding en aflevering niets meer aan de auto wijzigt.

Voor wat betreft de "adviezen" over toepassing van taxatierapporten tijdens onaangekondigde bezoeken kunnen wij stellen dat deze gebaseerd lijken te zijn op het onvermogen van de Belastingdienst om de stellingen in het taxatierapport te controleren. De belastingdienst heeft er per 1 januari 2014 zélf voor gekozen om de aangiftepunten bij de RDW te sluiten. Dit leidt tot de nagenoeg enkele mogelijkheid tot administratieve controle. De veronderstellingen dat met met "niet realistische taxatierapporten" mogelijk wordt gefraudeerd, zijn wat ons betreft ongefundeerd. De wens tot controle is begrijpelijk, maar dat dient dan anders te worden ingericht dan door demotivering van toepassing van taxatierapporten. Controle door de eigen Dienst Domeinen Roerende Zaken past daar om begrijpelijke redenen, wat ons betreft, ook niet bij.


Weer meer import auto's naar Nederland in 2015

32% meer importauto's in 2015

In 2015 tot en met juli zijn er 32% meer gebruikte auto's geïmporteerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Uiteraard weten wij al langer dat de markt van importauto's blijft stijgen. Zolang de regels voor zuinige auto's en de bijtelling niet veranderen zal er altijd een tekort blijven van courante, goed verkoopbare occasions.

De regels van de bijtelling en de BPM gaan wel wat wijzigen, maar het tekort aan verkoopbare occasions zal nog wel even blijven bestaan. Daarnaast richt het autobedrijf zich meer op de vraag vanuit de markt en de consument en minder vanuit het huidige beschikbare aanbod.

VW Polo en Golf favoriet

Volgens het bericht van Autotelex (lees hier meer) en de cijfers van VWE zijn de Polo en de Golf veruit de favoriet. Met name de bouwjaren 2013 en 2014 leveren een belangrijk aandeel in het totaal aantal geïmporteerde auto's. Ook het aantal van het trio Citroen C1/Peugeot 107/Toyota Aygo van de bouwjaren 2006 t/m 2010 is opvallend. Daaruit blijkt dat de vraag van deze auto's groter is dan het aanbod, ondanks dat dit trio goed verkocht is in die jaren. Een Opel Corsa en een Toyota Yaris blijken voor import ook aantrekkelijk. Daarvan zijn er een behoorlijk aantal geïmporteerd dit jaar.

Dit is de top 15 van importauto's:

Merk/type
 totaal aantallen t/m juli
1
Volkswagen Polo
3.828
2
Volkswagen Golf
3.408
3
Opel Corsa
2.132
4
Toyota Yaris
1.725
5
Toyota Aygo
1.320
6
Ford Fiesta
1.265
7 Citroen C1
1.237
8 Peugeot 107
972
9 Renault Clio
971
10 Fiat 500
933
11 Mercedes-Benz A-klasse
912
12 Suzuki Swift
875
13 Volvo V70
846
14 BMW 3-serie Touring
843
15 BMW 1-serie
837

Ruim 77.000 auto's geïmporteerd dit jaar

Tot en met eind juli 2015 zijn er 77.164 auto's geïmporteerd. De koploper voor wat betreft het bouwjaar is 2014. Er zijn 14.116 auto's met een bouwjaar 2014 geïmporteerd. Opvallend is dat ook de bouwjaren 2006 (3.917 stuks) en 2007 (3.916 stuks) nog flink polulair zijn. De top 10 bestaat volledig uit compacte modellen (met uitzondering van de Golf) dus de kleine auto is in occasionland onverminderd populair.

Verwachting 2015

De import van auto's zal in 2015 onverminderd door gaan. Zolang de vraag blijft, blijft het interessant om een auto te importeren. Daarnaast is de keus in Europa natuurlijk vele malen groter dan in Nederland, dus een slimme koper kijkt verder dan de landgrenzen (die al een tijdje niet meer bestaan).