Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

BPM wijzigingen per 2020 (?)

BPM wijzigingen per 2020 (?)
Terugkijkend op 2019 kan worden vastgesteld dat het een vrij rumoerig BPM jaar was. Traditioneel zijn weer meerdere proefballonnen opgelaten die onrust en vertwijfeling in de branche hebben gezaaid. Wat blijft daar uiteindelijk van over en hoé gaan we 2020 in?

Een effectieve aanpak van de onwenselijke excessen bleef in 2019 wederom uit. De Belastingdienst kreeg het als organisatie zwaar te verduren met als climax het vertrek van wéér een Staatssecretaris die een reorganisatie van de Belastingdienst niet voor elkaar krijgt. Dat trekt merkbaar een wissel op veel medewerkers voor wie het soms allemaal weinig meer lijk uit te maken. Dé BPM proefballon van 2019 was wel de aankondiging van Snel dat hij de Rijksdienst Wegverkeer een voorname rol wil laten spelen in het aangifteproces. Zijn brief aan de Kamer waarin Snel deze plannen nader uitwerkt, roept meer vragen op dan dat er oplossingen inzitten. De grote vraag is wat er van overblijft nu Snel zijn post heeft verlaten.

Als organisaties van taxateurs (RETM, VRT, ROTA, NIVRE en TMV) hebben wij op 16 december jl. in een intervisiebijeenkomst omtrent de in de brief aangekondigde plannen onze visie erop mogen geven. De taxateursorganisaties erkennen dat er onwenselijke excessen plaatsvinden maar vinden de voorgestelde oplossingen té draconisch. Wij hebben aanbevelingen kunnen doen. Dé grote vraag is nu wat er überhaupt nog van terecht gaat komen en of de excessen waar zowel de branche, de taxateursorganisaties en de Belastingdienst tegen aanlopen, in 2020 nog worden aangepakt.

Wijziging BPM tabel per 1 juli 2020
Per 1 juli 2020 zouden de nieuwe BPM tarieven moet ingaan. Deze tariefwijziging moet het ongewenste effect van BPM stijging oplossen dat is ontstaan door de WLTP meetmethode. Deze nieuwe tabel houdt een feitelijke erkenning in van dit effect. Sinds september 2018 betalen we dus té veel BPM voor iédere auto die WLTP gemeten is (mogelijk sinds 09-2017). Hiertegen is dan ook in 2020 nog steeds een kansrijk bezwaar te maken. Laat u deze kans vooral niet schieten!

Conclusie
De énige in het verschiet liggende wijziging betreft dan ook de wijziging van de BPM tabel. Verder is 2020 wat ons betreft weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen!
Bolsenbroek & Partners gaat die uitdaging wederom graag met u aan!

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?