Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

BPM vergunninghouders: U draagt wellicht te veel rest BPM af!

Bent u BPM vergunninghouder en doet u BPM aangifte achteraf? U draagt dan mogelijk te veel (rest) BPM af!

Juíst als u BPM aangifte doet met alleen een ‘koerslijst’ als waardebepaling is dit artikel voor u uitermate van belang. De ‘misstand’ valt dan wellicht minder goed op. Echter ook bij Taxatierapporten van collega taxateurs waarin de herrekende bruto BPM niet wordt gecommuniceerd is de ‘misstand’ niet inzichtelijk. Het kan dus in alle gevallen voorkomen.

Geeft u BPM aan als BPM vergunninghouder, dan wordt de door u ingediende BPM aangifte verwerkt als een ‘melding’ tot het later gaan doen van BPM aangifte. Nadat u de melding heeft gedaan wordt het ‘herrekende Bruto BPM bedrag’ door de belastingdienst aan u teruggemeld en opgegeven in het kentekenregister. Via het kentekenregister of een rechtstreekse retourmelding van de inspecteur, komt dit Bruto BPM dan weer bij u retour, waarna u dit bedrag overneemt in de feitelijke aangifte; de zgn. ‘Maandaangifte BPM’.  

Regelmatig blijkt ons dat aan importeurs een (veel) te hoog Herrekend Bruto BPM bedrag wordt teruggemeld. Wanneer u of uw administratie dit te hoge bedrag verwerkt in de maandaangifte, betaalt u vervolgens (veel) te veel BPM! Het is dus uitermate belangrijk te weten dat u de juiste ‘Herrekende Bruto BPM’ gebruikt in uw maandaangifte.

In onze taxatierapporten vindt u de ‘herrekende Bruto BPM na import’ altijd terug op pagina 3 van het rapport. Wij adviseren u deze altijd te checken met de retour gecommuniceerde Herrekende Bruto BPM. Wanneer u een dergelijk rapport niet heeft, kunt u eenvoudig zélf checken of u het juiste herrekende Bruto BPM bedrag retour gecommuniceerd heeft gekregen.

Check uw Herrekende Bruto BPM:
De berekening is eenvoudig en als volgt: Aangegeven rest BPM / rest BPM percentage. U kunt hier ook een calculator downloaden.

Voorbeeld:
U heeft € 1000 BPM aangegeven/gemeld
De tabelkorting bedroeg op dat moment 28%
Het rest BPM percentage is dan (100-28) 72%
De herrekende Bruto BPM moet dan zijn: 1000 / 0,72 = € 1.389

Juist nu is er wellicht een moment om u als BPM vergunninghouder te verdiepen in de juiste afdracht van rest BPM. Indien u concludeert dat u op grond van onjuist retour gemelde Herrekende Bruto BPM teveel rest BPM heeft afgedragen, verwijzen wij u graag door naar mr. Tom Vriesema van Euro Auto Logic B.V. Hij kan namens u zorg dragen voor een correctie en teruggave.

Uiteraard kunt u zowel bij ons als bij mr. Vriesema terecht indien u hieromtrent nog vragen heeft.

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?