Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

BOVAG moet eerlijk zijn!

In de BOVAG-krant van mei 2023 publiceert zij wederom een artikel dat ongenuanceerd spreekt over ‘misbruik van taxatierapporten‘. Vol trots blaast redacteur Jim Maas van BOVAG-krant de loftrompet over hetgeen bereikt is door de inspanningen van BOVAG en de voorname rol die zij daarin heeft gespeeld.

Niet gehinderd door enige kennis van (Europese) wet en regelgeving ter zake en zonder wederhoor bij de taxatiebranche en gebruikers van taxatierapporten (waaronder gerenommeerde dealerholdings) wordt het taxatierapport bestempeld als een document waar standaard mee gesjoemeld zou worden. Ik hoéf me niet aangesproken te voelen maar ik doé dat wel! Omdat BOVAG niet nuanceert namelijk. Álle taxatierapporten zijn fout; BOVAG wil ze graag wég hebben kennelijk. Dat wil het ministerie en de belastingdienst ook wel maar de BPM is intussen een kind met een steeds groter waterhoofd aan het worden. Eerst moest de héle BPM weg van de BOVAG, maar nu ze dat niet hebben kunnen regelen moet de heffing ‘éérlijker’. Dan moet je beginnen met een éérlijk verhaal!

Wat klopt er allemaal niét aan het artikel?

Wijziging van de belastingplichtige:
De importeur is de belastingplichtige en niet langer de kenteken-tenaamgestelde. Dit zou ‘veiliger zijn’ voor de dealer in het geval de importeur een dienstverlener aan de dealer is en de dienstverlener ‘failliet’ zou gaan. De eventuele naheffing komt dan niet bij de dealer uit maar bij de importeur. In de praktijk is dat een lege huls. Als uiteindelijk belanghebbende/importeur kan je er maar beter voor zorgen dat de bpm-aangifte altijd uit jouw naam wordt gedaan. Tenzij je weet dat je dienstverlener oneigenlijk de BPM ontduikt. Rechtgeaarde BOVAG-leden maken daar toch zeker geen gebruik van? Zorg dat je aangifte klopt en sta daar voor. Er komt ook veel BPM terug (!). Er is (heel) veel te veel BPM betaald op grond van de NEDC-WLTP wijziging. Die wil je als belanghebbende/importeur toch ook zélf ontvangen?

Bruto BPM in OVI:
Iets met een klok en een klepel …. Bruto BPM stond áltijd al in OVI. Als je bij import afwijkt van BPM-tabel aangifte, verandert de Bruto BPM naar een lager bedrag. Dat is ook niet nieuw. Dat ontstaat bij zowel Koerslijst-BPM aangifte, als bij Taxatie-BPM aangifte. De afwijkingen kunnen in beide gevallen fors zijn. Data suppliers als AutoTelex maken nu echter sommetjes op basis daarvan en communiceren dat er sprake kan zijn van een schadeauto bij grote afwijkingen ‘als gevolg van het taxatierapport’. Daarmee worden auto’s nodeloos geschaad. Dat is heel ernstig! Importauto’s worden daarmee, via de BPM, nodeloos gestigmatiseerd en in de toekomstige waarde geschaad. Door dit zo te publiceren wordt je al importeur weggehouden bij toepassing van taxatie terwijl toepassing van de Koerslijst precies dezelfde gevolgen heeft. Ergo: betaal maar maximaal; dan heb je nergens last van. Heel ernstig en absoluut niet geoorloofd. Dit is bevoordelend aan de binnenlandse handel en beperkend op de import. En dat mag niet.

31% i.p.v. 72%:
Laat u niet van de wijs brengen! de énig juiste aftrek is 100%. Malafide taxateurs schrijven nu drie keer zoveel ‘schade’ om op eenzelfde BPM als voorheen uit te komen. De 31% regeling is niet houdbaar; de 72% regeling was dat al niet. VMS-Insight heeft, en dat vonden ze zelf ook, te beperkte data om een sluitend percentage te kunnen staven. Zij had ‘behoefte aan uitbreiding dataset’ maar die wás er niet. Nu zijn énkel data van Total-loss voertuigen gebruikt die dan ook nog eens énkel Casco verzekerd waren. Véél te beperkt én niet ziende op waardeverlies door schade of waardevermindering ánders dan total-loss. De begeleidingscommissie (met daarin behalve de Belastingdienst ook de BOVAG!) heeft dit echter voor lief genomen. De Belastingdienst maakt het niet uit. Verondersteld gevolg is immers: ‘minder taxatierapporten dús ook minder bezwaar- en beroepschriften’. Dat doel is heilig en álles is daarbij geoorloofd! Het rapport is geen fluit waard maar koste wél € 45.278,20. Een schijntje voor de overheid …. Leest en huivert omtrent de totstandkoming van dit bizarre ‘waarde verlies percentage’.

Naderende Pilot:
Tot enkele jaren terug was er op iéder RDW station een BPM-aangifte punt met ‘inspecteurs’ van de belastingdienst. Dat werkte prima! En wat gaan we nu ‘Pilot-ten’? Exact dát! Verder worden er proefballonnetjes opgelaten als een ‘Green Lane’. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen aangevers die ‘de randjes opzoeken’ en aangevers die kennelijk in de ogen van RDW en belastingdienst ‘in de pas lopen’. Wie bepaalt dat dan? En hoé wordt dat bepaald? Gaat ‘sympathie voor vriendjes’ dan weer een rol spelen? Dat wordt een aanzienlijk risico! In het verleden zijn er hele nesten foute RDW-ers en Douaniers opgerold bij wie ‘alles mogelijk was’. Dit wordt chaos. Alles stoelt op het verbod van fiscale discriminatie bij import. Dat dat aan de orde is wordt steeds duidelijker.

No-Cure-No-Pay hetze:
Een ander stokpaardje richt zich op de No-Cure-No-Pay dienstverleners in de BPM. Ook daarbij weer zo’n naar vooroordeel: ‘De proceskosten vergoeding is een verdienmodel’. Wat een standpunt! Als je een BPM aangifte doet van € 2000 en je krijgt een naheffing van € 1000; dan doet dat enorm zeer. Je moet dan opkomen tegen een ervaren en machtig apparaat. De Belastingdienst is een ervaren (althans dat zou moeten) procespartij. Je moet dat als belastingplichtige van goede huize komen om die naheffing aan te vechten. De gemiddelde importeur en zelfs de vér boven gemiddelde importeur heeft die kennis niet. De advocaat op de hoek heeft er geen verstand van en de accountant net zo min? En al zouden die er aan beginnen; die € 1000 naheffing gaat al op aan het inlezen! NCNP bureaus, zijn ervaren en werken efficiënt. Dat kán dan tegen de beperkte proceskostenvergoeding. Dát is de meest toegankelijke rechtsbescherming; ánders kan het niet! De belastingplichtige loopt daarmee geen risico. Dat dit ‘aangepakt gaat worden’ is een naar dreigement dat indruist tegen rechtsbescherming tegen een Belastingdienst die maar al te vaak op de plek wordt gezet bij een naheffing! En zij zijn slechte verliezers! Zetten een verloren zaak maar zo weer door in hoger beroep of cassatie. Niet zelden geheel zinloos! En dat je dan als fiscus voor een naheffing van € 437 uiteindelijk € 7.829 aan proceskostenvergoeding moet betalen is even bizar als volkomen terecht (artikel).

Lasterlijk en schadelijk!
Waar BOVAG hier óver taxateurs praat zou zij béter eens mét taxateurs moeten praten! Maar Bovag heeft een vooroordeel tégen taxatierapporten in het algemeen. Dat is kwalijk en niet professioneel. Dat is misbruik van haar positie en schadelijk voor zowel de bonafide taxatiebranche áls duizenden BOVAG-leden die op rechtmatige wijze gebruik maken van een bonafide methodiek die leidt tot een rechtvaardige BPM in het kader van:

NIET MEER DAN NOODZAKELIJK EN NIET MINDER DAN RECHTVAARDIGE BPM-AANGIFTE!

En ja …. daar kan je discussie over krijgen! Maar dat is inherent aan de heffing van een belasting die gebaseerd is op de afschrijving van een voertuig.


Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?