Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

Bevestigde BPM 2023 wijzigingen

op 20 december jl. zijn de ‘Belangrijkste wijzigingen belastingen 2023‘ gepubliceerd na goedkeuring door de Eerste Kamer. Hoofdstuk 4 van de publicatie spreekt van aanpassingen in de afschrijvingstabel en aanpassing van de tarieven. Dit zijn vrij normale ‘reguliere’ jaarlijkse aanpassingen. Vorige maand spraken wij al de verwachting uit dat de 72% waarde correctie een 31% waarde correctie zou gaan worden. Inmiddels zijn dat géén luchtballonnen meer. Een bizar uitgangspunt waarbij het zo zou zijn dat een € 1000 (gebruiks)schade niet langer zou leiden tot slechts € 720 waarde vermindering maar nu nog maar € 310 waarde vermindering. Het belooft ‘een hete zomer te worden’ en wel het héle jaar lang! Meer achtergrond informatie over de 31% regeling en de bizarre motivering daarvan, vind u dus in ons eerdere bericht.

Wij kunnen er niet meer van maken dan dat deze maatregel is bedoeld als een instrument om toepassing van taxatierapporten bij bpm-aangifte te demotiveren. De reden hiervoor? Dat is ‘de uitvoeringslast’ of wel de kosten en de werkdruk als gevolg van vermeend onjuiste toepassing van de taxatiemethodiek. Dat de goeien hierbij onder de kwaaien leiden, is het kennelijk door Van Rij (Staatssecretaris Financiën) geaccepteerde gevolg. En dat is olie-dom! De uitvoeringslast bij de Rechtspraak en binnen de Belastingdienst zal inderdaad ‘zwaar’ zijn. Maar áls ze die 31% regel willen gaan handhaven, wordt het nog véél zwaarder. De boel zal verstoppen!

Als taxateur blijven we namelijk de mogelijkheid hebben om ‘gemotiveerd af te wijken’. Wij van B&P hebben dat áltijd gedaan. Met wisselend succes in het geval van naheffingen. Maar, waar 99% búiten de naheffing valt en binnen die 1% wisselend-succes een discussie blijft bestaan die we vaak ‘winnen’, gaan we daar uiteraard mee door.

Tegelijkertijd blijven wij ‘strijden’ tegen iédere afslag van 100% waardevermindering als gevolg van (gebruiks)schade. Met de grondslag voor de 31%-norm wordt het ons daarbij zélf nog makkelijker gemaakt.

Laat u dus niét ontmoedigen op basis van deze grond. Wij vernemen dat de Belastingdienst momenteel zelfs ook ‘langs de deuren gaat’ om, met name grote dealer-holdings, op intimiderende wijze duidelijk te maken dat men ‘beter niet langer auto’s importeert met een bpm-taxatierapport’. Wanneer u onverhoopt dergelijk bezoek ontvangt, staan wij u graag bij tegen deze oneigenlijke pressie. Toepassing van een taxatierapport kan dan wel ‘lastig’ zijn voor de belastingdienst maar dat rechtvaardigt deze oneigenlijke pressie geenszins. Het instrument van bpm-naheffen is het enige wat de inspecteur kan en mag gebruiken tegen een bpm-aangifte al dan niet met taxatierapport.

Een ándere, minder spannende, maar even bizarre aanpassing is de kilometer ondergrens voor bepaling van het antwoordt op de vraag of een voertuig ‘nieuw of gebruikt’ is. Onder deskundigen is het standpunt hieromtrent dat een registratie van een voertuig deze ‘gebruikt’ maakt, in de zin dat deze na registratie niet langer is te verkopen voor de bruto-nieuwprijs. Iedere discussie daaromtrent wijkt af van de branche-norm. Een geannuleerde order voor een geregistreerd nieuw voertuig leidt contractueel bijvoorbeeld al snel tot een boete aan de koper van 25%. In civiel recht worden die vorderingen ook erkend. Er is geen reden daar in fiscaal opzicht van af te wijken. Tot nu geldt op grondt van Hoge Raad jurisprudentie dat 1000 km een ondergrens is. Dát paste de belastingdienst niet, dus dan passen ze de wet even aan. Easy does it! Voert u ‘fiscaal nieuwe voertuigen’ in? B&P begeleid en adviseert u graag op dit vlak. Voorkomen is beter dan genezen.

En zo hebben we wederom het bewijs dat de Belastingdienst alles uit de kast trekt om het de burger lastig te maken. Laat u niet ‘piepelen’; kies een gedegen adviseur/taxateur!

B&P zal ook in 2023 voorvechter blijven in een strijd tegen dit soort onrechtvaardige wetgeving. In dat kader lopen ook meerdere procedures tegen de werkwijze van hertaxatie door Domeinen Roerende Zaken. Deze werkwijze wordt ervaren als een slager die zijn eigen worst keurt. Er komt steeds meer naar buiten waaruit blijkt dat DRZ gewoon een ‘fazal’ is die moet luisteren naar de wensen van de grote baas (belastingdienst). Er zijn niet minder dan werkinstructies die DRZ precies uitleggen hoe de belastingdienst wenst dat naar te controleren voertuigen wordt gekeken. Een WOO/WOB verzoek, uitgedaan door de juristen van EAL, maakt dit klip en klaar. Maar zo zijn er nog veel meer argumenten tégen deze verhouding en werkwijze. En daar zijn we nog niet klaar mee.

Gelukkig zien steeds meer collega’s én ook importeurs de noodzaak van een strijd tegen onrechtmatige wetgeving. Deze strijd wordt deskundig gevoerd met een uitstekende (externe) juridische bijstand! Dat dit substantieel geld kost is duidelijk. Via KennelijkOnjuist.NL ontvangen we regelmatig een donatie om dit te kunnen financieren vanuit gezamenlijk belang. Kúnnen we u ook verleiden?

Bij B&P zit u wat dat betreft in 2023 méér dan uitstekend!

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?