Reviews

4.7/5

4.9 van 5 sterren

4.5/5

4.9 van 5 sterren

BBP: Maatschappelijk Partner van het Liliane Fonds

Sinds jaar en dag draagt Bolsenbroek & Partners het Liliane Fonds een warm hart toe. Tot 2017 beperkten wij dat met een gift in de voor de hand liggende maand december. Vanaf 2017 doen wij dat structureel via een vast maandelijkse bijdrage. Hierdoor kunnen wij nog zichtbaarder zijn als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer (MVO). Een principe dat wij steunen vanuit ons bedrijfs hart en vanaf nu vaste vorm geven. Wij zij er trots op dat wij door onze klanten en ons team in de gelegenheid worden gesteld om dit te kunnen en te mogen doen samen met het Liliane Fonds. Om die reden zullen wij dan ook in onze uitingen tonen dat wij “Maatschappelijk Partner Liliane Fonds” zijn. 

Onze donaties zullen worden gekoppeld aan projecten die wij samen met andere Maatschappelijk Partners van het Liliane Fonds (LF) zullen financieren. Het LF zal op haar beurt aan haar partners transparant “verantwoorden” omtent de besteding. Het thema vervoer en transport speelt een belangrijke rol in de projecten. Het zal weinig toelichting behoeven waarom het vervoer van gehandicapte kinderen in derde wereldlanden zo enorm belangrijk is. 

Aukje van Gerven (Team Partnerschappen): “Een voorbeeld van een project is de financiering van schoolbussen ten behoeve van een dagopvang voor gehandicapte kinderen Bamenda, een stad in kameroen. Mede door hun verstandelijk handicap en leeftijd, is het voor de kinderen gevaarlijk om zelf met lokaal vervoer naar de dagopvang te komen. Door het maatschappelijk partnerschap, kunnen 150 kwetsbare kinderen met een verstandelijke beperking, die op de dagopvang sociale en praktische vaardigheden leren, veilig vervoerd worden van hun woonplaats naar de dagopvang en terug”. 

Voor 2016 doneerden wij onder andere ten behoeve van Lovemore.

Facebook
Twitter
LinkedIn

OP DE HOOGTE BLIJVEN?